PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 10 Inwestowanie na rynku kapitałowym | 210--226
Tytuł artykułu

Zmiany stóp zwrotu na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych w świetle ICAPM

Warianty tytułu
Changes to the Rates of Return on The Warsaw Stock Exchange in the Light of ICAPM
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W niniejszej pracy przedstawiona została dalsza metodologia objaśniania przekrojowo-czasowych zmian stóp zwrotu na rynku polskim. Zaproponowany został dwu i trójczynnikowy model wyceny aktywów kapitałowych. Model ten oparty jest na zmiennych objaśniających uzależnionych od dynamiki zmian parametrów oceny przedsiębiorstwa jak również od bieżących parametrów jego wyceny. Proponowane procedury stanowią modyfikację trójczynnikowego modelu Famy i Frencha. Wydaje się jednak, że zastosowane zmienne objaśniające posiadają większe uzasadnienie merytoryczne. W prezentowanej implementacji ICAPM, w porównaniu do poprzedniej wersji, publikowanej przez autora, zmodyfikowana została zmienna rynkowa. Przedstawione wyniki symulacji stóp zwrotu, w obu proponowanych wersjach, w konfrontacji z wynikami uzyskanymi na podstawie klasycznego CAPM, świadczą, że proponowany model czynnikowy dobrze opisuje stopy zwrotu akcji notowanych na GPW w Warszawie, a wnioski wynikające z uwzględnienia określonych warunków brzegowych mogą być wykorzystane w szczególności przez dużych inwestorów instytucjonalnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents a further methodology for explaining time-cross section factors of the changes in the rates of return on the Polish market. A two- and three-factor capital asset assessment model is proposed. This model is based on the explanatory variables, which are dependent on the dynamics of changes to corporate assessment parameters as well as the company's valuation parameters. The proposed procedures constitute a modification of the Fama-French 3-factor model. It seems, however, that the applied explanatory variables are more reliable in terms of their substantial value. In the presented ICAPM implementation, as compared with the previous model - published by the author of this paper - the market variable has been modified. The presented results of the rates of return simulation in the two proposed versions, as confronted with the results obtained from the classical CAPM, indicate that the proposed factor model provides an appropriate description of the rates of return of the shares traded on the Warsaw Stock Exchange, and that the conclusions resulting from specific boundary conditions may be taken advantage of by large institutional investors. (original abstract)
Twórcy
 • AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Bibliografia
 • Campbell J.Y., Understanding risk and return, Journal of Political Economy, 1996, 104, 2, 298-345.
 • DeBondt W.F.M., Thaler R.H., Does the stock market overreact, Journal of Finance, 1985,40,3,793-808.
 • Fama E.F., French K.R., Common risk factors in the returns on stock and bonds, Journal of Financial Economics, 1993, 33, 1, 3-56.
 • Fama E.F., French K.R., Size and Book-to-Market Factors in Earnings and Returns, Journal of Finance, 1995, 50, 1, 131-155.
 • Fama E.F., French K.R., Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies, Journal of Finance, 1996, 56, 1, 55-84.
 • Gibbons M.R., Ross S.A., Shanken J., A Test of the Efficiency of a Given Portfolio, Econometrica, 1989, 57, 5, 1121-1152.
 • Jajuga K., Metody ekonometryczne i statystyczne w analizie rynku kapitałowego. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2000.
 • Jegadeesh N., Titman S., Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency, Journal of Finance, 1993, 48, 65-91.
 • Lettau M., Ludvigson S., Resurrecting the (C) CAPM: A cross-sectional test when risk premia are time-varying, Journal of Political Economy, 2001, 109, 1238-1287.
 • Lustig H.N., Van Nieuwerburgh S.G., Housing collateral, consumption Insurance and risk premia: An empirical perspective, Journal of Finance, 2005, 60, 3.
 • Parker J.A., Julliard Ch., Consumption risk and the cross section of expected returns, Journal of Political Economy, 2005, 113, 185-222.
 • Petkova R., Do the Fama-French Factors Proxy for Innovations in Predictive Variables? Journal of Finance, 2006, 61, 2, 581-612.
 • Tarczyński W., Łuniewska M., Wskaźnik P/E jako kryterium dyskryminacji dla potrzeb analizy portfelowej, Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 2004, Nr 1037.
 • Urbański S., Symulacje inwestycji giełdowych w papiery wartościowe; rentowność i ryzyko inwestycji przyszłych. Studia i Pace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2004, 48, 66-85.
 • Urbański S., Fundamentalne determinanty modelowania inwestycji kapitałowych. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006, Nr 1109, 647-659.
 • Urbański S., Time-Cross-Section Factors of Rates of Return Changes on Warsaw Stock Exchange, Statistical Review, 2007, 54, 2, 94-121.
 • Vassalou M., News related to future GDP growth as a risk factor in equity returns, Journal of Financial Economics, 2003, 68, 47-73.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303773

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.