PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 15 Informacyjne aspekty rachunkowości | 207--220
Tytuł artykułu

Wybrane metody oceny zdolności kontynuacji działalności przez jednostki gospodarcze

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Methods Used to Estimate the Unit's S Capacity to Continue its Operations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada kontynuacji działania. Zgodnie z nią przyjmuje się założenie, że jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie. Zasada ta jest zbieżna z nadrzędnym celem prowadzenia działalności gospodarczej, którym jest przetrwanie i rozwój. Z tego względu bieżące i ciągłe monitorowanie kondycji majątkowo-finansowej przedsiębiorstwa jest niezbędne. Sformułowanie poprawnej oceny kondycji podmiotu gospodarczego jest zdeterminowane jakością posiadanych informacji. Niekompletne i niestarannie przygotowane materiały mogą być przyczyną błędnych ustaleń i wniosków, co w konsekwencji prowadzi do podejmowania nietrafnych decyzji. Z tego powodu, analizie i ocenie powinny być poddawane informacje pochodzące z wiarygodnych źródeł. Takim źródłem jest rachunkowość. Celem artykułu jest zaprezentowanie metod oceny sytuacji ekonomicznej jednostek gospodarczych ze szczególnym podkreśleniem ich roli w ocenie zdolności jednostek do kontynuacji działalności. (fragment tekstu)
EN
It is assumed that an undertaking shall continue its operations on a scale that is not materially reduced. The main aim of providing business is to survive on a market and develop operations. It causes that undertakings should measure and constantly monitor its financial condition. There are several methods. which can help to estimate the risk of insolvency. The author presents the basic ones in the article. The financial statements analysis. ratio analysis. Du Pont analysis as well as discrimination analysis can not be used alone. There are many factors like management quality. risk, consumer's satisfaction, legal environment. which should be taken into consideration. The presented methods do not include them.(original abstract)
Twórcy
autor
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Czerny J., Rola analizy finansowej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem znajdującym się w sytuacji kryzysowej, w: Rachunkowość w teorii i praktyce. Sprawozdawczość i analiza finansowa, red. W. Gabrusewicz, t. 111, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2007.
  • Dudycz T., Hamrol M., Skoczylas W., Niemiec A., Finansowe wskaźniki sektorowe pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności, "Rachunkowość" 2005, nr 3.
  • Dudycz T., Skoczylas W., Niemiec A., Ocena sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw w lalach 2002-2003, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1109, Wrocław 2006.
  • Ekonomiczne i prawne aspekty upadłości przedsiębiorstw, red. B. Prusak, Difin, Warszawa 2007.
  • Kiziukiewicz T., Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002.
  • Komentarz do ustawy o rachunkowości, red. A. Jaruga, T. Martyniuk, ODDK, Gdańsk 2006.
  • Mazur A., Wartość godziwa w przewidywaniu kryzysu jednostki gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 33(89), SKwP, Warszawa 2006.
  • Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej (MSRF) 2004, International Federation of Accountants, SKwP, Warszawa 2004.
  • Norma nr 1 wykonywania zawodu biegłego rewidenta, http://www.kihr.org.pl/index35phtml
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303111

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.