PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | nr 1 (41) | 47--70
Tytuł artykułu

Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego - wybrane problemy

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Valuation of the Natural Environment - Selected Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Prezentowane w niniejszym artykule rozważania, dotyczące metod ekonomicznej wyceny środowiska przyrodniczego, są merytorycznie powiązane, stanowią kontynuację i dalszy etap studium nad kategorią internalizacja kosztów zewnętrznych w rachunku opłacalności działalności społeczno-gospodarczej. Ustalenie środowiskowych (a także społecznych) kosztów zewnętrznych, stanowiących przedmiot internalizacji, zakłada bowiem możliwość sprowadzenia powstających w otoczeniu szkód do wspólnego mianownika. To właśnie umożliwiają metody ekonomicznej wyceny środowiska przyrodniczego, o których traktuje niniejszy artykuł. (fragment tekstu)
EN
The issue of economic methods of environmental valuation was undertaken in the literature several times in the 70-90s of the twentieth century. During this period there have been many estimates of environmental losses in the various sections. Their purpose was to show that investment in environmental protection are essential and important. Presented in this article considerations relate to methods of economic valuation of natural environment. They are a continuation and a further phase of the category of internalization of external costs in the income statement profitability of the socio-economic situation. The term environmental (and social) of external costs, allows to bring the damage which is formed in the environment to a common denominator. The scope of the research undertaken in this article include: • analysis of the effectiveness categories, • the cash value, • an overview of economic valuation methods of the natural environment and to evaluate their practical use. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
47--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Bibliografia
 • G. Ritzer, Mcdonalizacja społeczeństwa, MUZA S.A., Warszawa 1999, s. 177-178.
 • F. Piontek, Metodyka oceny efektywności wydatkowania ekologicznych funduszy celowych, Rocznik Ochrony Środowiska 1999, t. 1, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin 1999, s. 215.
 • K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, wyd. 4 zm., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Encyklopedia powszechna, t. 3, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
 • J. Famielec, Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1999.
 • F. Piontek, B. Piontek, W. Piontek, Ekorozwój i narzędzia jego realizacji, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1997.
 • F. Piontek, W. Piontek, Rachunek ekonomiczny w ochronie środowiska, WSEiA, Bytom 2002.
 • J.T. Winpenny, Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1995, s.24.
 • G. Soros, Kryzys światowego kapitalizmu, MUZA, Warszawa 1999, s. 250.
 • B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2002, s. 238.
 • A. Becla, S. Czaja, Użyteczność metody deklarowanych preferencji w badaniach nad potencjalną i rzeczywistą skłonnością gospodarstw domowych do ponoszenia wyższych obciążeń na rzecz ochrony środowiska, "Problemy Ekologii" 1998, nr 5.
 • E.U. von Weizsäcker, A.B. Lovins, L.H. Lovins, Mnożnik Cztery. Podwójny dobrobyt - dwukrotnie mniejsze zużycie zasobów naturalnych. Raport dla klubu rzymskiego, Wydawnictwo Rolewski, Toruń 1999, s. 277-278.
 • J.J. Opaluch, Rynkowe metody wyceny ekonomicznej, w: Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, red. G. Anderson i J. Śleszyński, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1996.
 • Straty spowodowane degradacją powietrza atmosferycznego. Studium na przykładzie woj. katowickiego, red. F. Piontek, PAN IPIŚ PAN Zabrze, AE Katowice 1985
 • Straty spowodowane degradacją powierzchni ziemi w woj. katowickim, red. F. Piontek, Ossolineum, Wrocław 1989.
 • B. Fiedor i in., Identyfikacja, ocena i kryteria porównywania skutków zaburzeń powodowanych w systemie gospodarczym przez preferencyjne finansowanie przedsięwzięć proekologicznych, Wrocław 1997 (maszynopis)
 • B. Fiedor i in., Przewodnik metodyczny. Identyfikacja, ocena i kryteria porównywania skutków zaburzeń powodowanych w systemie gospodarczym przez preferencyjne finansowanie przedsięwzięć proekologicznych, Wrocław 1997 (maszynopis).
 • B. Stępień, Straty społeczne związane z naruszeniem środowiska, "Problemy Ekonomiczne"1981, nr 1.
 • A. Jankowska-Kłapkowska, Ekologiczno-ekonomiczna efektywność gospodarowania, w: Ekonomiczne i socjologiczne problemy ochrony środowiska, red. A. Ginsbert-Gebert, Ossolineum, Wrocław 1985
 • M. Zakrzewski, Metoda oceny wpływu zamierzonej inwestycji na środowisko, "Człowiek i Środowisko" 1997, t. 1, nr 3.
 • Rachunek społeczno-ekonomiczny racjonalności funkcjonowania ZWCh Chemitex - Celwiskoza w kotlinie Jeleniogórskiej, red. A. Ginsbert - Gebert i T. Borys, UM w Jeleniej Górze i TNOiK we Wrocławiu, Jelenia Góra 1986.
 • F. Piontek, Sozoekonomiczny rachunek opłacalności górnictwa węgla kamiennego w warunkach gospodarki rynkowej i samorządności terytorialnej, Ossolineum, Wrocław 1994.
 • B. Piontek, Koszty środowiskowe w rachunku kosztów funkcjonowania kopalni węgla kamiennego, "Rocznik Ochrona Środowiska", t.1, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Koszalin 1999.
 • K. Malik, Analiza sozoekonomiczna przedsiębiorstwa przemysłowego. Studium na przykładzie Zakładów Azotowych "Kedzierzyn" S.A. i opolskiego obszaru ekologicznego zagrożenia, WSJ, Opole 1995.
 • T. Żylicz, Ekonomia ekologiczna [Dokument elektroniczny]. Tryb dostępu: http://coin.wne. uw.edu.pl/tzylicz/0904AURA.pdf, [Data wejścia: 2012-05-10].
 • E. Mokrzycki i in., Skutki oddziaływania zanieczyszczeń na środowisko przyrodnicze i metody szacowania strat, PAN, Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Studia i Rozprawy nr 20. Wydawnictwo CPPGSMIE PAN, Kraków 1992.
 • S. Łojewski, Ekonomia środowiska, Wydawnictwo ATR, Bydgoszcz 1998.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.