PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08 | 219--231
Tytuł artykułu

Szkic relacji pomiędzy kapitałem społecznym a wykorzystaniem zasobów przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Skuteczne wykorzystanie zasobów organizacji wymaga w przedsiębiorstwie zaangażowania nie tylko zasobów materialnych, ale również zasobów O charakterze niematerialnym. Do takich zasobów zalicza się kapitał społeczny, którego koncepcje współczesnych badaczy podkreślają znaczenie wspólnych norm i zachowań organizacyjnych, mających wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem. Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw stawiają przed nimi nowe wymagania, takie jak: wytwarzanie na światowym poziomie, maksymalizacja satysfakcji nabywcy, zdolność do wysokiej akumulacji finansowej. Aby temu sprostać przedsiębiorstwo musi dysponować określonymi środkami i wykorzystywać je w coraz bardziej innowacyjny sposób. W strukturze zasobów coraz większe znaczenie mają zasoby niematerialne, dające szanse przewagi konkurencyjnej. Do takich zasobów zalicza się kapitał społeczny. Wobec tego, opis i analiza związków pomiędzy składnikami kapitału społecznego a efektywnością wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa stanowi szczególny asumpt do dalszych badań nad szczegółową analizą dopasowania poszczególnych związków. Celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie i identyfikacja związków na podstawie analizy literatury przedmiotu, stanowiąc w ten sposób wstęp do badań empirycznych nad relacją wartości społecznych w odniesieniu do zasobów organizacji. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
 • Coleman J.S.: Social Capital in the Creation of Human Capital. "American Journal of Sociology" 1998, No. 94.
 • Cox E.: The Functional Value of Social Capital. "Australian Journal of Social Issues." Summer 2007.
 • Dollinger M.J.: Enterpreneurship, Strategies and Resources. Austen Press, Indiana University, Dixie Highway 1995.
 • Galaskiewicz J.: The Structure of Community Organizational Networks. University of Minnesota 2001, http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=l l&hid=l 17&sid= 16600913-4015-4568alda-fe0d25bca374%40sessionmgrl02 [5 marzec 2008].
 • Kapitał społeczny: Red. L. Frąckiewicz, A. Rączaszka. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2004.
 • Kapitał społeczny, Ekonomia społeczna. Red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2007.
 • Kapitał Społeczny we wspólnotach. Red. H. Januszek. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2005, s. 199.
 • Lin N.: Social Capital: A Theory of Social Structure and Action. Cambridge University Press, New York 2001.
 • Loaurt P.: Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1995.
 • Nahapiet Y., Ghosal S.: Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage. "Academy of Management Review" 1998, No. 2.
 • Paluszkiewicz J.O.: Rozwój organizacji poprzez zarządzanie kapitałem intelektualnym. Wydawnictwo Profesjonalne Alpha, Ostrołęka 2005.
 • Pennings J.M., Lee K., Witteloostnin A.: Human Capital, Social Capital and Firm Dissolution. "Academy of Management Journal" 1998, No. 4.
 • Podstawy Zarządzania Przedsiębiorstwem. Red. H. Bieniok. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 • Portes A.: Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Departament of Socjology, Princeton University, http://proquest.umi. com/pqdweb?index=6&did=33571325&SrchMode=2&sid=l 0&Fmt=4&VInst=PROD&VType=PQD&RQT=309&VName=PQD&TS= 1210 361702&clientld=46387 [22 marzec 2008].
 • Skowronek-Mielczarek A., Leszczyński Z.: Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorczości. PWE, Warszawa 2008.
 • Strategy, Structure and Style. Red. H.T. Don O'Neal, M. Ghertman. John Wiley and Sons, New York 1997.
 • Svendsen G., Sorensen J.F.L.: The Socioeconomic Power of Social Capital, a Double Test of Putnam's Civic Society Argument. "International Journal of Socjology and Social Policy" 2006, No. 9/10.
 • Tsai W., Ghoshal S.: Social Capital and Value Creation: The Role of Interfirm Networks. "Academy of Management Journal" 1998, Vol. 41.
 • Urbanowska-Sojkin E, Banaszyk P., Witczak H.: Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2004.
 • Wheelen T.L., Hunger J.D.: Strategic Management and Business Policy. Pearson Education International, New Jersey 2004.
 • Woźniak-Sobczak B.: Funkcje kapitału w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 • Zarządzanie, teoria i praktyka. Red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Zarządzanie strategiczne, koncepcje, metody. Red. R. Krupski. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171302967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.