PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 9 | nr 3 (33) Efektywność ochrony zdrowia | 62--78
Tytuł artykułu

Cele systemu ochrony zdrowia a efektywność w ochronie zdrowia w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Goals of the Health Care System and Effectiveness of Health Care in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pojęcie efektywności w ochronie zdrowia jest używane przez różnych przedstawicieli tego sektora w odniesieniu do różnych jego poziomów: od leczenia jednostki chorobowej, przez pojedyncze jednostki organizacyjne, po system ochrony zdrowia jako całość. W przedstawionym artykule zaprezentowano rozważania na temat pojęcia efektywności w ochronie zdrowia jako celu. Przedstawiono, jakie zjawiska zachodzące w ochronie zdrowia wpływają na uzyskiwane efekty i co może być postrzegane jako efektywne. Pokazano to wraz z dyskusją dotyczącą celów systemu ochrony zdrowia oraz możliwości ich realizacji, a także efektywności ich osiągania. Zmiany zachodzące w systemie ochrony zdrowia w ostatnich latach wskazują, że udaje się osiągać najważniejszy cel tego systemu: poprawę zdrowia populacji. Dzieje się tak, mimo że działania stosowane przez państwo i jego agendy (motywacje dla zakładów) - wymuszając wzmacnianie efektywności pojedynczych organizacji ochrony zdrowia - przyczyniają się do pogorszenia warunków funkcjonowania dla tych organizacji i powodują problemy systemu jako całości. (abstrakt oryginalny)(abstrakt oryginalny)
EN
The term: effectiveness in healthcare is used by different representatives of the sector in relation to its different levels: from the treatment of a disease entity, by single organizational units to the health care system as a whole. The discussion on effectiveness in health care as a goal of the health care system is presented in this article. The phenomena which take place in health care and affect it as well as factors that can be perceived as effective have been presented. The discussion on health care system goals, ways to achieve them and effectiveness of achieving them has also been presented. Changes in the health care system in the recent years show that the most important goal of the system (improvement in the population's health) is being achieved. This happens in spite of activities undertaken by the state and state agencies (incentives for health care units) - forcing an increase of individual health care organizations' effectiveness - which contribute to the deterioration of the conditions, in which these organizations work and which cause problems for the system as a whole. (original abstract)
Rocznik
Tom
9
Strony
62--78
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Adler, N.E., Boyce, W.Th., Chesney, M.A., Folkman, S. i S.L. Syme 1993. Caring for the Uninsured and Underinsured Socioeconomic Inequalities in Health. No Easy Solution. JAMA. Journal of the American Medical Association, nr 269, s. 3140-3145.
 • Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 2000. Biuletyn Statystyczny Ministerstwa Zdrowia 2000, Warszawa.
 • Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 2005-2010. Biuletyny Statystyczne Ministerstwa Zdrowia 2005-2010, Warszawa.
 • Cichocka, E. 2010. Rozjuszenie na życzenie. Gazeta Wyborcza, z dnia 24.04.2010, http:// wyborcza.pl/leczyc/1,102641,7809890,Rozjuszenie_na_zyczenie.html, dostęp: 4.05.2011.
 • Commission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions 2009. Solidarity in Health: Reducing Health Inequalities in the EU, COM (2009) 567 final, Brussels.
 • Czapiński, J. i T. Panek (red.) 2009. Diagnoza społeczna 2009. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 • Eichler, R. i S. Lewis 2009. Social Insurance Assessment Tool. Part III. Model of Financing Flows for Social Health Insurance, Management Sciences for Health (MSH) in Boston Massachusetts, http://erc.msh.org/mainpage.cfm?file=6.70.htm&module=to olkit&language=English.
 • Eurostat 2011. GDP growth rate, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=tabl e&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020, dostęp: 5.07.2011.
 • Kautsch, M. 2011. Managing Public Healthcare Units in Poland - Research Findings, w: I. Rudawska (red.), Challenges for healthcare reforms in Europe. Monograph, Kyiv: Foundation for International Studies, Centre for Sociological Research.
 • Kautsch, M. i A. Stypka 2003. System - z podstawową opieką zdrowotną w tle. Menedżer Zdrowia, nr 5.
