PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Zarządzanie, finanse, ekonomia : warsztaty doktoranckie '08 | 401--411
Tytuł artykułu

Odpowiedzialność finansowa za zobowiązania zawarte w traktacie akcesyjnym

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie sposobu ustalania wysokości kary za niedotrzymanie zobowiązań przez państwo członkowskie i wyliczenie jej dla Polski. Postawiona została hipoteza, że kara finansowa nałożona przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości na Polskę może zostać sfinansowana opłatami sankcyjnymi nakładanymi przez organy państwa. Uzasadnienie hipotezy przedstawiono w odniesieniu do gospodarki odpadami biodegradowalnymi dokonując analizy stosownych regulacji ustawowych. Dla przedstawienia rozważanych zagadnień przyjęto następującą strukturę artykułu. W punkcie pierwszym omówiono uwarunkowania prawne dotyczące ograniczenia udziału odpadów ulegających biodegradacji w odpadach komunalnych przeznaczonych do składowania w aspekcie zobowiązań zawartych w układzie akcesyjnym. W punkcie drugim przedstawiono sposób ustalania wysokości kary przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości oraz wyliczono maksymalne i minimalne jej wartości dla Polski. W punkcie trzecim zostały omówione polskie regulacje prawne związane z odpowiedzialnością finansową oraz podmiotową za realizację zobowiązań dotyczących odpadów ulegających biodegradacji. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, doktorant
Bibliografia
 • Anders D. Starypan J., Tetłak Z.: Bariery we wprowadzaniu procesu kompostowania w systemy gospodarki odpadami. W: Zarządzanie gospodarką odpadami w aspekcie aktualizacji Planów Gospodarki Odpadami. Red. I. Kuczyńska. Katedra Ekologii Terenów Przemysłowych, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2007.
 • Gospodarka a środowisko i ekologia. Red. K. Małacowski. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Instrumenty polityki ekologicznej. Red. B. Kozłowska. Polska Akademia Nauk, Odział w Łodzi, Łódź 2005.
 • Jurasz F.: Instrumenty ekonomiczne w gospodarce odpadami komunalnymi. Wydawnictwo Normalizacyjne ALFA-WERO, Warszawa 1998.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. ("Dziennik Ustaw" 1997, nr 115, poz. 43 ze zm.).
 • Krajowa strategia ograniczenia ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
 • Mazur S.: Jak wysoka może być kara? "Przegląd Komunalny" 2006, nr 10.
 • Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 grudnia 2002 r.
 • Skowron M.: Nie marnujmy odpadów - są zasobami. "Przegląd Komunalny" 2008, nr 3.
 • Traktat Ustanawiający Unię Europejską - tekst skonsolidowany (uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Nicei).
 • Uchwała Rady Ministrów nr 233 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2010" ("Monitor Polski", nr 90, poz. 946).
 • Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U., nr 63, poz. 639 z późn. zm.).
 • Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U., nr 63, poz. 638 z późn. zm.).
 • Ustawa z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U., nr 132, poz. 622 ze zm.).
 • Ustawa z dn. 27 kwietnia 200lr. o odpadach (Dz.U., nr 62, poz. 628 ze. zm.).
 • Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U., nr 100, poz. 1086 ze. zm.).
 • Ustawa z dn. 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U., nr 180, poz. 1495).
 • Ustawa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591 i nr 23 z 2002 r., poz. 220).
 • Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2006, nr 129, poz. 902 z późn. zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303587

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.