PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 9 (58) | 491--502
Tytuł artykułu

CSR jako źródło konkurencyjności kanałów dystrybucji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
CSR as a Source of Competitiveness of Distribution Channels
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie na udział CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej kanału dystrybucji. Autorki problem ten rozpatrują dla uwarunkowań współczesnej gospodarki, w której nie konkurują między sobą pojedyncze przedsiębiorstwa ale łańcuchy dostaw; również w Polsce daje się obecnie zauważyć postępujący proces przekształcania kanałów dystrybucji w łańcuchy dostaw. Łańcuchy ulegają również skróceniu - coraz częściej hurtownicy są w nich pomijani. W artykule sformułowano tezę, iż uczestnicy kanałów dystrybucji opartych na idei CSR dostarczają wyższą wartość dla finalnego nabywcy. Wartość tworzona w kanale dystrybucji rozumiana jest zgodnie z ujęciem M. Portera, jako wartość ekonomiczno-społeczna. Przedmiotem szczególnej uwagi są nowoczesne kanały dystrybucji na rynku FMCG w Polsce, w których silne kapitałowo przedsiębiorstwa handlowe mają znaczący wpływ na dostawców (producentów) towarów. Artykuł ma charakter teoretyczny, aczkolwiek przytoczono w nim przykłady z praktyki. Rezultatem jest wyjaśnienie mechanizmów zwiększających wartość kanałów dystrybucji działających w oparciu o ideę CSR. Oczekiwany rezultat praktyczny to identyfikacja obszarów, które zachęcałyby detalistów do zacieśniania współpracy w kanałach dystrybucji z dostawcami w oparciu o ideę CSR oraz wskazanie na rozwiązania, jakie można w tym zakresie podejmować. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims to indicate CSR's contribution to building the competitive advantage of the distribution channel. The authors examine the problem with regard to the modern economy where the competition is not between individual enterprises but supply channels; also in Poland one can observe a continuing transformation of distribution channels into supply chains. The chains are also shortened - wholesalers are more and more often omitted in the process. The article contains a thesis that participants of distribution channels based on the idea of CSR provide a greater value for the end buyer. The value developed in the distribution channel is understood in accordance with M. Porter's perspective as a socio-economic value. Worth particular attention are modern distribution channels on the FMCG market in Poland, in which economically strong trading companies have a significant influence on suppliers (producers) of goods. The article is theoretical in nature although it includes examples of practice. Its outcome is explanation of mechanisms increasing the value of distribution channels based on the idea of CSR. The expected practical result is identifying areas which would encourage retailers to tighten cooperation with suppliers in distribution channels based on the idea of CSR, and indicating solutions which can be applied for this purpose. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
491--502
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barney J. B.: Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management, 17(1)/1991.
 • Bilińska-Reformat K.: Marketing zakupu jako źródło przewagi konkurencyjnej sieciowych organizacji handlu detalicznego w Polsce, w: Orientacja rynkowa we współczesnym handlu detalicznym, pod red. B. Borusiak, Wydawnictwo UE Poznań.
 • Carroll A.: The pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, 34/1991.
 • Carter C. R.: Purchasing social responsibility and firm performance: The key mediating roles of organizational learning and supplier performance, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management,. 35/2005
 • De Wulf K., Odekeren-Schroeder G., Iacobucci D.: Investments in Consumer Relationships: A Cross-Country and Cross-Industry Exploration, Journal of Marketing, 65/2001
 • European Competitiveness Report 2008, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainablebusiness/files/csr/documents/csrreportv002_en.pdf, 24-02-2013
 • Filek J.: Między wolnością gospodarczą a odpowiedzialnością społeczną biznesu, w: Etyka i ekonomia, pod red. B. Klimczak, A. Lewickiej-Strzałeckiej, PWE, Warszawa 2007.
 • Fishman Ch.: Efekt Wal-Martu, EMKA, Warszawa 2009.
 • Francis, A.: The Concept of Competitiveness [w :] Francis, A. and P. Tharakan (eds.), The Competitiveness of European Industry, London, Routledge 1989.
 • Freeman R.E.: Strategic Management: a Stakeholder Perspective, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall, 1984
 • http://www.portalspozywczy.pl/tagi/ifs,3966.html, data zapisu 2013-26-2013
 • Husted B. W., Allen D. B.: Corporate Social Strategy, 2009, Cambridge University Press, Cambridge 2011
 • Lowson R. H.: Retail operational strategies in complex supply chain, International Journal of Logistics Management, 12/ 2001
 • Pokorska B.: Dobre praktyki we współpracy przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych, Handel wewnętrzny, styczeń-luty 2012
 • Porter M.E.: Strategia konkurencji, PWE, Warszawa, 1992
 • Porter M.E.: Kramer M. R., Tworzenie wartości dla biznesu i społeczeństwa, Harvard Business Review, maj 2011
 • Słomińska B.: Społeczna odpowiedzialność handlu sieciowego i niezależnego, Handel wewnętrzny styczeń-luty 2012
 • Śmigielska G..: Kreowanie przewagi konkurencyjnej w handlu detalicznym, Wyd. AE, Kraków, 2007
 • Stankiewicz M. J.: Istota i sposoby oceny konkurencyjności przedsiębiorstwa, Gospodarka Narodowa, 7-8/ 2000
 • Stankiewicz M. J.: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń 2002
 • Stevens G. C.: Integrating the Supply Chain, "International Journal of Physical Distribution and Materials Management", 19(8)/1989
 • Wathe K. H., Heide J. B.: Relationship Governance in a Supply Chain Network, Journal of Marketing, 68/2004
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.