PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 335 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka | 9--24
Tytuł artykułu

Koopetycja w teorii zasobowej przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
The Coopetition in the Resource-Based Theory of Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje rozważania na temat związku koopetycji z teorią zasobową przedsiębiorstwa. Głównym celem artykułu jest wykazanie związku między koopetycją a zasobową teorią przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem aspektów teoretycznych oraz praktycznych. Scharakteryzowano założenia teorii zasobowej przedsiębiorstwa. Zdefiniowano pojęcie zasobów, przedstawiono podejście do uzyskania przewagi konkurencyjnej, generowania wartości oraz efektywnego działania przedsiębiorstwa w podejściu zasobowym. Została przestawiona istota koopetycji jako zjawiska jednocześnie występującej kooperacji i konkurowania jednostek. Zidentyfikowano również cechy charakterystyczne dla relacji koopetycyjnych powiązane z teorią zasobową przedsiębiorstwa. Cechy wyróżniające koopetycję oraz istota jej funkcjonowania wskazują, iż zachowania przedsiębiorstw występujące w ramach koncepcji koopetycji opierają się na teorii zasobowej przedsiębiorstwa, co podsumowuje praktyczny przykład.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents reflections on the relationship of coopetition with enterprise resource theory. The main objective of this paper is to demonstrate the relationship between coopetition and resource-enterprise theory, taking into account the theoretical and practical aspects. Theoretical assumptions of the resource-based theory of companies were characterized. The concept of resources was defined, as well as an approach to obtain a competitive advantage, value creation and efficient operation of the company's approach resource were presented. The essence of a coopetition as a phenomenon of cooperation and competition of units occurring simultaneously. The characteristic features of the coopetition relations connected with the theory of resources. The features distinguishing coopetition as well as its functioning indicate that the behavior of firms present in the coopetition concept is based on the theory of enterprise resource, which is summarized by a practical example.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Abrenica J.V., 1998, The Asian automotive industry: Assessing the roles of state and market in the age of global competition, Asian-Pacific Economic Literature, vol. 12.
 • Adler P.S., 1992, The 'Learning Bureaucracy': New United Motor Manufacturing, Inc., University of Southern California, Los Angeles, http://www-bcf.usc.edu/~padler/research/NUMMI(ROB)-1.pdf (8.11.2013).
 • Amit R., Shoemaker P., 1993, Strategic assets and organizational rent, Strategic Management Journal, vol. 14, nr 1.
 • Aoki M., 2013, Jak działa fabryka Toyoty, Wydawnictwo Shinsei Consulting, Poznań.
 • Austenfeld R.B., 2006, NUMMI - the great experiment, Papers of the Research Society of Commerce and Economics, vol. 47, no. 2.
 • Barney J., 1991, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, vol, 17.
 • Brandenburger A.M., Nalebuff B.J., 1997, Co-opetition, Currency Doubleday, New York.
 • Chetty S.K., Wilson H.M., 2003, Collaborating with competitors to acquire resources, International Business Review, vol. 12.
 • Conner K.R., 1991, A historical comparison of resource-based theory and five schools of thought within industrial organization economics: Do we have a new theory of the firm?, Journal of Management, vol. 17.
 • Cygler J., 2009, Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Dagnino G.B., Padula G., 2002, Coopetition Strategy: A New Kind of Interfirm Dynamics for Value Creation, The European Academy of Management, Stockholm.
 • Das T.K., Teng B.-S., 2000, A resource-based theory of strategic alliances, Journal of Management, vol. 26.
 • Duerr E.C., Duerr M.S., 2005, Evaluating a joint venture: NUMMI at age 20, San Francisco State University, http://userwww.sfsu.edu/ibec/papers/9.pdf (24.08.2013).
 • Dyer J.H., Singh H., 1998, The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage, Academy of Management Review, vol. 23.
 • Foss N.J., 2005, Scientific progress in strategic management: The case of the resource-based view, Strategic Management and Globalization Working Paper, no. 11.
