PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 2 | nr 2 (4) | 29--50
Tytuł artykułu

Can trade unions contribute to the future competitiveness of the European steel industry? : the role of social dialogue in the development of qualifications and competencies

Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this paper is to present trade union views on the challenges facing the European (and global) steel industries. This refers especially to calls for the development of social dialogue around the issue of human capital investment. Since most of the EU steel sector is under control of multinational corporations, cross-border co-ordination of trade union activity is becoming more and more crucial. Proactive policies for training and lifelong learning, moving beyond a nation-state focus, are also high on the agenda. The authors then look at social dialogue in the Polish steel industry aimed at the improvement of qualifications, an issue becoming increasingly important due to anticipated repercussions of the generation gap in this sector. (original abstract)
Rocznik
Tom
2
Numer
Strony
29--50
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Adamczyk, S., Surdykowska, B. (2011), Skuteczność mechanizmów informowania i konsultacji z pracownikami w okresie kryzysu 2008-2010. Raport porównawczy na tematsytuacji przedsiębiorstw hutnictwa stali w Polsce, Niemczech i Chorwacji, Katowice: Sekretariat Metalowców NSZZ Solidarność.
 • Bacon, L., Blyton, P., Morris, J. (1996), Among the ashes: Trade union strategies in the UK and German steel industries, "British Journal of Industrial Relations", 34(1): 25-50.
 • Borkowski, S., Jeziorski, L. (2006), Restrukturyzacja przemysłu stalowego w Polsce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas, 1.
 • Council of the European Union (2005), Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, on the role of the development of skills and competences in taking forward the Lisbon goals, Official Journal 2005/C 292/02.
 • D'Costa, A.P. (1999), The Global Restructuring of the Steel Industry, London: Routledge.
 • Dudała, R. (2007), Producenci stali dywersyfikują odbiorców, available at: http://www.wnp.pl/artykuly/producenci-stali-dywersyfikuja-odbiorcow,3581_0_0_0_0.html, accessed on 20.12.2011.
 • Dudała, R. (2008), Trwają rozmowy na temat nowego układu zbiorowego w hutnictwie, availableat: http://hutnictwo.wnp.pl/trwaja-dyskuje-na-temat-nowego-ukladuzbiorowego-w-hutnictwie,52449_1_0_0.html, accessed on 16.12.2011.
 • EDLESI (2007), The steel industry in European Union - changes and possibilities, Edlesi briefing paper 2, available at: http://idec.gr/edlesi/pages/documents/results/en/FINAL EDLESI Briefing Paper 2 - EU Steel Ind Pilot.pdf, accessed on 6.12.2011.
 • EMF (2005), A common demand for common future, The individual right to training guaranteed by collective agreements, available at: http://www.eucoban.eu/EMF/Collective-Bargaining-Policy/Th e-first-common-demand-2005-2009, accessed on 10.12.2011.
 • EMF (2008), nepSi - Agreement on respirable silica, available at: http://www.emf-fem.org/Areas-of-work/Social-Dialogue/nepsi, accessed on 09.12.2011.
 • EMF (2009), A Second Common Demand for collective bargaining for more secure employment, against precarious work, available at: http://www.eucoban.eu/EMF/Collective-Bargaining-Policy/Th e-second-common-demand-2009-2013, accessed on 10.12.2011.
 • EMF (2010), Education, training and lifelong learning a must for sustainable development, available at: http://www.emf-fem.org/Areas-of-work/Training-Education/Educationtraining-and-life-long-learning-a-must-for-sustainable-development, accessed on 07.12.2011.
 • EMF (2011), ArcelorMittal: Unprecedented European mobilisation and a total success for the workers, available at: http://www.emf-fem.org/Press/Press-releases/ARCELORMITTALUNPRECEDENTED-EUROPEAN-MOBILISATION-AND-A-TOTAL-SUCCESS-FORTHE-WORKERS, accessed on 10.12.2011.
 • EMF (2011a), Piombino Declaration, available at: http://www.emf-fem.org/Industrial-Sectors/Steel/EMF-Steel-Committee-adopt-Piombino-Declaration, accessed on 07.12.2011.
 • EMF (2011b), European steel council, available at: http:// http://www.emf-fem.org/Projects/European-steel-council, accessed on 08.12.2012.
 • EMF, ArcelorMittal (2009), Managing and Anticipating change in ArcelorMittal, availableat: http://ec.europa.eu/employment_social/empl_portal/transnational_agreements/ArcelorMittal_Anticipation_EN.pdf, accessed on 14.12.2011.
