PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | nr 6A tom 2 | 256--263
Tytuł artykułu

Systemy wsparcia decyzyjnego w planowaniu partycypacyjnym

Warianty tytułu
Systems of Support for Decision-Making in the Participatory Planning
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wdrażanie idei zrównoważonego rozwoju w praktyce ściśle wiąże się ze wzrostem aktywności społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji dotyczących dobra wspólnego. Jest to podstawowy warunek dobrych praktyk w zakresie idei "współrządzenia". Jedną z płaszczyzn podejmowania decyzji z udziałem obywateli są decyzje z zakresu planowania przestrzennego. Wzrostowi partycypacji mieszkańców na tej płaszczyźnie towarzyszyć muszą odpowiednie techniki i narzędzia wspierające podejmowanie decyzji. Celem pracy jest sprawdzenie możliwości wykorzystania takich rozwiązań przy danych dostępnych w polskim systemie planistycznym. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania oprogramowania CommunityViz poprzez kalkulację przykładowych wskaźników obrazujących skutki proponowanych decyzji planistycznych. Badania obejmują nie tylko skutki ekonomiczne, ale także demograficzne i środowiskowe proponowanych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)
EN
Implementation of the sustainable development idea into practice is strongly associated with an increase of citizens' activity in the decision-making process about common good. It is a basic requirement in good practices for the governance idea. One of the decision-making process topics is spatial planning. The increase of social participation in spatial planning must be accompanied by appropriate techniques and tools to support decision-making. An aim of this research is to check the possibility of using such solutions supported by data available in the Polish spatial planning system. The paper presents the possibilities of using CommunityViz software to calculate sample indicators which show the impact of spatial planning decisions. The study includes not only economic but also demographic and environmental impact of the proposed solutions. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
256--263
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Andrzejewska M., Baranowski M., Fiedziukiewicz K., Kowalska A., Matuszkiewicz J., Rusztecka M., Roo-Zielińska E., Solon J. (2007), O partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym. Zastosowania geowizualizacji w celu wzmocnienia udziału społecznego w planowaniu przestrzennym, Centrum Informacji o Środowisku UNEP-GRID, Warszawa.
 • Arnstein S. (1969), A Ladder of Citizen Participation, "JAIP", Vol. 35, No. 4.
 • Długosz D., Wygański J. (2005), Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa.
 • Druzdzel M., Flynn R. (2002), Decision Support Systems, (w:) Encyclopedia of Library and Information Science. Second Edition, Dekker, New York.
 • Dyrektywa (2007/2/WE) Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)
 • Hanzl M. (2008), Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym w Europejskim Programie Wspólnotowym URBACT, (w:) Zarządzanie Krajobrazem Kulturowym i Kształtowanie Społecznych Postaw Proekologicznych, "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG", nr 10, Sosnowiec.
 • Kwiatkowski J. (2003), Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, AW-R MT, Warszawa.
 • Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights (OHCHR) (2007), Good Governance Practices for the Protection of Human Rights, UN, New York and Geneva.
 • Palaniappan M., Lang M., Gleick P. (2008), A Review of Decision-Making Support Tools in the Water, Sanitation and Hygiene Sector, Pacific Institute.
 • Sartorius W., Pietras K., Mierzejewski M. (2009), Konsultatywa. Partycypacja społeczna w praktyce, Warszawa.
 • Unia Europejska (UE) (2012), Wytycznych dotyczących najlepszych praktyk w zakresie ograniczania, łagodzenia i kompensowania procesu zasklepiania gleby, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.
 • United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (2008), Guidebook on Promoting Good Governance in Public-Private Partnerships, UN, New York and Geneva.
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 . poz. 647 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302729

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.