PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | z. 115 | 29--37
Tytuł artykułu

Strategiczne uwarunkowania procesu outsourcingu

Warianty tytułu
The Strategic Determinants of the Outsourcing Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wyczerpująca prezentacja zagadnienia procesu outsourcingu i jego uwarunkowań (zwłaszcza zewnętrznych) wykracza poza ramy niniejszego opracowania, które należy traktować jako próbę usystematyzowania i syntetycznej prezentacji czynników mających istotny wpływ na przebieg procesu outsourcingu. Zdaniem autora, dalsze badania prowadzone w tym obszarze zagadnień są potrzebne. Choć, jak wspomniano wcześniej, w licznych pozycjach z zakresu zarządzania można znaleźć informacje dotyczące wpływu poszczególnych czynników na przebieg procesu outsourcingu, to jednak w dalszym ciągu brakuje kompleksowej analizy tego zagadnienia. Co więcej, takie aktualne trendy i zjawiska zachodzące w otoczeniu gospodarczym współczesnych przedsiębiorstw, jak: globalizacja, wirtualizacja struktur organizacyjnych, wzrost różnorodności form współpracy między podmiotami, usieciowienie biznesu, coraz częstsze występowanie zjawiska kooperencji/koopetycji, wzrastające możliwości budowania relacji z przedsiębiorstwami, swoboda przepływu kapitału, że outsourcing będzie stosowany coraz częściej, w coraz szerszej grupie organizacji. Przykładowe pytania badawcze, rozwijające zagadnienia poruszane w artykule, to: jak bardzo proces outsourcingu jest zróżnicowany? Jakie są jego główne determinanty? W odniesieniu do prognostycznej funkcji nauki o zarządzaniu paść może wreszcie pytanie dotyczące optymalnego przebiegu procesu outsourcingu przy określonych założeniach wyjściowych (modelowanie procesu outsourcingu). Próba odpowiedzi na te pytania mogłaby poszerzyć wiedzę nie tylko o metodach i technikach zarządzania, ale również zasugerować konkretne rozwiązania problemów, przed którymi stają menedżerowie stosujący outsourcing. (fragment tekstu)
EN
This article attempts to systemise the course of outsourcing process implementation and indicate the strategic determinants of this process. The study begins with a short description of the outsourcing process from the perspective of three basic problems related to outsourcing: risk, transactional costs and optimisation of the use of resources. The next section presents synthetically describes essential, according to the author, determinants of the process. The author devotes most time to the determinants of this process with a short justification of outsourcing. The determinants, according to the author, essentially differentiate the process of outsourcing in a company; and the study presents selected exemplary differences with regard to the implementation of this process. The article is concluded with the research questions which could extend the subject discussed in the present study.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Auksztol J., Outsourcing informatyczny w teorii i praktyce zarządzania, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008.
 • Bragg S. M., Outsourcing: A Guide to Selecting the Corrrect Business Unit, Negotiating the Contract, Maintaining Control of the Process, Wyd. John Wiley& Sons, Inc., Nowy Jork 1998.
 • Bravard J., Morgan L., Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2010.
 • Dominguez L. R., Outsourcing krok po kroku dla menedżerów, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.
 • Drzewiecki J., Strategiczny kontekst outsourcingu w sektorze zarządzania nieruchomościami - wyniki badań, w: A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Drzewiecki J., Cele, procesy i relacje jako determinanty wyborów strategicznych dotyczących outsourcingu, w: Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Rezultaty ekonomiczne, organizacyjne i społeczne, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Essinger J., Gay C. L., Outsourcing strategiczny: koncepcja, modele i wdrażanie, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 • Gołębiowski T. (red.), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008.
 • Hardt Ł., Rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji, Wyd. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008.
 • Obłój K., Tworzywo skutecznych strategii: na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa 2002.
 • Power M. J., Desouza K. C., Bonifazi C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, Wyd. MT Biznes, Warszawa 2006.
 • Sobińska M., Zarządzanie outsourcingiem informatycznym, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Trocki M., Outsourcing. Metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej, PWE, Warszawa 2001.
 • Williamson O. E., Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Drzewiecki J., Strategiczne wymiary outsourcingu - cele, procesy, relacje, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 137. Nauki o zarządzaniu. Zarządzanie w teorii, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Gancarczyk M., Struktura zarządzania w ujęciu O. E. Williamsona jako przedmiot decyzji menedżerskich, "Organizacja i Kierowanie", Nr 2/2010 (140).
 • Międła K., Wykorzystanie podejścia procesowego we wdrażaniu outsourcingu. Podejście procesowe w organizacjach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 52, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Sobińska M., Outsourcing procesów biznesowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 52. Podejście procesowe w organizacjach, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Wodecka-Hyjek A., Ewolucja koncepcji outsourcingu, Prace z zakresu metod organizacji i zarządzania. Zeszyty Naukowe Nr 775 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2008.
 • Wodecka-Hyjek A., Modele dojrzałości organizacyjnej narzędziem oceny współpracy w outsourcingu, "Przegląd Organizacji", Nr 2/2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303881

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.