PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6A tom 2 | 182--194
Tytuł artykułu

Edukacja ekologiczna w obszarach recepcji turystycznej na rzecz kształtowania odpowiedzialnych zachowań turystycznych

Warianty tytułu
The Ecological Education in Tourist Destinations for the Formation of Responsible Tourist Behaviours
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule poruszono problem edukacji ekologicznej turystów realizowanej w obszarach recepcji turystycznej, w szczególności na obszarach przyrodniczo cennych. Wskazano na rolę różnych podmiotów sektora publicznego i prywatnego, odpowiedzialnych za kształtowanie pożądanych zachowań turystycznych (głównie w aspekcie ekologicznym), niezbędnych do rozwoju zrównoważonej turystyki. Szczególną rolę w tym zakresie przypisuje się podmiotom działającym w sferze usług turystycznych. Ostatni element opracowania, oparty na wynikach badań empirycznych przeprowadzonych na obszarach przyrodniczo cennych województwa podlaskiego, prezentuje aktywność podmiotów świadczących usługi hotelarskie w zakresie udostępniania informacji na temat zachowań proekologicznych w turystyce i zrównoważonej turystyki, oraz ocenę przez turystów dostępu do tych informacji w miejscach wypoczynku. Badania dowodzą słabego dostępu do edukacji ekologicznej i treści poświęconych koncepcji turystyki zrównoważonej w obszarach recepcji, w tym sporadycznych działań edukacyjnych obiektów hotelarskich. Z badań wynika także niskie zainteresowanie wiedzą w zakresie proekologicznych zachowań samych konsumentów produktów turystycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article undertakes the problem of tourists ecological education realised at tourist destinations, particularly in environmentally valuable areas. It indicates the role of different public and private sector subjects, responsible for the formation of preferable tourists' behaviours (mainly in the ecological aspect), indispensable to the development of the sustainable tourism. A special role in this area is attributed to operators in the field of tourist services. A complement of the theoretical part is the last element of the elaboration, based on empirical findings of research carried out on the ecologically valuable areas of Podlaskie Voivodeship, presenting the activity of subjects serving of hotel management within the range makings available of the information on the subject ecological preservations in the tourism and the sustainable tourism, and the estimation by tourists of the access to that information in places of the rest. The research proves a poor access to ecological education and the contents devoted to the concept of sustainable tourism in the tourist destination areas, inclusive of rare educational actions of the hotel industry. The research findings also show a low interest in the environmental knowledge as regards ecological behaviours of the very consumers of tourist products. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
182--194
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Białostocka
Bibliografia
 • Bohdanowicz P. (2006), Turystyka a świadomość ekologiczna, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Dobrzański G., Borkowska-Niszczota M. (2013), Zachowania turystów odwiedzających województwo podlaskie w kontekście zrównoważonej turystyki, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(44).
 • Dziedzic E. (2003), Perspektywy popytu mieszkańców Polski na turystykę zrównoważoną, (w:) Szwichtenberg A. (red.), Gospodarka turystyczna na obszarach parków narodowych i krajobrazowych, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Burzyński T., Abram M. (red.) (2011), Ekologia w turystyce jako tendencja rozwoju gospodarki XXI wieku, Wydawnictwo Instytutu Turystyki w Krakowie, Kraków.
 • Kodeks EOS - Kodeks praktyk zrównoważonego rozwoju środowiska. I Faza badań: Rola zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do pakietów turystycznych oferowanych przez Tour operatorów i Agencje turystyczne oraz definicja parametrów Kodeksu EOS, http://www.eoscode.eu [dostęp: 03.03.2013].
 • Komunikat Komisji Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Gospodarczego i Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie "Podstawowych kierunków dotyczących zrównoważonego rozwoju turystyki europejskiej (2003), Bruksela.
 • Kronenberg M., Nowakowska M. (red.) (2012), Polska Naturalnie. Raport ostanie ekoturystyki w Polsce. Stan na 2012 rok, Wydawnictwo Instytutu Spraw Obywatelskich, Łódź.
 • Merska M., Kościelnik J., Merski J. (2008), Edukacja ekologiczna a turystyka, Materiały V Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San".
 • Łabuz T.A. (2003), Wstępne wyniki badań nad świadomością ekologiczną uczestników turystyki nadmorskiej, "Zeszyt Naukowy Wydziału Ekonomii i Zarządzania", nr 10, Wydawnictwo Politechniki Koszalińskiej, Koszalin.
 • Przez edukację do zrównoważonego rozwoju. Narodowa Strategia Edukacji Ekologicznej (2001), Liber, Warszawa.
 • Sustainable Tourism, http://www.coastlearn.org/pl/tourism/introduction.htm [dostęp: 20.02.2012].
 • Wolny I. (2002), Edukacja ekologiczna - pojęcie, cele i sposoby realizacji w klasach I-III, "Biuletyn Eko-edukacyjny. Dodatek do Przyrody Polskiej", nr 11.
 • Wysokińska B., Krupa J. (2005), Edukacja ekologiczna w rozwoju współczesnej turystyki, Materiały II Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San".
 • Zaręba D. (2008), Ekoturystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302691

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.