 • Kautsch, M., Whitfield, M. i J. Klich (red.) 2001. Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Lalonde, M. 1974. A New Perspective on the Health of Canadians, Ottawa: Government of Canada.
 • Ministerstwo Zdrowia 2011a. Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2003-2010, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_ struktura/docs/dyn_zob_ogo_18022011.pdf, dostęp: 13.04.2011.
 • Ministerstwo Zdrowia 2011b. Dynamika zobowiązań wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2003-2010, http://www.mz.gov.pl/wwwfiles/ ma_struktura/docs/dyn_zob_wym_18022011.pdf, dostęp: 13.04.2011.
 • Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej 1996. Narodowy Program Zdrowia 1996-2005.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2005. Raport NFZ za 2004 r, Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2006. Raport NFZ za 2005 r., Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2007. Raport NFZ za 2006 r., Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2008. Raport NFZ za 2007 rok, Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2009. Sprawozdanie z działalności narodowego funduszu zdrowia za 2008 rok, Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2010. Sprawozdanie z działalności narodowego funduszu zdrowia za 2009 rok, Warszawa: NFZ.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2011a. Plan finansowy na 2010 rok po wszystkich zmianach, http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=10&artnr=4357&b=1&szuk ana=Plan + finansowy+2010, dostęp: 1.05.2011.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2011b. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2011 rok zatwierdzony w dniu 13 sierpnia 2010 r. przez Ministra Zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Finansów, http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr = 10&artnr=4170, dostęp 1.05.2011.
 • Narodowy Fundusz Zdrowia 2011c, http://kolejki.nfz.gov.pl/koc/kolejkiSzukaj.do, dostęp: 14.04.2011.
 • OECD 2011. StatExtracts, http://stats.oecd.org/index.aspx, dostęp: 13.04.2011.
 • PAP 2011. NFZ: Kolejki? Winni pacjenci, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/433668,nfz_ kolejki_winni_pacjenci.html, dostęp: 14.04.2011.
 • Pozdzioch, S. 2000. System zdrowotny, w: Czupryna, A., Pozdzioch, S., Ryś, A. i W.C. Włodarczyk (red), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko http://www.pois.gov.pl/WstepDoFundu-szyEuropejskich/Strony/o_pois.aspx, dostęp: 30.07.2010.
 • Rada Ministrów 2007. Narodowy Program Zdrowia na lata 2007-2015, Załącznik do Uchwały Nr 90/2007 Rady Ministrów z dnia 15 maja 2007 r.
 • Rzeczpospolita 2011. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wg GUS. Rzeczpospolita, http://www.rp.pl/temat/85185.html, dostęp: 6.05.2011.
 • Scott, W.G. 2002. Health Policy in a Democratic Mixed Market Economy, http://econ. massey.ac.nz/guyscott/Health%20Policy%20In%20A%20Mixed%20Market%20Economy.pdf, dostęp: 12.06.2002.
 • Stoner, J. 1994. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • The Europ Assistance Group, Cercle Sante Societe 2011. EUROPEAN SURVEY on the major areas of health debate 2010 results and changes observed since 2006 - Overview, http://www.europ-assistance.com/uk/presse/doc_barometres_sante.html, dostęp: 13.04.2011.
 • Twardowska, A. 2011. Zdrowie w kryzysie. Rosną kolejki do lekarza. Gazeta Wyborcza. Bydgoszcz, http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,6536865,Zdrowie_w_kryzysie Rosna_kolejki_do_lekarza.html, dostęp: 14.04.2011.
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. z 2005 r. Nr 78 poz. 684.
 • Watoła, J. 2011. Kolejki - końca nie widać, czyli 9 powodów, dla których biorą się kolejki do leczenia. Gazeta Wyborcza, http://wyborcza.pl/leczyc/1,102641,7550339,Kolejki konca_nie_widac czyli_9_powodow dla_ktorych.html, dostęp: 14.04.2011.
 • Włodarczyk, W.C. 1996. Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Kraków: Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.
 • Wojtyła, A. 2003. Interpelacja w sprawie aktualnego stanu realizacji rządowego dokumentu Narodowy Program Zdrowia na lata 1996-2005, Debaty sejmowe XVII Kadencja, http://www.kadencja17.testos.waw.pl/int1-792.html, dostęp: 14.04.2011.
 • ---
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303533

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.