PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 3 | 41--53
Tytuł artykułu

Działania innowacyjne w strukturach klastrowych w świetle wyników badania

Autorzy
Warianty tytułu
Innovative Activities in the Cluster Structures in the Light of Research Findings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest przybliżenie postrzegania klastrów przez przedsiębiorstwa, będące ich uczestnikami oraz działań innowacyjnych wprowadzanych w latach 2007-2012. W artykule, który ma charakter badawczy przedstawiono wybrane wyniki badania zrealizowane na potrzeby projektu Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy finansowane w latach 2011-2013 ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wyniki badania wskazują, że dostrzegane są zalety klastrów, ale i wskazuje się na możliwe zagrożenia. W artykule szczególną uwagę zwrócono na czynniki sprzyjające i ograniczające aktywność innowacyjną przedsiębiorstw i klastrów, rodzaj wdrażanych innowacji i ich źródła. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the article is to bring closer the perception of clusters by enterprises being their participants and innovative measures being introduced in 2007-2012. In the article, which has the research nature, the author presented some findings of the research carried out for the purposes of the project Innovativeness of network organisations in the knowledge-based economy financed in the years 2011-2013 by means of the National Science Centre. The research findings show that there are perceived advantages of the clusters, but there are also indicated possible threats. In her article, the author paid a particular attention to the factors facilitating and constraining innovative activity of enterprises and clusters, the type of implemented innovations and sources thereof. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
41--53
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • A Governor's Guide to Cluster-Based Economic Development (2002), National Governors Association, Washington.
 • Barsh J., Capozzi M.M., Davidson J. (2008), Leadership and Innovation. "The McKinsey Quarterly", No. 1.
 • Drucker F.P. (1992), Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa.
 • Dzierżanowski M. (2012), Raport otwarcia nt. polskiej polityki klastrowej, opracowany na potrzeby prac Grupy roboczej ds. polityki klastrowej w ramach przedsięwzięcia Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości "Polskie klastry i polityka klastrowa", PARP, Warszawa.
 • Grzybowski M. (2011), Rola klastrów naukowo-przemysłowych w aktywizacji gospodarczej regionów, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia, http://www.kwiatkowski.edu.pl/Zjazd/2011/2011_Grzybowski_Rola_klastrow.pdf [dostęp: 15.02.2014].
 • Klastry - w kierunku konkurencyjności i rozwoju (2014), http://www.biznesklaster.pl/company/article/179-klastry-w-kierunku-konkurencyjnosci-irozwoju/ [dostęp: 15.02.2014].
 • Kryjom P. (2013), Polityka klastrowa i klastry - perspektywa Komisji Europejskiej, PARP, Warszawa, http://www.smartplusinnovations.eu/i/PiotrKryjom.pdf [dostęp: maj 2014].
 • Mansfield E. (1989), Principles of Macroeconomics, W.W. Norton &Co.Ltd, New Jork.
 • Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji (2005), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Urząd Statystyczny Wspólnot Europejskich, OECD i Eurostat. http://www.nauka.gov.pl/Mn/_gAllery/43/46/43464/20081117/OSLO/PDF [dostęp: maj 2014].
 • Polskie klastry i polityka klastrowa (2014), http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95353.asp [dostęp: 10.02.2014].
 • Porter M. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (1960), Teoria rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schumpeter J.A. (2009), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Sosnowska A., Łobejko S. (2007), Efektywny model funkcjonowania klastrów w skali kraju i regionu, (w:) Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa. http://www.parp.gov.pl/files/74/81/194/4355.pdf. [dostęp: maj 2014].
 • http://www.mg.gov.pl/node/18463
 • http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Klastry/Koncepcja+klastra
 • http://www.pi.gov.pl/Klastry/chapter_95755.asp
 • http://www.pl.pi.gov.pl/PARP/data/klastry/index.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303333

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.