 • EMF, IMF (2010), Anticipating change for a sustainable global and European steel industry, available at: http://www.emf-fem.org/Industrial-Sectors/Steel/Activities/Anticipatingchange-for-a-sustainable-global-and-European-steel-industry, accessed on 10.12.2011.
 • ESTEP (2009), About us. Introduction, available at http://cordis.europa.eu/estep/, accessed on 12.12.2011.
 • EUROFER (2010), EUROFER Annual report 2010, available at: http://www.eurofer.org/index.php/eng/News-Publications/Annual-Report/2010-Annual-Report, accessed on 04.12.20011.
 • EUROFER (2011), Welcome to EUROFER, the European Steel Association, available on http://www.eurofer.org/, accessed on 29.11.2011.
 • European Commission (2008), New Skills for New Jobs. Anticipating and matching labour market and skills needs, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM (2008) 868 final.
 • European Commission (2009), Dealing with the impact of an ageing population in the EU, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, COM(2009) 180.
 • European Commission (2010), Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Communication from the Commission, COM(2010) 2020.
 • European Council (2000), Presidency Conclusions, Lisbon 23-24 March 2000, 5.
 • European Council (2005), Presidency Conclusions, Brussels 22-23 March 2005, 34.
 • Fairbrother, P. , Stroud, D. (2008), The importance of workplace learning for trade unions: A study of the steel industry, "Studies in Continuing Education", 30(3): 231-246.
 • Freeman, K., Gopalan, S., Bailey, J. (2009), Achieving Global Growth through Acquisition: Tatas Takeover of Corus, Journal of Case Research in Business and Economics 1.
 • Gajdzik, B. (2007), Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie hutniczym Mittal Steel Poland jako kontynuacja programu restrukturyzacji Polskich Hut Stali S.A., "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 8.
 • Gajdzik, B. (2008), Proces doskonalenia kadr i jego składniki w zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczym, ""Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 10.
 • Gajdzik, B. (2009), Transformacja i reorganizacja przedsiębiorstw hutniczych w warunkach światowego kryzysu gospodarczo-finansowego, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 12.
 • Garbarz, B., Szulc, W., Łaszczyk, W., Torz, T., Talarek, R. (2000), Zaawansowanie restrukturyzacji polskiego hutnictwa żelaza i stali w stosunku do stanu zaprogramowanego do osiągnięcia w 2005 r., "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 10.
 • Grondys, K., Ślusarczyk, B. (2010), Steel Sector in Poland and its condition aft er accession to the European Union, "Annales Universitatis Apulensis. Series Oeconomica "12 (2).
 • HIPH (2005), Zatrudnienie w hutnictwie żelaza i stali w Polsce w latach 1990-2004, available at: http://www.hiph.com.pl/ANALIZY_RAPORTY/liczby/rys9.jpg, accessed on 08.12.2011.
 • HIPH (2011), Polski Przemysł Stalowy.
 • HIPH (2012), Na równi z innymi o fundusze europejskie, availableat: http://www.hiph.org/GLOWNA/aktual.php, accessed on 12.02.2012.
 • Hogan, W.T. (1991), Global Steel in the 1990s: Growth or Decline, Lexington: Lexington books.
 • Houseman, S.N. (1991), Industrial Restructuring with job security. The case of European Steel, Harvard: Harvard University Press.
 • Hudson, R., Sadler, D. (1989), The international steel industry. Restructuring, state policies and localities, London-New York: Routledge.
 • Hudson, R. (1994), Restructuring production in the West European steel industry, "Journal of Economic and Social Geography", 85(2): 99-113.
 • Hyman, R. (2007), How can trade unions can act strategically?, "Transfer", 2: 193-210.
 • ILO (1997), The iron and steel workforce of the twenty-first century, Geneva: International Labour Organisation.
 • IMF (2011), Save our steel jobs so we can save our industry, available at: http://www.imfmetal.org/index.cfm?c=28341&l=2, accessed on 08.12.2011.
 • IMF (2011a), Tata Unions commit to organizing network, available at: http://www.imfmetal.org/index.cfm?c=27845&l=2, accessed on 08.12.2011.
 • International Iron and Steel Institute (2004), World Steel in Figures 2004, available at: http://www.wireworld.com/wirenews/statistics/world/pdf/wsif2004.pdf, accessed on 29.11.2011.
 • Kardas, M., Sankowska-Śliwa, M., Paduch, J. (2008), Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w polskim sektorze stalowym, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 12.
