PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 116 | 70--80
Tytuł artykułu

Style komunikacyjne w budowaniu zaufania w organizacj

Warianty tytułu
Communication Styles in Building Confidence within an Organisation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Znaczenie zaufania we współczesnej organizacji trudno przecenić. Trudno też przecenić znaczenie komunikacji, która przenika wszelkie wewnętrzne systemy zarządzania organizacją i operacyjnie przekłada się na konkretne style komunikacyjne. Sposób komunikowania się rzutuje na budowanie zaufania. Jak wykazano, w każdym stylu komunikacji ujawnia się inny komponent zaufania jako jego mocna bądź słaba strona. Tym samym ze względu na budowanie zaufania przez menedżerów najbardziej wartościowe jest elastyczne stosowanie stylów komunikacji, tj. zdolność do operowania nie tylko mocnymi stronami stylu jako komponentami zaufania, ale też - adekwatnie do potrzeb - koncentracja na słabych komponentach zaufania. Takie podejście w efekcie zapewnia zaufanie wyrażone kompletnym konstruktem, opartym na czterech podstawowych komponentach: akceptacji, otwartości, niezawodności, rzeczowości.(abstrakt autora)
EN
It is not only the market systems with reference to the creation of external contact networks but also the internal organisation management systems that increasingly emphasise the significance of confidence. Confidence is a sine qua non condition of effective communication processes within contemporary organisations, affecting their efficiency and competitiveness. Bearing in mind that the management style is coherent with the communication style of management staff within an organisation, in the practice of management it is important to be aware of the operation of management styles as well as to create confidence impulses and consciously react to their shortages. Due to the creation of confidence by managers, it is most valuable to flexibly operate the styles of communication. It launches confidence expressed by a complete construction based on four basic elements: acceptance, reliability, openness and objectivity. The subject undertaken in the article is applicable and directly translatable into the managerial educational process conducted within postgraduate study managerial workshops at SGH. (original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Beveridge W. I. B., Sztuka badań naukowych, PZWL, Warszawa-Toruń 1960.
 • Fukuyama F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa 1997.
 • Giddens A., Nowoczesność i tożsamość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Grudzewski W. M., Hejduk I. K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 • Hardin R., Zaufanie i społeczeństwo, w: red. P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Wyd. Znak, Kraków 2008.
 • Jabłonowska L., Modelling of communication processes within organizations in terms of SME development, w: The Determinants of Entrepreneurship Development in SME Sector Companies, red. S. Lachiewicz, K. Szymańska, M. Kurowska, Technical University of Lodz Press, Łódź 2011.
 • Juchnowicz M., Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządzania kapitałem ludzkim, w: Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, red. M. Juchnowicz, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.
 • Leary M., Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji, GWP, Gdańsk 1999.
 • Mandziej-Jeżyna M., Komunikacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Strategia personalna firmy, red. M. Juchnowicz, Difin, Warszawa 2000.
 • Obłój K., Mikroszkółka zarządzania, PWE, Warszawa 1994.
 • Piotrowski K., Świątkowski M., Kierowanie zespołami ludzkimi, Bellona, Warszawa 2000.
 • Pirson M., Facing the trust gap-measuring and managing stakeholder trust, SVH, Saarbruecken 2008.
 • Sankowska A., Wpływ zaufania na zarządzanie przedsiębiorstwem. Perspektywa wewnątrzorganizacyjna, Difin, Warszawa 2011.
 • Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wyd. Znak, Kraków 2007.
 • Wachowiak P., Gregorczyk S., Grucza B., Ogonek K., Kierowanie zespołem projektowym, Difin, Warszawa 2004.
 • Ciesielski M., Model rozprawy habilitacyjnej w naukach o zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", 2011, Nr 10(861).
 • Dietz G., Den Hartog D.N., Measuring trust inside organizations, "Personnel Review", 2006, Nr 35(5).
 • Gillespie N., Dietz G., Trust repair after an organization-level failure, "Academy of Management Review", 2009, Nr 34(1).
 • Grudzewski W. M., Hejduk I., Zaufanie w kreowaniu strategii przedsiębiorstwa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2007, Nr 2(3).
 • Juchnowicz M., Zaufanie organizacyjne, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", 2007, Nr 2(3).
 • Rousseau D. M. i in., Not so different after all: A cross-discipline view of trust, "Academy of Management Review", 1998, Nr 23.
 • Jabłonowska L., Style komunikacji, w: L. Jabłonowska, S. Winch, J. Żukowska, Komunikacja interpersonalna (blended learning), Platforma e-learningowa SGH, Warszawa marzec 2010 r.
 • Watson L. M., Can there be just one trust? A cross-disciplinary identification of trust definitions and measurement, The Institute for Public Relations, http:// www.instituteforpr.com [dostęp: 15 lutego 2001 r.].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303719

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.