PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 339 Gospodarka przestrzenna Dylematy i wyzwania współczesności | 220--228
Tytuł artykułu

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej jako narzędzie równoważenia struktury przestrzennej gminy miejskiej Luboń

Warianty tytułu
Biologically Active Areas Ratio as an Instrument Used for Balancing Spatial Structure of the Municipality of Luboń
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę oceny znaczenia i możliwości zastosowania wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej dla kształtowania struktury przestrzenno-funkcjonalnej miasta. Zakres przestrzenny analizy stanowi gmina miejska Luboń. Położenie Lubonia w aglomeracji poznańskiej oraz bezpośrednie sąsiedztwo Poznania w dużej mierze determinują kierunki polityki przestrzennej lokalnych władz samorządowych. Artykuł jest próbą zbadania, czy i w jakim stopniu wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej ma zastosowanie jako instrument równoważenia struktury przestrzennej oraz czy możliwe jest uchwycenie prawidłowości w stosowaniu wskaźnika dla określonych obszarów funkcjonalnych miasta Lubonia? W artykule stwierdzono, że wartość wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w niewielkim stopniu uwarunkowana jest rzeźbą terenu oraz stosunkami wodnymi w mieście. Ponadto zaobserwowano, że wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej determinowany jest głównie przeznaczeniem terenu w planie miejscowym, a nie położeniem w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej miasta.(abstrakt oryginalny)
EN
Biologically Active Surface in the face of increasing anthropogenic pressure, increasing urbanization of rural areas and shrinking areas of urban greenery is becoming a crucial element of functional and spatial structure of Luboń. The functional and spatial structure of Luboń is becoming more and more homogenized. It is worth highlighting the analyses of planning documents revealed that spatial policy (suifff) and local spatial development plans take into account geographical factors such as topography, hydrologic conditions or location of area in a specific development zone of the city only to a small extent. These findings and the fact that there is no obligation to calculate urban indicators concerning e.g. above mentioned geographical conditions cause that currently benefits from utilizing PBC indicatior in building equilibrium of urban structure are not fully utilized.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Bibliografia
 • Heczko-Hyłowa E., Rewitalizacja polskich miast w świetle wymagań Funduszy Strukturalnych UE 2004-2006 jako wdrażanie europejskiego podejścia systemowego, [w:] Finansowanie i gospodarka nieruchomościami, red. M. Bryx, IRM, Kraków 2009.
 • Kaczmarek T., Aglomeracja poznańska jako region badania i działania, [w:] Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia, red. T. Kaczmarek, A. Mizgajski, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008.
 • Kaczmarek T. (red.), Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020, CBM, Wydawnictwo UAM, Poznań 2011.
 • Mierzejewska L., Rozwój zrównoważony miasta, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 • Przybyła Cz., Bykowski J., Mrozik K., Napierała M., Rola infrastruktury wodno-melioracyjnej w procesie suburbanizacji, "Ochrona Środowiska" 2011, t. 13, cz. 1 (46).
 • Raszka B., Szczepański P., Analiza zmian w polityce przestrzennej miasta Luboń a ochrona i kształtowanie środowiska w świetle problematyki zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Koc (red.), Zeszyty problemowe postępów nauk rolniczych nr 564, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2011.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, DzU nr 118, poz. 1233.
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, DzU 2002, nr 75, poz. 690.
 • Uchwała nr XXIII/129/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 25 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Luboń.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, DzU 2004, nr 121, poz. 1266, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, DzU 2001, nr 62, poz. 627, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, DzU 2003, nr 80, poz. 717, z późn. zm.
 • Zgierski K., Szulczewska B., Wskaźnik terenów biologicznie czynnych jako instrument kształtowania przestrzeni w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy, "Biuletyn KPZK PAN" 2009, nr 240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303853

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.