PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 9 | nr 1 (31) Zarządzanie w kryzysie | 8--33
Tytuł artykułu

Zarządzanie organizacją w czasie kryzysu - badania empiryczne przedsiębiorstw w Polsce w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego z początku XXI wieku

Warianty tytułu
Managing an Organization in Times of Crisis - Empirical Research upon Polish Enterprises During Global Economic Crisis from the Beginning of 21st Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W publikacji przedstawiono problematykę zarządzania organizacją w okresach dla niej kryzysowych. Wyróżniono różne rodzaje zarządzania, w tym zarządzanie zmianami, z uwzględnieniem wybranych modeli zmian w przedsiębiorstwie, m.in. zarządzanie kryzysem. Przedstawiono i poddano analizie wyniki badań empirycznych zrealizowanych przez różne ośrodki badawcze, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, w odniesieniu do sektorów przedsiębiorstw w Polsce według klas ich wielkości, tj. sektora MŚP i sektora dużych przedsiębiorstw. W ujęciu syntetycznym przedstawiono wskazane przez przedsiębiorców zmiany w działalności przedsiębiorstw w okresie globalnego kryzysu ekonomicznego i podejmowane przedsięwzięcia strategiczne ze wskazaniem występujących tendencji w ich funkcjonowaniu oraz przyjętych strategiach finansowych i inwestycyjnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication presents the problem of managing an organization during its critical periods. Various kinds of management have been distinguished, including change management, with consideration given to selected models of changes in an enterprise, crisis management included, among others. The paper presents and analyzes findings of the research carried out by various research centres, both Polish and foreign ones, with regards to enterprise sectors in Poland by their size classes, namely the SME sector and the large enterprise sector. In the synthetic representation, the author presents changes in the activities of enterprises during the global economic crisis as indicated by entrepreneurs, and undertaken strategic ventures with the indication of occurring tendencies in their functioning and adopted financial and investment strategies. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Strony
8--33
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Anam, R. 2010. Menedżerowie: kryzys a strategia firmy, http://www.egospodarka.pl.
 • Berniak-Woźny, J. 2010. Zarządzanie zmianami (3S2). Biuletyn Zarządzanie Zmianami, Biuletyn Polish Open University.
 • Borowiecki, R. i B. Siuta-Tokarska 2008. Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Synteza badań i kierunki działania, Warszawa: Difin.
 • Churchill, N.C. i VL. Levis 1983. The Five Stages of Small Business Growth. Harvard Business Review.
 • Gorzelak, G. (red.) 2009. Geografia polskiego kryzysu. Kryzys peryferii czy peryferia kryzysu? Warszawa: Stowarzyszenie Regional Studies Association - Sekcja Polska.
 • Kierulff, H.E. i V.F. Adams 2002. Restrukturyzacja małych i średnich firm. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 1, Przemyśl: Orgmasz Instytut Organizacji i Zarządzania.
 • Knap-Stefaniuk, A. 2007. Kryzys w organizacji - i co dalej? Zarządzanie Zmianami, Biuletyn Polish Open University, nr 1 (2).
 • Koźmiński, K.A. i K. Obłój 1998. Zmiany innowacyjne. Przegląd Organizacji, nr 10.
 • Leksykon zarządzania 2004. Warszawa: Difin.
 • Mazurek, J. 2010. Barometry kryzysu - indeks PMI (ISM), http://www.moneymarket.pl/ index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=204.
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy 2009. WEO Database.
 • Ministerstwo Gospodarki 2008. Sytuacja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2007 r. i perspektywy na 2008 r. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki, Departament Analiz i Prognoz.
 • Ministerstwo Gospodarki 2009. Informacja dotycząca działań antykryzysowych podejmowanych w wybranych krajach świata, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Moszkowicz, M. 2010. Systematyzacja modeli zmian, Wrocław: Zakład Zarządzania Strategicznego, Politechnika Wrocławska, http://www.ioz.pw r.wroc.pl/z9/Rozdzial9.pdf (odczyt 25.10.2010).
 • Mościcka, A. 2009. Firmy zmieniają strategie inwestycyjne w czasach kryzysu, Warszawa: ABC Wolters Kluwer Business.
 • NBP 2009. Polska wobec światowego kryzysu gospodarczego, Warszawa: NBP.
 • Nogalski, B. i H. Marcinkiewicz 2004. Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Warszawa: Difin.
 • PARP 2010. Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu. Warszawa: PARP.
 • Penc, J. 2005. Sterowanie procesami zmian w przedsiębiorstwie, Warszawa: Placet.
 • PKPP Lewiatan 2009. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw w czasie spowolnienia gospodarczego, Prezentacja wyników badań PKPP Lewiatan, Warszawa: PKPP Lewiatan, http://www.pkpplewiatan.pl/upload/File/2009_05/II_FFE_badania%20maj%202009. pdf.
 • PricewaterhouseCoopers 2009a. Badanie przestępczości gospodarczej. Nadużycia w czasach kryzysu. Polska 2009, Warszawa: PricewaterhouseCoopers.
 • PricewaterhouseCoopers 2009b. The Global Economic Crime Survey. Economic Crime in a Downturn, PricewaterhouseCoopers.
 • Raport z badań: Zarządzanie sytuacją kryzysową w polskich przedsiębiorstwach 2007. Rzeszów-Warszawa: Alert Media Communications, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
 • Raport z badań: Zarządzanie sytuacją kryzysową w polskich przedsiębiorstwach 2010. Rzeszów-Warszawa: Alert Media Communications, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
 • Raport: Strategie firm w kryzysie. Raport poświęcony zmianom strategii zarządzania w polskich przedsiębiorstwach w okresie kryzysu gospodarczego w 2009 roku 2009. Warszawa: 4 Results.
 • Robbins, S.P. i D.A. deCenzo 2002. Podstawy zarządzania, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Siownik ekonomiczny przedsiębiorcy 1998. Szczecin: Znicz.
 • Słownik Języka Polskiego 1998. Warszawa: PWN.
 • Słownik wyrazów obcych 1991. Warszawa: PWN.
 • Sztandera, M. 2010. Firmy słabo korzystają z pakietu antykryzysowego. Gazeta Wyborcza, 28.01.2010 r.
 • Upadłości firm w Europie 2010. www.egospodarka.pl.
 • Urbanowska-Sojkin, E. 1998. Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Wielka Encyklopedia PWN 2005. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302751

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.