PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 121 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka | 193--206
Tytuł artykułu

Źródła finansowania obcego przedsiębiorstw z sektora MSP w Polsce

Warianty tytułu
Sources of Foreign Funding of Enterprises of SMEs Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) pełnią znaczącą rolę w gospodarce światowej, której są istotnym elementem. Wynika to przede wszystkim z ich ogromnej przewagi w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych, dużego udziału w tworzeniu PK В i zatrudnieniu. Jednak przedsiębiorstwo, czy to małe, czy duże, aby mogło sprawnie funkcjonować, potrzebuje środków finansowych na prowadzenie działalności gospodarczej. Może ono korzystać z finansowania własnego bądź też pozyskiwać środki pieniężne z zewnątrz. Warto przy tym pokreślić, iż finansowanie obce nie zawsze jest jednakowo dostępne dla wszystkich firm. Wydaje się, że największe trudności w tym zakresie posiadają MSP, które wskazują utrudniony dostęp do źródeł finansowania jako istotną barierę w prowadzeniu przez nie działalności. Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania możliwości pozyskania finansowania obcego przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce.
EN
Small and medium-size enterprises (SMEs) play a significant role in the world economy, which they are an important element of. First of all it results from their huge superiority in the general number of companies, large part in creating GDP and employment. However, an enterprise irrespectively small or large, to function well needs financial resources to lead to economic activity. It could use its own financing or raise money from outside, it is worth stressing that foreign funding is not always accessible for all firms. It seems that SMEs which show difficult access to financing sources as an essential barrier in their leading an activity have the greatest difficulties in this range. The aim of article is an attempt to present possibilities to raise foreign funding by small and medium-size enterprises.
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • [1] Bartkowiak В., Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009.
 • [2] Daszyńska-Żygadło K., Nowoczesne źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, t. 1, red. W. Pluta, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003.
 • [3] Finanse przedsiębiorstw, red. I. Szczepański, L. Szyszko, PWE, Warszawa 2007.
 • [4] Granosik B., Wybrane formy finansowania przedsiębiorstwa, [w:] Unifikacja gospodarek europejskich: szanse i zagrożenia, red. A. Manikowski, A. Psyk, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2004, mikro.univ.szczecin.pl/bp/index.php?a=fł0120.
 • [5] Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura. Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 • [6] Ickiewicz J., Pozyskiwanie, koszt i struktura kapitału w przedsiębiorstwach, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 • [7] Ickiewicz J., Strategie finansowania przedsiębiorstwa, Poitext, Warszawa 1992.
 • [8] Jarocka E., Finanse przedsiębiorstwa sytemu bankowego, budżetowego, ubezpieczeń: podręcznik, Difin, Warszawa 2003.
 • [9] Kubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Poznań 2005.
 • [10] Łuczka Т., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Poznań 2001.
 • [11] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, red. A. Żołnierski, PARP, 2009, www.parp.gov.pl/files/74/81/305/5000.pdf.
 • [12] Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2007.
 • [13] Starczewska-Krzysztoszek M., Konkurencyjność sektora MSP 2007 - raport z badań, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa 2007.
 • [14] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU, nr 140, poz. 939 z pózn. zm.
 • [15] Zadora H., Finansowe warunki bytu i działania małego przedsiębiorstwa, [w:] Finanse małego przedsiębiorstwa w teorii i praktyce zarządzania, red. H. Zadora, Wydawnicfwo C.H, Beck, Warszawa 2.009.
 • [16] Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem, red. K. Safin, Wydawnictwo AE, Wroclaw 2008.
 • [17] Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Uwarunkowania europejskie, red. M. Strużycki, Difin Warszawa 2002
 • [18] Żołnierski A., Zadura-Lichota P., Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, 2008.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.