PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 117 | 36--53
Tytuł artykułu

Zmiany akcjonariatu spółek publicznych w dobie kryzysu

Autorzy
Warianty tytułu
Changes in Public Shareholding in the period of Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ostatnie lata przyniosły zmiany w strukturze akcjonariatu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wyraźnie widoczny jest wzrost udziału free-floatu, czyli akcjonariuszy mających niewielki (poniżej 5%) udział w spółkach. Ta grupa akcjonariuszy ma zazwyczaj mały wpływ na to, co dzieje się w spółkach, wyrażając swoje poparcie lub dezaprobatę przez "głosowanie nogami". Jednocześnie jednak jest to grupa akcjonariuszy, której zachowania najsilniej oddziałują na bieżący kurs akcji. Wśród inwestorów notyfikowanych można zaobserwować systematyczny spadek udziału instytucji finansowych, przy zauważalnym wzroście udziału podmiotów państwowych i firm. W konsekwencji z jednej strony wykształciła się grupa stabilnych akcjonariuszy angażujących się w sprawy spółek, których akcje posiadają, z drugiej zaś występuje liczna zbiorowość akcjonariuszy drobnych, nie związanych ze spółkami, ale mających duży wpływ na kurs ich akcji. W konsekwencji zachodzących zmian można w kolejnych okresach oczekiwać rosnącej zmienności kursów akcji, co jednak będzie miało malejący wpływ na sytuację poszczególnych spółek, zwłaszcza tych, w których swoją pozycję umocnili decydenci, czyli akcjonariusze długoterminowi sprawujący w spółkach realną władzę. Odrębną kwestią są występujące w poszczególnych spółkach konflikty między akcjonariuszami posiadającymi pakiet kontrolny lub akcjonariuszami dominującymi a akcjonariuszami mniejszościowymi i drobnymi. Konflikty te mogą wynikać z realnie istniejących sprzeczności interesów, bądź też być konsekwencją przyjmowania przez te grupy akcjonariuszy innej perspektywy czasowej w ocenie efektów działalności spółek. Akcjonariusze sprawujący kontrolę nad spółkami zazwyczaj związani są z nimi w dłuższym horyzoncie czasowym i z takiej perspektywy oceniają ich wyniki, podczas gdy inwestorzy portfelowi i drobni akcjonariusze koncentrują się na bieżących wynikach finansowych. Problematyka ta może stać się przedmiotem dalszych, pogłębionych badań dotyczących struktury akcjonariatu spółek publicznych. (fragment tekstu)
EN
The financial crisis whose symbol is the collapse of the Lehman Brothers bank in September 2008 also affected capital markets. It indicated the problem of a higher risk of as a result of a widespread investors' speculative approach, connected with the shortening of the period of investment and the detachment of investment decisions from the situation of the companies themselves. The article presents the research results which were to answer the question whether the crisis led to crucial changes in the investors' approach. The first, theoretical section includes as a review of selected classification of shareholders indicating the expected behaviour of their individual groups. The second, empirical section is devoted to the analysis of changes in the structure of shareholding of the companies quoted on the Securities Stock Exchange including the changes in the level of share concentration of notified shareholders. The results point to the polarisation of investors' behaviours: on the one hand the strategic shareholders (notified physical persons, companies and state entities) play a stabilising role, on the other the financial and remaining investors (trading in small packets of shares) affect the growing changeability of share prices through their transactions. (short original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Aluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2007.
 • Barca F., Becht M., The Control of Corporate Europe, Oxford University Press, New York 2001.
 • Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja - funkcjonowanie - wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 • Graham B., Mądry inwestor, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999.
 • Jeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Machaczka J., Misiołek K., Federalizm a nadzór korporacyjny, w: Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, pod red. S. Rudolfa, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Rudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny. Teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002.
 • Tamowicz P., Dzierżanowski M., Własność i kontrola polskich korporacji, IBnGR, Gdańsk 2001.
 • La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Corporate ownership around the world, "Journal of Finance", 1999, Vol. 54, No. 2.
 • Monks R. A. G., Governance at a crossroads: A personal perspective, "International Journal of Disclosure and Governance", 2011, Vol. 8, No. 1.
 • Okolski J., Wajda D., Rządy mniejszości a ochrona akcjonariuszy mniejszościowych, "Przegląd Prawa Handlowego", 2005, Nr 6.
 • Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju, red. J. Jeżak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010.
 • Weimer J., Pape J.C., A Taxonomy of Systems of Corporate Governance, "Corporate Governance Theory Papers", 1999, Vol. 7, No. 2.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, (Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302855

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.