PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (18) | 50--62
Tytuł artykułu

Wartości jako socjopsychologiczna determinanta zachowań menedżerskich. Perspektywa dialektyczna

Warianty tytułu
Values as a Socio-Psychological Determinant of Managerial Behaviour. Dialectical Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Decyzje menedżerskie, będące przejawem menedżerskiego zachowania, uwarunkowane są czynnikami zarówno egzogenicznymi, stanowiącymi kontekst otoczenia organizacji, jak i endogenicznymi, determinującymi zachowanie samo w sobie. Czynniki endogeniczne zakorzenione są w socjopsychologicznych aspektach warunkujących charakter i zachowania jednostki - również menedżera. Przyjęte do rozważań tło stanowią dwa pojęcia, tj. postawa i zachowanie, rozpatrywane w ujęciu dialektycznym. Na tym tle osadzona jest jedna z determinant postaw/zachowań w ujęciu dualnym - wyznawane wartości. Celem opracowania jest wskazanie, przy zastosowaniu metody analizy literatury i implikacji z niej wynikających, wyznawanych wartości jako jednego z socjopsychologicznych uwarunkowań decyzji (zachowań) menedżerskich w określonym ujęciu - dialektycznym (postawa i zachowanie oraz komponenty podstawowych wartości). Artykuł ma charakter teoriopoznawczy, a wnioskowanie - dedukcyjny.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the considerations of managerial socio-psychological decisions (behaviour) in the context of managerial values confessed, though , in a particular dialectic approach (an attitude and behaviour as well as components of confessed values). The first part of the paper illustrates the attitude and behaviour as the exemplification of a dialectic approach. The second one deals with managerial values confesses and their impact on the managerial behaviour.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
50--62
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ajzen I., Fishbein M., Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice Hall, New York 1980.
 • Allport G.W., Personality: A Psychological interpretation, Holt, New York 1937.
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Bandura A., Social Foundations of Thought and Action, Englewood Cliffs, Prentice-Hall, NJ 1986.
 • Bartkowiak G., Psychologia zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 1999.
 • Biernacka R.E., Portretowanie pracowników przez pryzmat cech osobowości konformizm - nonkonformizm, [w]: S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2003, tom VI.
 • Bolesta-Kukułka K., Decyzje menedżerskie, PWE, 2003.
 • Brzozowski P., Skala Wartości Schelerowskich - SWS, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1995.
 • Chełpa S., Kwalifikacje kadr kierowniczych przedsiębiorstw przemysłowych. Kierunki i dynamika zmian, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
 • Falkowski A., Stachiewicz A., Lojalność wobec marki w aspekcie zachowań konsumenckich: Procedura operacjonalizacji pojęcia, "Czasopismo Psychologiczne" 1999, tom 5, nr 4.
 • Hall C.S. Lindzey G., Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Haugtvedt C., Leavitt C., Cognitive Strength of Established Brands: Memory, Attitudinal and Structural Approaches, [w:] Brand Equity and Advertising, red. D. Aaker, A. Biel, Lawrence Erlbaum, Hillsdale 1993.
 • Makin P., Cooper C., Cox C., Organizacje a kontrakt psychologiczny. Zarządzanie ludźmi w pracy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Myers D.G., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 • O'Reilly C.A., Organizational behavior: where we've been, where we're going, "Annual Review of Psychology" 1991, nr 42.
 • Paluchowski W.J., Hornowska E., Pracoholizm a system wartości i uwarunkowania temperamentalne, [w:] S.A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu, Wrocław 2003, tom VI.
 • Perry R., Gillespie D., Lotz R., Attitudinal variables as estimates of behavior: a theoretical examination of the attitude - action controversy, "European Journal of Social Psychology" 1976, nr 6, 2.
 • Piórkowska K., Micro-foundations w teorii zarządzania strategicznego - czy to tylko retoryka?, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, t. 27, (2) 2014, Wałbrzych 2014, s. 129-137.
 • Piwoni-Krzeszowska E., Kształtowanie partnerstwa z klientami w przedsiębiorstwach przemysłu spirytusowego, Rozprawa doktorska, Wrocław 2003.
 • Robbins S., Coulter M.K., Management, Pearson Education, Prentice Hall, 2005.
 • Robbins S.P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 • Rogers C.R., Client - centered therapy; its current practice, implications, and theory, Houghton Mifflin, Boston 1951.
 • Rokeach M., The Nature of Human Values, The Free Press, New York 1973.
 • Shefir M., Hovland C.I., Social Judgment: Assimilation and Contrast Effects in Communication and Attitude Change, New Haeven 1961.
 • Stańczyk-Hugiet E., Pola eksploracji Strategy as Practice International Network, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, red. R. Krupski, t. 27, 2014(2), Wałbrzych 2014, s. 85-99.
 • Strelau J., Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
 • Super D.E., Work Values Inventory, Riverside, Chicago 1970.
 • Świątek-Barylska I., Kształtowanie relacji społecznych w organizacji w świetle zarządzania przez wartości, [w:] W. Błaszczyk (red.), Metody organizacji i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Tavris C., Wade C., Psychologia podejścia i koncepcje, Zysk i Spółka, Poznań 1999.
 • Tyszka T., Decyzje. Perspektywa psychologiczna i ekonomiczna, Scholar, Warszawa 2010.
 • Zimbardo P.G., Leippe M.R., Psychologia zmiany postawy i wpływu społecznego, Zysk i S-ka, Poznań 2004.
 • Zimbardo P.G., Psychologia i życie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302951

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.