PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08 | 359--368
Tytuł artykułu

Polityka bilansowa a rachunkowość niezakończonych umów długoterminowych

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Z dniem 1 stycznia 2002 r. przedsiębiorstwa realizujące umowy długoterminowe, tzn. trwające powyżej sześciu miesięcy, niezakończone na dzień bilansowy i wykonane na ten dzień w istotnym stopniu, zostały zobligowane do stosowania nowych zasad wyceny przychodów i kosztów niezakończonych prac. W związku z brakiem wyczerpujących przepisów w ustawie o rachunkowości, do wyceny przychodów i kosztów niezakończonych kontraktów długoterminowych mają zastosowanie przepisy Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 - "Niezakończone usługi budowlane", który wszedł w życie z dniem 18 września 2006 r. oraz w dalszej kolejności, przepisy Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 11 - Umowy o usługę budowlaną. Choć nazwy na to wskazują powyższe zasady mają zastosowanie nie tylko do usług budowlanych oraz usług budowlano-montażowych i umów ich dotyczących, ale do wszelkich usług o charakterze długotrwałym, między innymi usług informatyczno-wdrożeniowych. Celem artykułu jest przedstawienie wpływu polityki bilansowej prowadzonej przez firmy realizujące kontrakty długoterminowe na wycenę i zasady ujęcia przychodów i kosztów niezakończonych umów w sprawozdaniach finansowych tych przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
 • Chluska J.: Błędy w sprawozdaniu finansowym. W: Sprawozdawczość i rewizja finansowa w procesie poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Red B. Micherda. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2005.
 • Gabrusewicz W.: Sprawozdawczość finansowa. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Rachunkowości, Poznań 2005.
 • Górowski J,: Creative accounting, czyli upiększanie sprawozdań finansowych. "Expert" 1999, nr 1.
 • Http://www.inwestycje.pl/gpw/wyniki_spolek (Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe za 12 miesięcy zakończone 31 grudnia 2006 r. Grup Kapitałowych: Asseco BS SA, Bipromet SA, Budimex SA, Budopol SA, ComArch SA, Dom Development SA, Echo SA, Elektrobudowa SA, Elektroinstal SA, Invar & Biuro System SA, Macrologic SA, Novitus SA, Optimus SA, Prokom Software SA, Pronox Technology SA, Simple SA, Sygnity SA, Techmex SA).
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 - Niezakończone usługi budowlane. Dziennik Urzędowy Ministra Finansów z dn. 17 listopada 2006 r., nr 13, poz. 93.
 • Kulik E.: Kreowanie wizerunku firmy przez rachunkowość. W: Historia, współczesność i perspektywy rachunkowości w Polsce. Red. S. Sojak. TNOiK, Toruń 2003.
 • Kutera M., Hołda A., Surdykowska S.T.: Oszustwa księgowe. Teoria i praktyka. Difin, Warszawa 2006.
 • Matuszewicz J.: Rachunek kosztów. PWE, Warszawa 2001.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, IASC, London 1999.
 • Nowak M.: Manipulowanie obrazem sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. "Monitor Rachunkowości i Finansów" 2002, nr 7-8.
 • Schneider K.: Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo-księgowych, PWE, Warszawa 2007.
 • Sobańska I., Kalinowski J., Czajor P.: Kontrakty Długoterminowe Przychody - Koszty - Wyniki. Difin, Warszawa 2004.
 • Ustawa z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zm.).
 • Wprowadzenie do rachunkowości spółek. Bilansowanie majątku i kapitałów. Red. J. Weber, M. Kufel. Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 1993.
 • Znowelizowana ustawa o rachunkowości wraz z wyjaśnieniami uzgodnionymi z Departamentem Rachunkowości Ministerstwa Finansów. "Rachunkowość" 2002, nr specjalny.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303187

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.