PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 9 | nr 1 (31) Zarządzanie w kryzysie | 53--71
Tytuł artykułu

Długość cyklu inkasa należności i rotacji zapasów w przedsiębiorstwach na trzy lata przed sądowym ogłoszeniem upadłości

Warianty tytułu
Cycle Length Collection of Receivables and Inventory Turnover in Companies for Three Years Before the Bankruptcy Court
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zostały przedstawione wyniki badania zmian długości cyklu inkasa należności oraz rotacji zapasów w okresie trzech lat przed ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstw. Analizie zostało poddanych łącznie 128 podmiotów gospodarczych, których sądowe ogłoszenie upadłości miało miejsce w latach 2003-2010. Wyniki prowadzonych badań wskazują, iż średnio na rok przed bankructwem jednostki upadające są w stanie skutecznie windykować swoje należności co 99 dni. Oznacza to, iż podmioty te, mając trudności z egzekwowaniem swoich wierzytelności, w konsekwencji same stają się niewypłacalnymi dłużnikami. Na zasadzie reakcji łańcuchowej pogrążają kolejne przedsiębiorstwa stanowiące kolejne ogniwa procesów gospodarczych. Badane jednostki wraz ze zbliżaniem się ku upadłości wydłużają ponadto średni cykl rotacji zapasów, które przeciętnie na rok przed upadłością utrzymywane są na magazynie przez 64 dni. Sytuacja ta jest konsekwencją popełniania błędów na poziomie zarządzania operacyjnego bankrutujących przedsiębiorstw. Bieżący monitoring i świadoma interpretacja omawianych w artykule wskaźników analizy finansowej może stanowić skuteczne narzędzie optymalizacyjne i pozwalające kontrolować zarządzanie obszarem aktywów obrotowych przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of changes in cycle length collection of receivables and inventory turnover in the three years before the bankruptcy of enterprises. Analyzed were a total of 128 economic entities, whose bankruptcy proceedings took place in the years 2003-2010. The results of the study indicate that on average one year prior to bankruptcy, the companies are able to effectively vindicate their claims every 99 days. This means that those companies, having difficulties in enforcing their claims, consequently themselves become insolvent debtors. By way of a chain reaction they plunge other companies, which are further links the business processes. The tested entities with the approach toward bankruptcy also lengthen the average cycle of rotation of stocks, which, on the average of one year prior to bankruptcy, are kept in stock for 64 days. This situation is a consequence of making mistakes at the operational management level of bankrupt companies. Ongoing monitoring and conscious interpretation of the indicators of the financial analysis, discussed in the article, can be an effective optimization tool to monitor and manage enterprise assets area. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Strony
53--71
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
  • Antonowicz, P. 2007. Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, ODDK.
  • Antonowicz, P. 2010, Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce - roczny raport z badań, Warszawa: Wydawnictwo KPF w Polsce.
  • Antonowicz, P. 2010, Zmienne egzogeniczne funkcji dyskryminacyjnych w polskich modelach prognozowania upadłości przedsiębiorstw, w: A.P. Balcerzak i E. Rogalska (red), Stymulowanie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa w otoczeniu globalnej gospodarki wiedzy, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  • Gabrusewicz, W. 2010, Audyt sprawozdań finansowych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
  • Micherda, B. 2006, Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego, Warszawa: Difin.
  • Zakrzewski, R. 2010. Udział małych i średnich przedsiębiorstw w wytwarzaniu PKB i wartości dodanej brutto. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, Warszawa: PARP.
  • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.