PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 10 Inwestowanie na rynku kapitałowym | 458--469
Tytuł artykułu

Działalność funduszy inwestycyjnych a struktura oszczędności w Polsce w latach 2002 - 2006

Warianty tytułu
Investment Funds Activity and Saying Structure in Poland in Years 2002-2006
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Funkcjonujące w Polsce fundusze inwestycyjne są ważnym segmentem rynku finansowego. Odgrywają one niezwykle ważną rolę w procesie alokacji kapitału. Rosnąca wartość środków deponowana w funduszach sprawia, że jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne mają wpływ na strukturę oszczędności społeczeństwa. Opracowanie jest próbą badań dotyczącą funduszy inwestycyjnych. W pierwszej kolejności przedstawiona została istota funduszy. W dalszej części artykułu zbadany został wolumen i struktura aktywów funduszy inwestycyjnych. Kwintesencją badań są uzyskane wyniki o udziale funduszy inwestycyjnych w strukturze oszczędności. Wnioski z nich płynące mogą stanowić przyczynek do dalszej dyskusji nad rozwojem funduszy inwestycyjnych na tle pozostałych uczestników rynku finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Investment funds operating in Poland are important segment of the financial market. They take very important part in capital allocation process. Rising value of appropriations accumulated in funds causes that membership units and investment certificates have an influence on the structure of society savings. This study is an attempt of research about investment funds. To begin with the essence of the funds is presented. The next part of the article researches the volume and structure of investment funds assets. The quintessence of the research is obtained findings about investment fund participation in savings structure. The conclusions drawn from it can be the beginning of later discussion about investment funds evolution against a background of remaining participants of financial market.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Al.-Kaber M., Rynki finansowe i instytucje, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Białystok 2006.
 • Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy - podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2005.
 • Dziawgo D., Dziawgo L., Fundusze powiernicze, Dom Organizatora. Toruń 1994.
 • Kaczmarek R.R., Analiza efektywności inwestycji w odniesieniu do benchmarków na przykładzie portfeli konstruowanych przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce w latach 2003 - 2005, [w:] Tarczyński W. [red.], Rynek kapitałowy - Skuteczne inwestowanie cz. II. - IV Konferencja naukowa Rynek Kapitałowy Skuteczne Inwestowanie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 • Sławiński A., Rynki finansowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa 2006.
 • www.analizy.pl
 • www.gpw.pl
 • www.izfa.pl
 • www.knf.gov.pli
 • www.mf.gov.pl
 • www.nbp.pl
 • www.stat.gov.pl
 • Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 28 sierpnia 1997r., Dz.U.Nr 97, poz. 139, z późniejszymi zmianami
 • Ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi i funduszach powierniczych z dnia 22 marca 199Ir., Dz.U. z 199Ir. Nr 35, poz. 155
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304291

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.