PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (18) | 9--22
Tytuł artykułu

Dezagregacja czynników w modelu poczucia satysfakcji zawodowej

Warianty tytułu
Disaggregation of Factors in a Model of the Sense of Job Satisfaction
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł przedstawia próbę konceptualizacji autorskiego modelu poczucia satysfakcji zawodowej. Na podstawie analiz dostępnych w literaturze przedmiotu autorka dokonała próby określenia (dezagregacji i uporządkowania) czynników obiektywnych kształtujących model poczucia satysfakcji zawodowej. Wyróżniono 22 czynniki związane z treścią i kontekstem pracy oraz przedstawiono sposób wyliczania umownego poziomu deklarowanej satysfakcji pracowniczej. We wprowadzeniu dokonano krótkiego streszczenia założeń konstrukcyjnych modelu poczucia satysfakcji pracowniczej. W tym celu opisano różnice między pojęciami "zadowolenie" i "satysfakcja", podstawowe narzędzia pomiaru satysfakcji pracowniczej oraz wymieniono czynniki warunkujące zadowolenie z pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the author's attempt to conceptualize the model of a sense of professional satisfaction. Based on the analysis of HR literature, the author has made attempts to define (disaggregation and structuring) objective factors influencing the model of sense of professional satisfaction. There are distinguished 22 factors related to the content and context of work. This is a presentation of a method of calculating the level of a declared contractual employee satisfaction. In the introduction, there is a brief synopsis of construction of the model of a sense of employee satisfaction. For this purpose, there is described the differences between the concepts of satisfaction and the contentment, satisfaction measurement tools and list factors influencing job satisfaction.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Argyle M., Martin M., The Psychological Causes of Happiness, [w:] F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz, (red.) Subjective Well-Being. An Interdisciplinary Perspective, Pergamon Press, Oxford 1991.
 • Aroson E., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Arvey R.D., Bouchard T.J., Segal N.L., Abraham L.M., Job satisfaction: Environmental and genetic components, "Journal of Applied Psychology" 1989, no. 74.
 • Borowska-Pietrzak A., Determinants of Job Satisfaction - Empirical Study, [w:] Education of Economists and Managers no. 1 (27), January-March, red. M. Juchnowicz, Warsaw School Of Economics, Warsaw 2013.
 • Borowska-Pietrzak A., Identyfikacja atrybutów satysfakcji pracowniczej jako składowa kapitału ludzkiego (publikacja w druku), SGH, Warszawa 2014.
 • Brandstatter H., Emotions in Everyday Life Situations. Time Sampling of Subjective Experience, [w:] F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz (red.), Subjective Well-Being. An Interdisciplinary Perspective, Pergamon Press, Oxford-Toronto 1991.
 • Brief A.P., Attitudes in and Around Organizations, SAGE, Thousand Oaks 1998.
 • Brown S.P., A meta-analysis and review of organizational research on job involvement, "Psychological Bulletin" 1996, no. 120(2).
 • Caplan R., Person-environment Fit: Past, Present and Future, [w:] C. Cooper (red.), Stress Research: Issues for the Eighties, Chichester, Wiley 1983.
 • Furnham A., Work and Leisure Satisfaction, [w:] F. Strack, M. Argyle, N. Schwarz (red.), Subjective Well-Being. An Interdisciplinary Perspective, Pergamon Press, Oxford 1991.
 • Gross U., Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Hackman J.R., Oldham G.R., Motivation throught the design of work: Test of a theory, "Organizational Behaviour and Human Performance" 1976, no. 16.
 • Harrison van R., Person-Environment Fit and Job Stress, [w:] C. Cooper, R. Payne (red.), Stress at Work, Wiley, New York 1978.
 • Heneman H.G., Schwab D.P., Pay satisfaction: Its multidimensional nature and measurement, "International Journal of Psychology" 1985, no. 20.
 • Hersey R.B., Workers' Emotions in Shop and Home: A Study of Individual Workers from the Psychological and Physiological Standpoint, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1932.
 • Herzberg F., Mausner B.B, Snyderman B., The Motivation to Work, Wiley i Sons, New York 1959.
 • Holland J., Making Vocational Choices: a Theory of Careers, Prentice Hall, Englewood Cliff 1973.
 • Jachnis A., Psychologia organizacji. Kluczowe zagadnienia, Difin, Warszawa 2008.
 • Juchnowicz M., Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje, PWE, Warszawa 2013.
 • Judge T.A., Welboure T.M., A confirmatory investigation of the dimensionality of the Pay Satisfaction Questionaire, "Journal of Aplied Psychology" 1994, no. 79.
 • Kristof A.L., Person-organization fit: An integrative review of its conceptualizations, measurement and implications, "Personnel Psychology" 1996, no. 49.
 • Lock E.A., The Nature and Causes of Job Satisfaction, [w:] M.W. Dunnette (red.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Rand McNally, Chicago 1976.
 • Loher B., Noe R., Moeller N. i Fitzgerald M., A meta-analysis of the relation of job characteristics to job satisfaction, "Journal of Applied Psychology" 1985, no. 70.
 • March J., Simon H.A., Organizations, John Wiley, New York 1958.
 • Mayo E., The Social Problems of an Industrial Civilization, Harvard University Press Cambridge Mass 1945.
 • Newton T., Keenan T., Further analyses of the dispositional argument In organizational behavior. "Journal of Applied Psychology" 1991, no. 76.
 • Olson J.M., Zanna M.P., Attitude and attitude change, "Annual Review of Psychology" 1993, no. 44, 117-154.
 • Robbins S.P., Organizational Behavior. Concepts, Controversies and Applications, Prentice-Hall: International Editions, 2001.
 • Schultz D.P., Schultz S.E., Satysfakcja z pracy a zachowania pracowników. Psychologia a wyzwania dzisiejszej pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Seligman M.E.P., Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina, Poznań 1993.
 • Smith P.C., Kendall L.M., Hulin C.L., The Measurement of Satisfaction In Work and Retirement, Rand McNally, Chicago 1969.
 • Spector P.E., Job Satisfaction, SAGE Publications, Thousand Oaks 1997.
 • Staw B.M., Ross J., Stability in the midst of change: A dispositional approach to job attitudes, "Journal of Applied Psychology" 1985, no. 70.
 • Thurstone L.L., The measurement of attitudes, "Journal of Abnormal and Social Psychology" 1931, no. 26.
 • Vroom V.H., Work and Motivation, Wiley, New York 1964.
 • Warr P., Work, Unemployment and Mental Health, Clarendon Press, Oxford 1987.
 • Weiss D.J., Dawis R.V., Englaud G.W., LofquistL M., Manual for the Minnesota Satisfaction Questionnaire (Minnesota Studies on Vocational Review Habilitation, vol. 22), Industrial Relations Center, Work Adjustment Project University of Minnesota, Minneapolis 1967.
 • Zalewska A., Dwa światy. Emocjonalne i poznawcze oceny jakości życia i ich uwarunkowania u osób o wysokiej i niskiej reaktywności, Academica Wydawnictwo SWPS, Warszawa 2003.
 • Zalewska A., Achievemwnt and social relations values as conditions of the importance of work aspects and job satisfaction, "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics" 1999a, no. 5(3).
 • Zalewska A., Job satisfaction and importance of work aspects related to predominant values and reactivity, "International Journal of Occupational Safety and Ergonomics" 1999b, no. 5(4).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.