 • Grant R.M., 1991, The resource-based theory of competitive advantage: Implication for strategy formulation, California Management Review, vol. 33, no. 3.
 • Griffin R.W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Itami H., Roehl T.M., 1987, Mobilizing Invisible Assets, Harvard University Press, Cambridge.
 • Johnson G., Scholes K., Whittington R., 2008, Exploring Corporate Strategy, Financial Times Prentice Hall, Harlow.
 • Kasiewicz S., 2009, Elastyczność przedsiębiorstwa w koncepcjach zarządzania zasobowego, [w:] Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Lavie D., 2006, The competitive advantage of interconnected firms: An extension of the resourcebased view, Academy of Management Review, vol. 31.
 • Liker J.K., 2005, Droga Toyoty, Wydawnictwo MT Biznes, Kraków.
 • Liker J.K., Franz J.K., 2013, Droga Toyoty do ciągłego doskonalenia, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Liker J.K., Ogden T.N., 2011, Toyota pod ostrzałem, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa.
 • Luo Y., 2004, Coopetition in International Business, Copenhagen Business School Press, Copenhagen.
 • Miller Hosley S., Lau A.T.W., Levy F.K., Tan D.S.K., 1994, The quest for the competitive learning organization, Management Decision, vol. 32.
 • Noga A., 2009, Teorie przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • O'Reilly C., 1998, New United Motors Manufacturing, Inc. (NUMMI), Stanford Graduate School of Business, Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, Stanford, https://gsbapps.stanford.edu/cases/documents/HR11.pdf (8.11.2013).
 • Obłój K., 2001, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Penrose E., The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press, New York 1995.
 • Peteraf M.A., 1993, The cornerstones of competitive advantage, Strategic Management Journal, vol. 14.
 • Peteraf M.A., Barney J.B., 2003, Unraveling the resource-based tangle, Managerial and Decision Economics, vol. 24.
 • Prahalad C.K., Hamel G., 1990, The core competence of the corporation, Harvard Business Review, vol. 68, no. 3.
 • Rogalski M., 2011, Strategia koopetycji - światowe trendy eksploracji, Przegląd Organizacji, nr 9.
 • Rokita J., 2005, Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymywanie przewagi konkurencyjnej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Stańczyk-Hugiet E., 2011, Koopetycja, czyli dokąd zmierza konkurencja, "Przegląd Organizacji", nr 5.
 • Stuart T.E., 2000, Interorganizational alliances and the performance of firms: A study of growth and innovation rates in a high-technology industry, Strategic Management Journal, vol. 21.
 • Teece D.J., Pisano G., Shuen A., 1997, Dynamic capabilities and strategic management, Strategic Management Journal, vol. 18, no. 7.
 • Tkaczyk T.P., 2001, Przedsiębiorstwo w teorii ekonomii, Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Tsai W., 2002, Social structure of coopetition within a multiunit organization: Coordination, competition and interorganizational knowledge sharing, Organization Science, vol. 13, no. 2.
 • Walley K.E., 2007, Coopetition: An introduction to the subject and an agenda for research, International Studies of Management & Organization, vol. 37, no. 2.
 • Wernerfelt B., 1984, A resource-based view of the firm, Strategic Management Journal, vol. 5.
 • Wojtysiak-Kotlarski M., 2011, Teoria przedsiębiorstwa a koncepcje zarządzania i praktyka biznesu, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 • Yami S., Castaldo S., Dagnino G.B., Le Roy F., Czakon W., 2010, Coopetition strategies: Towards a new form of inter-organizational dynamics?, [w:] Yami S., Castaldo S., Dagnino G.B., Le Roy F. (eds.), Coopetition: Winning Strategies for the 21st Century, Edward Elgar, Cheltenham- Northampton.
 • Zineldin, M., 2004, Co-opetition: The organisation of the future, Marketing Intelligence & Planning, vol. 22, no. 7.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304225

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.