PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | No. 20 | 43--58
Tytuł artykułu

Features of a Migration Region - an Analysis Using the Example of the Opolskie Voivodship

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The authors of the article develop the concept of a migration region. The experiences of the Opolskie Voivodship in the sphere of external migration function as a field of reference. The issues connected with the factors preconditioning the formation of such a region are of utmost interest to the authors. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
43--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Bauer, T., 1998: Arbeitsmarkteffekte der Migration und Einwanderungspolitik. Eine Analyse für die Bundesrepublik Deutschland (Effects of migration on the labour market. An analysis for the Federal Republic of Germany - in German), Heidelberg: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge 158, Physica - Verlag.
 • Brettell, C. and Hollifield, J.F., 2000: Migration Theory: Talking across Disciplines, New York: Routledge.
 • Entwicklung durch Migration: ein neuer Forschungsund Politikanstaz (Development through migration: new research and policy approach - in German) 2008. In: Thränhardt, D. editor, Entwicklung und Migration, Münster: LIT Verlag Münster, pp. 102-128.
 • Eurostat Regional Yearbook 2009, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. DOI: 10.2785/17776
 • Faggian, A. and McCann, P., 2009: Human capital, graduate migration and innovation in British Regions. In: Cambridge Journal of Economics, 33, pp. 317-333. DOI: 10.1093/cje/ben042
 • Fan, C.S. and Stark, O., 2007: International migration and 'educated unemployment'. In: Journal of Development Economics, 83, pp. 76-87. DOI: 10.1016/j.jdeveco. 2006.05.002
 • Fihel, A., 2004: Aktywność ekonomiczna migrantów sezonowych na polskim rynku pracy (Economic activity of seasonal migrants on the Polish labour market - in Polish). In: Kaczmarczyk, P. and Łukowski, W. editors, Polscy pracownicy na rynku Unii Europejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 115-128.
 • Fromhold-Eisebith, M., 2002: Internationale migration Hochqualifizierter und technologieorientierte Regionalentwicklung (International migration of highly skilled and technology-based regional development - in German). In: Imis-Beiträge, 19, Osnabrück: Universität Osnabrück, pp. 21-43.
 • Geddes, A., 2003: The politics of migration and immigration in Europe, London: Sage.
 • Górny, A., Grabowska-Lusińska, I., Lesińska, M. and Okólski, M. editors, 2010: Transformacja nieoczywista. Polska jako kraj imigracji (Non-obvious transformation. Poland as a country of immigration - in Polish), Warszawa: Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Heffner, K. and Rauziński, R., 2003: Region migracyjny (wybrane aspekty demograficzne, społeczne, i gospodarcze na przykładzie Śląska Opolskiego) (Migration region (selected demographic, social and economic aspects on the example of Opole Silesia) - in Polish). In: Studia i Monografie, Bulletin, 152, Opole: Politechnika Opolska.
 • Heffner, K. and Solga, B., 2008: Foreign migration of Poles in scientific research at the turn of century. In: Szymańska, D. and Hołowiecka, B., editors, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, No. 10, Toruń: Nicolaus Copernicus University Press, pp. 49-61. DOI: 10.2478/v10089-008-0012-8
 • Heffner, K. and Solga, B., 2008a: Wpływ zagranicznych migracji zarobkowych na sytuację społecznoKrystian ekonomiczną regionu (analiza na przykładzie województwa opolskiego jako regionu migracyjnego) (The impact of foreign economic migration on the socio-economic condition of a region (analysis on the example of the Opole voivodship as a migration region - in Polish), Opole: PIN - Instytut Śląski w Opolu, Unpublished Research Report.
 • Heffner, K., 1999: The return of emigrants from Germany to Upper Silesia: reality and prospects. In: Iglicka, K. and Sword, K. editors, The challenge of East-West Migration for Poland, London: School of Slavonic and East European Studies, University of London, pp. 168-205.
 • Heffner, K., 2006: Migracje zagraniczne jako składowa rynków pracy w regionach migracyjnych (International migration as a component of labour markets in migration regions - in Polish). In: Rączaszek, A. editor, Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce, Katowice: Akademia Ekonomiczna, pp. 259-272.
 • Heffner, K., 2008: Region migracyjny - migracje zagraniczne jako czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego (Migration region - international migration as a factor of socio-economic development - in Polish). In: Zagórowska, A. editor, Perspektywy demograficzne Śląska do 2030 r., Opole: Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, pp. 147-168.
 • Iglicka, K., 2010: Powroty Polaków po 2004 r. W pętli pułapki migracyjnej (Returns of the Polish after 2004. In a loop of migration trap - in Polish), Warszawa: Centrum Stosunków Międzynarodowych.
