PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 3 (38) | 32--54
Tytuł artykułu

Trzy cykle kumulacji doświadczeń reżimu monetarnego w Europie

Warianty tytułu
Three Accumulation Cycles of the Monetary Regime Experiences in Europe
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza kolejnych reżimów monetarnych w Europie po rozpadzie systemu z Bretton Woods (co nastąpiło w latach 1971-1973). Unię Gospodarczą i Walutową (UGW), a przed nią wcześniejsze porozumienia monetarne w Europie można traktować jako szczególny przykład reżimów międzynarodowych. Miały one ukierunkowanie geoekonomiczne. Oprócz celów ekonomicznych, np. związanych ze stabilizacją kursów walutowych na Starym Kontynencie, miały bowiem założenia geopolityczne. Poszukuję odpowiedzi na pytanie o to, czy w kolejnych reżimach monetarnych widać te same cele głównych aktorów. Szukam także przyczyn trudności i nieskuteczności kolejnych reżimów monetarnych. Ciekawi mnie obserwacja długiego cyklu politycznego w dwóch perspektywach badawczych. Z jednej strony jako próby obserwacji zjawiska "zależności od szlaku" (path dependency), rozumianego przede wszystkim jako występujące w dłuższym okresie historycznym tendencje w zakresie "zręczności politycznej" (statecraft). Z drugiej - interesuje mnie kumulacja doświadczeń pozytywnych i negatywnych towarzyszących kolejnym odsłonom współpracy monetarnej w Europie. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper analyzes the subsequent monetary regimes in Europe after the collapse of the Bretton Woods system (which took place in 1971-1973). Economic and Monetary Union (EMU), and previous monetary arrangements in Europe, can be seen as a particular example of international regimes. They had geo-economic orientation. Apart from their economic aims, e.g. those connected with the stabilisation of the exchange rates in Europe, there were geopolitical presumptions, though. I look for answers to the question of whether the subsequent monetary regimes show the same goals of the main actors. I seek the causes of the difficulties and ineffectiveness of monetary regimes. It is curious to observe a long political cycle in two research perspectives. On the one hand, as an attempt to follow the phenomenon of path dependency, occurring primarily in long-term historical trends in the "statecraft" of the main political actor. On the other hand, I am interested in the accumulation of positive and negative experiences associated with monetary cooperation in Europe. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
32--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski
Bibliografia
 • Andrews D.M., Monetary Power and Monetary Statecraft, [w:] D.M. Andrews (red.), International Monetary Power, Cornell University Press, Ithaca - London 2006, s. 7-28.
 • Blyth M., The Political Power of Financial Ideas: Transparency, Risk, and Distribution in Global Finance, [w:] J. Kirshner (red.), Monetary Order: Ambiguous Economics, Ubiquitous Politics, Cornell University Press, Ithaca 2003, s. 239-259
 • Cesarano F., Monetary Theory and Bretton Woods. The Construction of an International Monetary Order, Cambridge University Press: Cambridge - New York 2006.
 • Cooper S., The Limits of Monetary Power: Statecraft within Currency Areas, [w:] D.M. Andrews (red.), International Monetary Power, Cornell University Press, Ithaca - London 2006, s. 162-183.
 • Eichengreen B., The European Economy Since 1945. Coordinated Capitalism and Beyond, Princeton University Press, Princeton - Oxford 2007.
 • Eichengreen B., Globalizing Capital. A History of the International Monetary System, Princeton University Press, Princeton - Oxford 2008.
 • Eichengreen B., Exorbitant Privilege. The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System, Oxford University Press, Oxford - New York 2011.
 • Grosse T.G., Kryzys wspólnej waluty: konsekwencje polityczne dla integracji europejskiej, [w:] A. Kukliński, J. Woźniak (red.), Unia Europejska. Dylematy XXI wieku, T. IV, Biblioteka Małopolskiego Obserwatorium Polityki Rozwoju, Kraków 2011, s. 71-94.
 • Habermas J., Legitimation Crisis, Beacon Press, London 1975.
 • Hirschman A., National Power and the Structure of Foreign Trade, Berkeley: University of California Press 1980.
 • Holzinger K., F. Schimmelfennig, Differentiated Integration in the European Union: Many Concepts, Sparse Theory, Few Data, "Journal of European Public Policy" 2012, vol. 19, nr 2, s. 292-305.
 • Jabko N., Playing the Market. A Political Strategy for Uniting Europe, 1985-2005, Cornell University Press, Ithaca - London 2006.
 • Kenen P.B., E.E. Meade, Regional Monetary Integration, Cambridge University Press, Cambridge - New York 2008.
 • Kirshner J., Currency and Coercion: The Political Economy of International Monetary Power, Princeton University Press, Princeton - Oxford 1995.
 • Kirshner J., Currency and Coercion in the Twenty-First Century, [w:] D.M. Andrews (red.), International Monetary Power, Cornell University Press, Ithaca - London 2006, s. 139-161.
 • Marsh D., Faltering Ambitions and Unrequited Hopes: The Battle for the Euro Intensifies, Journal of Common Market Studies, vol. 49, Annual Review 2011, s. 45-55.
 • McNamara K.R., The Currency Ideas. Monetary Politics in European Union, Cornell University Press, Ithaca - New York 1998.
 • Moravcsik A., Europe After the Crisis. How to Sustain a Common Currency, "Foreign Affairs" 2012, vol. 91, nr 3, s. 54-68.
 • Müller K., Nationalist Undercurrents in German Economic Liberalism, [w:] E. Helleiner, A. Pickel (red.), Economic Nationalism In a Globalizing World, Cornell University Press, Ithaca - London 2005, s. 141-163.
 • Paterson W.E., The Reluctant Hegemon? German Moves Centre Stage in the European Union, Journal of Common Market Studies, vol. 49, Annual Review 2011, s. 57-75.
 • Puchala D.J., R.F. Hopkins, International Regimes: Lessons from Inductive Analysis, "International Organization" 1982, vol. XXXVI, nr 2, s. 245-276.
 • Soros G., The Tragedy of the European Union and How to Resolve It, New York Review of Books, September 10, 2012.
 • Story J., J. Walter, Political economy of financial integration in Europe. The battle of the system, The MIT Press, Cambridge Massachusetts 1997.
 • Strange S., States and Markets. London: Pinter Publishers 1988.
 • Zielonka J., Empires and the Modern International System, "Geopolitics" 2012, vol. 17, nr 3, s. 502-525.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303093

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.