PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 10 | 63--77
Tytuł artykułu

Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w stosunku do żołnierzy kierujących pojazdami sił zbrojnych RP

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Rights of the Military Police Towards Drivers of Polish Military Force Motor Vehicles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rosnąca ilość pojazdów mechanicznych oraz coraz większa dynamika korzystania z dróg publicznych bez wątpienia powoduje rosnące zagrożenie dla różnego rodzaju ich użytkowników. Z tego względu troską organów ustawodawczych oraz naczelnych organów administracji państwowej było ,,wypracowanie" w stosunku do żołnierzy obsługujących pojazdy mechaniczne przepisów normatywnych ograniczających dowolność korzystania z dróg publicznych. Jednym z istotnych gwarantów było wyposażenie Żandarmerii Wojskowej w uprawnienia kontrolne w zakresie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez żołnierzy w służbie czynnej. (abstrakt oryginalny)
EN
A growing number of motor vehicles, as well as increased dynamics encountered on public roads, unquestionably result in a higher risk exposure among their various users. For this reason, the task of defining normative regulations which would limit the freedom of using public roads by soldiers - drivers of motor vehicles, was entrusted with the main legislative and administrative authorities, one of the main measures being to authorise the Military Police to inspect soldiers in active military Service to check if they respect traffic law regulations. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
Bibliografia
 • Adamczyk A., Publiczne formy działania administracji. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa, 2013.
 • Biernat S., Działania wspólne w administracji państwowej, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1979.
 • Pilipiec S., Kultura prawna a prawo obywatela do ochrony słusznego interesu, "Studia Iuridica Lublinensia", tom XV, Lublin 20011.
 • Stefański R.A., Glosa do postanowienia SN z dnia 7 stycznia 2008 r., V KK158/07. Teza 2, "Prokuratura i Prawo" 2009, nr 6, s. 156-163.
 • Stefański R.A., Prawo o ruchu drogowym. Komentarz, "LEX" 2008, nr 37224, 2008-04-10.
 • Szubiakowski M., Wierzbowski, M, Wiktorowska A., Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe i egzekucyjne, C.H. Beck, Warszawa 1996.
 • Ustrój administracji publicznej, red. J. Szreniawski, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 1995.
 • Wstęp do prawoznawstwa, red. A. Zamróz, Temida 2, Białystok 2007.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2004, nr 241, poz. 2416).
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1897, nr 88, poz. 553).
 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012, nr 1137).
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. nr 123 poz. 1353).
 • Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz.U. nr 190, poz. 1474).
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011, nr 30, poz. 151).
 • Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym (Dz. Urz. WE L 370 z 31.12.1985, s. 8).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania niektórych uprawnień przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej (Dz.U. z 2001, nr 157, poz. 1851).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. nr 236, poz. 1998 oraz z 2003 r. nr 35, poz. 311).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego i kierowania ruchem drogowym przez Żandarmerię Wojskową i wojskowe organy porządkowe oraz warunków i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Policją w prowadzeniu ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz.U. z 2004, nr 40, poz. 364.
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 września 2012 r. w sprawie uprawnień osób kierujących pojazdami specjalnymi i pojazdami przeznaczonymi do celów specjalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012, nr 1071).
 • Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2012.1368).
 • Zarządzenie Nr 46/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i szczegółowego zakresu działania Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej (Dz. Urz. MON z 2011, nr 20, poz. 294).
 • Wyrok SN z 25 maja 2005 r., III KK 63/05, OSNwSK 2005/1/1058.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171303985

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.