PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 319 Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania | 119--129
Tytuł artykułu

Tworzenie i ewidencja funduszy własnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w świetle zmian przepisów prawnych w latach 1991-2012

Warianty tytułu
Independent Public Health Care Institutions Own Funds Creation and Evidence in the Light of Legislation Changes in the Years 1991-2012
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W skład funduszy własnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej wchodzą: fundusz założycielski, fundusz zakładowy, fundusz z aktualizacji wyceny, zyski/straty z lat ubiegłych i wynik finansowy. Sposoby tworzenia i zmiany, występujące w poszczególnych elementach funduszy własnych, wynikają z obowiązujących uregulowań prawnych. Zmiany przepisów prawnych miały istotny wpływ na kształtowanie się tych funduszy zwłaszcza funduszu założycielskiego. Artykuł ma na celu przedstawienie kształtowania się i ewidencji funduszy własnych w okresie 1991-2012 w świetle zmieniających się przepisów prawnych.(abstrakt oryginalny)
EN
Own funds of independent public health care include initial fund, capital fund, revaluation fund, gains/losses from previous years and financial result. The way to create and changes occurring in the individual elements of own funds result from the existing regulations. Regulatory changes have had a significant impact on the development of these funds, with a particular emphasis on the initial found. The paper is to present the formation and registration of own funds in the period 1991-2012 in the light of changing legislation.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
  • Dotacje dla SP ZOZ, "Rachunkowość" 2012, nr 1.
  • Hass-Symotiuk M. (red.), System informacji finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
  • Hass-Symotiuk M. (red.), System pomiaru i oceny dokonań szpitala, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
  • Hass-Symotiuk M. (red.), Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
  • Komunikat w sprawie przeksięgowania z funduszu założycielskiego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na rozliczenia międzyokresowe przychodów, niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych, otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji przed 1 lipca 2011 r., http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi- =&mx=0&mt=&my=0&ma=030909 (19.10.2012).
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2009, nr 114, poz. 946).
  • Skrzypska D., Zasady ogólne finansowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, http://abc. online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc?
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303919

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.