PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 10 Inwestowanie na rynku kapitałowym | 519--533
Tytuł artykułu

Nowe formy inwestycji generowane w oparciu o sekurytyzację

Warianty tytułu
The New Form Investigation Based on Securitization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowe inwestycje wymagają dużych nakładów finansowych, a koszty kredytów są coraz większe. W odpowiedzi na nowe zapotrzebowania na rynku finansowym pojawiają się alternatywne źródła pozyskiwania kapitału, jak i inwestowania w oparciu o nowe papiery wartościowe. W artykule uwaga zostanie skupiona na papierach CLO z wydzielonymi transzami emitenta i inwestorów. Stopień i liczebność portfela z uwzględnieniem pierwszeństwa transz jest uzależniona od stopnia ryzyka przekształcanych kredytów. W celu określenia stopnia, w jakim ryzyko niespłacenia długu może zostać przeniesione na obligacje, oparto się na ekstremalnej wartości EVT. Na podstawie symulacji Monte Carlo zaprezentowana została specyfikacja modelu wyceny strat podporządkowanych transz, następnie przydzielony został oszacowany poziom strat i ustalony oczekiwany zwrot. Przeanalizowano zależność pomiędzy oczekiwaną i niespodziewaną stratą w odniesieniu do starszeństwa transz. (abstrakt oryginalny)
EN
New investments require big financial outlays costs of credits higher and higher. In the reply to new demand alternative sources of raising capital as well as investing are turning up to financial market basing no new securities. In this article the attention will be focused on CLO loan with allocated tranches of the issuer and investors. The step and the number of portfolio considering the priority of trnaches depends on the degree of the risk transformed credit. In order to determine the degree in which risk of debt payment can be moved to obligations they were based on the extreme value theory. On the basis Monte Carlo simulation a specification of the model of the evaluation of losses and an established expected return will be allotted. In the end a relation between the expected and unexpected losses with reference to the seniority of tranches will be analysed.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Akerlof G.A., The Market for Lemons: Quality Uncertainty and the Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, 1970.
 • Altman E. I., Saunders A., Credit Risk Measurement: Developments Over the Last 20 Years, Journal of Banking and Finance, Vol. 21, 1998.
 • Embrechts P., Extreme Value Theory: Potential and Limitations as an Integrated Risk Management Tool, Derivatives Use, Trading & Regulation, Vol. 6, 2000.
 • Herrmann M., Tierney J., The Market for CLOs in Germany, Deutsche Bank Asset-Backed Research, London, 1999.
 • Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Jarrow R.A., Turnbull S., Pricing Derivatives on Financial Securities Subject to Credit Risk, Journal of Finance, Vol. 50, 1995.
 • Jenkinson A.F., The Frequency Distribution of the Annual Maximum (or Minimum) Values of Meteorological Elements, Quarterly Journal of the Royal Meteorology Society, No. 87, 1955.
 • Jobst A., Collateralised Loan Obligations (CLOs): A Primer, The Securitization Conduit, Vol. 6, 2003.
 • Lucas A., Klaasen P., Spreij P., Straetmans S., An Analytic Approach to Credit Risk of Large Corporate Bond and Loan Portfolios, Journal of Banking and Finance, Vol 25,2001.
 • Merton R., On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates, Journal of Finance, Vol. 29, 1974.
 • Morris S., Shin H.S., Risk Management with Interdependent Choice, Financial Stability Review, 2001.
 • Resnick S.I., Adventures in Stochastic Processes, Birkhauser, Boston, 1992.
 • Szkutnik W., Lawędziak B., Sekurytyzacja ryzyka jako forma ubezpieczenia ryzyk katastrofalnych w aspekcie modelowej równowagi hazardu moralnego i ryzyka bazowego. Praca zbiorowa pod red. W. Szkutnika - Ryzyko i prognozy. Zeszyt 10. Wydawnictwo ŚWSZ, Katowice 2005.
 • Vasicek O.A., Probability of Loss on Loan Portfolio, KMV Corporation, 1987.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.