 • Impact of migration on population change. Results from the ESPON DEMIFER Project, available at: http://www.espon.eu/export/sites/default/ Documents/Projects/AppliedResearch/DEMIFER/ demifer_PB_migr_impact.pdf.
 • Jończy, R., 2010: Zagraniczne migracje zarobkowe z województwa opolskiego w latach 2008-2010 oraz ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną samorządów terytorialnych. Diagnoza i rekomendacje w kontekście rozwoju regionu (Foreign economic migration from the Opole voivodship over the years 2008-2010 and their impact on regional labour market and fiscal sphere of local governments. Diagnosis and recommendations in the context of the development of the region - in Polish), Opole: Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej.
 • Kaczmarczyk, P., 2005: Migracje zarobkowe Polaków w dobie przemian (Economic migration of the Polish in the era of change - in Polish), Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Kicinger, A. and Weinar, A., 2007: State of the art of the migration research in Poland. In: CEFMR Working Paper 1, Warsaw: Central European Forum.
 • Krasnodębska, A., 2009: Badania oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników, ich umiejętności i kwalifikacji w kontekście zjawiska migracji (Surveying the needs of employers towards their potential employees, their skills and qualifications in the context of migration - in Polish). In: Duczmal, M. editor, Usuwamy bariery. Badania potrzeb edukacyjnych pracodawców i pracobiorców w województwie opolskim. Projekt nr POKL.09.03.00-16-005/08, Opole: Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, pp. 50-53.
 • Kymlicka, W., 2003: Immigration, citizenship, multiculturalism: exploring the links. In: Spencer, S. editor, The politics of immigration, Blackwell, pp. 195-208.
 • Leicht, R., Humpert, A., Leiss, M., Zimmer-Müller, M., Lauxen-Ulbrich and Fehrenbach., S., 2005: Die Bedeutung der ethnischen Ökonomie in Deutschland. Push- und Pull- Faktoren für Unternehmensgründungen ausländischer und ausländischstämmiger Mitbürger (The importance of ethnic economy in Germany. Push and pull factors for start-ups and for foreigners and citizens from abroad - in German), Mannheim: im Universität Mannheim.
 • Massey, D.S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. and Taylor, J.E., 1993: Theories of international migration. In: Population and Development Review, 19, pp. 431-466.
 • Prognoza ludności na lata 2008-2035 (Population forecast for 2008-2035), 2009, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny (Central Statistical Office).
 • Rauziński, R., 2010: Migracje zagraniczne za pracą i jej społeczne konsekwencje na Śląsku Opolskim w 20-leciu (1989-2009) (International migration for work and its social consequences in the Opole Silesia over two decades (1989-2009) - in Polish). In: Szambelańczyk, J, Żukowski, M. editors, Człowiek w pracy i polityce społecznej, Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny.
 • Rephann, T., 2004: Economic-demographic effects of migration: results from a dynamic spatial microsimulation model. In: International Regional Science Review, 4, pp. 379-410. DOI: 10.1177/0160017604267628
 • Rovolis, A. and Tragaki, A., 2008: The regional dimension of migration in Greece. In: Regional Analysis and Policy Contributions to Economics, pp. 99-117. DOI: DOI: 10.1007/978-3-7908-2086-7
 • Solga, B., 2008: Migracje zagraniczne jako czynnik hamujący rozwój przedsiębiorczości (Foreign migrations as a factor limiting the development of entrepreneurship - in Polish). In: Niedzielski, R. editor, Opolskie atrakcyjne dla inwestorów - atuty regionu, Opole: Politechnika Opolska, pp. 130-139.
 • Solga, B. editor, 2009: Zmieniająca się rola migracji w rozwoju regionalnym (The changing role of migration in regional development - in Polish), Opole: Stowarzyszenie Instytut Śląski, PIN - Instytut Śląski w Opolu, Centrum Badań Migracji Zagranicznych.
 • Solga, B., 2011: Doppelte Staatsbürgerschaft im Oppelner Schlesien (Double citizenship in Opole Silesia - in German). In: Inter Finitimos, 8, Göttingen: Deutsch - Polnische Gesellschaft Bundesverband e.V., pp. 192- - 202.
 • Szczygielski, K., 2010: Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego (Spatial diversity of the population of Opole Silesia in the ethnic context as a potential conditioning of regional development - in Polish), Opole: Politechnika Opolska, PIN - Instytut Śląski w Opolu.
 • Venhorst, Van Dijk, V.J., and Van Wissen, L., 2011: An analysis of trends in spatial mobility of Dutch Graduates. In: Spatial Economic Analysis, 6, pp. 57- -82.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.