PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 9 | nr 1 (31) Zarządzanie w kryzysie | 274--294
Tytuł artykułu

Skutki i wyzwania integracji Polski z Unią Europejską w dziedzinie ochrony środowiska

Warianty tytułu
Effects and Challenges in the Field of Environmental Protection Resulting from Poland's Integration with the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej stanowiło niewątpliwie największą motywację i bodziec do podejmowania przedsięwzięć proekologicznych, do aktywniejszego zaangażowania się ustawodawców w zakresie ochrony środowiska, do zwiększenia tempa poprawy jakości środowiska w Polsce. Zgodnie z przyjętymi wymogami w obszarze "Środowisko" zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym Polska po 2017 r. powinna spełniać wszystkie standardy w ochronie środowiska obowiązujące w krajach członkowskich Unii Europejskiej. Wymaga to ponoszenia znacznych nakładów finansowych, których część pozyskujemy z funduszy unijnych. Celem artykułu jest pokazanie, z pięcioletniej perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, skutków prowadzonych działań w obszarze ochrony środowiska oraz wyzwań, jakim musi sprostać Polska w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
The accession of Poland to the European Union was undoubtedly the strongest motivation and incentive to undertake environmentally friendly initiatives, increase legislators' involvement in the field of environmental protection and accelerate improvement of environmental quality in Poland. In accordance with the requirements, accepted by Poland, included in the Treaty of Accession 2003, Poland should comply with all EU environmental standards by 2017. This requires considerable financial outlays, however they are partly raised from the EU founds. The aim of this paper is to present, from the five-year perspective of Poland's membership in the EU, the costs incurred and benefits received in the field of environmental protection. Looking towards the future, the author pays attention to the requirements and challenges that should be met and fulfilled by Poland in this field. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Strony
274--294
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Chojnacki, I. 2008. Ochrona zdrowia i środowiska naturalnego narzuca przemysłowi nowe reguły gry. Gazeta Prawna, nr 73, s. 12.
 • Dziewulski, R., Otachel, B. i K. Smyk. 2003. Warunki członkostwa Polski w UE na tle wyników negocjacji akcesyjnych pozostałych państw kandydujących Grupy Leken, Warszawa: Biuletyn Analiz UKIE.
 • Erechemla, A. 2009. Przegląd strategii Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Środowisko, nr 15/16, s. 8.
 • Górka, K. 2002. Problemy funkcjonowania funduszy ekologicznych w Polsce, w: G. Dobrzański (red.) Aplikacyjne aspekty trwałego rozwoju, s. 131-148. Białystok: Wydawnictwo Politechniki Białostockiej.
 • GUS 2001, 2002, 2005, 2006, 2008. Ochrona Środowiska, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 • Jabłoński, W. i J. Wnuk 2009. Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii, Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.
 • Jastrzębska, G. 2009. Odnawialne źródła energii i pojazdy proekologiczne, Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 • Ligus, M. 2010. Efektywność inwestycji w odnawialne źródła energii. Analiza kosztów i korzyści, Warszawa: CeDeWu Sp. z o.o.
 • Matthes, F.Ch. (red.) 2006. Energia jądrowa mit i rzeczywistość, Warszawa: Fundacja im. Heinricha Bolla.
 • Ministerstwo Gospodarki 2009. Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Załącznik do uchwały nr 202/2009 Rady Ministrów, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Ministerstwo Gospodarki 2010. Prognoza będąca realizacją zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającej i w następstwie uchylającej dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE, Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
 • Ministerstwo Środowiska 2008. Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, Warszawa: Ministerstwo Środowiska.
 • Prawo ochrony środowiska. Stan prawny na 15 marca 2008 r., Oficyna Wolters Kluwer 2008.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. 2006, Warszawa.
 • Raport z realizacji polityki ekologicznej państwa w latach 2003-2006. 2008. Warszawa.
 • Schreyer, M. i L. Mez 2008. ERENE - Europejska Wspólnota Energii Odnawialnej, Warszawa: Fundacja im. Heinricha Bolla.
 • Stodulski, W. (red.) 2004. Ekologiczna reforma fiskalna - uwarunkowania i możliwości wdrożenia w Polsce, Warszawa: Instytut na rzecz Ekorozwoju.
 • Tendery-Właszczuk, H. (red.) 2005. Wyniki negocjacji akcesyjnych nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38.
 • Wiśniewski, G. (red.) 2008. Rewolucja energetyczna dla Polski, Warszawa: Greenpeace Polska.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.