 • Kluska-Nawarecka, S., Adrian, A., Durak, J., Głowacki, M., Marek, B. (2003), Restrukturyzacja hutnictwa oparta na wiedzy - moda czy konieczność, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 4.
 • Kotas, A. (2000), Structures Set in Steel. Assessing ownership of the steel industry in CEE, "Central Europe Review", 2 (32).
 • Kwiatkiewicz, A. (2011), Kwalifikacje zawodowe dziś i jutro. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników w sektorze hutnictwa stali. Raport końcowy, available at: http://sekretariatmetalowcow.pl/pl-PL/files/Raport koncowy Kwalifikacje zawodowe dzis i jutro....pdf , accessed on 08.12.2011 r.
 • Levesque, C., Murray, G. (2002), Local versus global: Activating local union power in global economy, "Labour Studies Journal", 27(3): 39-65.
 • Lis, T., Ocieczek, W. (2008), E-learning w kształceniu pracowników- szansą dla hutnictwa, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 5.
 • Madar, D. (2009), Big Steel: Technology, Trade and Survival in Global Market, Vancouver: UBC press.
 • Mangum, G., Kim, S-Y., Tallman, S.B. (1996), Transnational Marriages in the Steel Industry: Experience and Lessons for Global Business, Westport: Quorum.
 • Mény, Y., Wright, V. red., (1987), The politics of steel: Western Europe and Steel Industry in the Crisis Years 1974-1984, Berlin-New York: Walter de Gruyter.
 • Paduch, J., Kłos, I., Bogolubow, J. (2001), Zmiana struktury zatrudnienia w hutnictwie polskim w efekcie działań restrukturyzacyjnych, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 9.
 • Paduch, J, Kardas M., Kłos, I., Sankowska-Śliwa, M. (2007), Restrukturyzacja zatrudnienia w polskim przemyśle stalowym w latach 1999-2006, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 11.
 • Prusak, R. (2009), Optymalizacja kompetencji pracowników w przedsiębiorstwach metalurgicznych, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 7.
 • Sabela, W., Szczepańska, M. (2003), Przygotowanie kadr z wyższym wykształceniem dla przemysłu hutniczego, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 1.
 • Ślusarczyk, B. (2006), Pomoc państwa w restrukturyzacji polskiego przemysłu stalowego w aspekcie zmian w hutnictwie europejskim, in: R. Borowiecki, T. Rojek red., Restrukturyzacja i konkurencyjność w warunkach procesów globalizacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Abrys.
 • Stachowicz, J., Wawrzyniak, B. (1995), Restrukturyzacja sektora hutniczego w Polsce, Warszawa: Poltext.
 • Stephen-Labson, B. (1997), Changing patterns of trade in the world iron ore and steel market: An econometric analysis, "Journal of Policy Modeling", 19(3): 237-251.
 • Szczepańska-Woszczyna, K. (2010), Kształcenie pracowników jako element zarządzania produkcją i innowacyjnością, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 2.
 • Sznajder-Lee, A. (2010), Between Apprehension and Support: Social Dialogue, Democracy, and Industrial Restructuring in Central and Eastern Europe, "Studies in Comparative International Development", 45(1): 30-56.
 • Szulc, W. Garbarz, P., Paduch, J. (2011), Przebieg i wyniki restrukturyzacji przemysłu stalowego w Polsce, "Prace IMŻ", 4: 40-51.
 • Szulc, W., Kardas, M. (2009), Restrukturyzacja sektora stalowego w Europie Środkowo-Wschodniej, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 2.
 • Stroud, D. (2011), Organizing training for union renewal: A case study analysis of the European Union steel industry, Economic and Industrial Democracy, available at: http://eid.sagepub.com/content/early/2011/06/21/0143831X11404577.full.pdf+html, accessed on 30.11.2011.
 • Talarek, R. (2009), Nowoczesne hutnictwo stalowe w Polsce wobec globalnego kryzysu ekonomicznego, "Hutnik. Wiadomości Hutnicze", 12.
 • Warpechowska, B. (2009), Ruszyła zimna walcownia Mittala w Krakowie, available at: http://www.pb.pl/a/2009/11/30/Ruszyla_zimna_walcownia_Mittala_w_Krakowie, accessed on 07.12.2011.
 • Wiederman, K. (2002), Restrukturyzacja i modernizacja hutnictwa żelaza Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego po 1989, in: Z. Zioło red., Problemy transformacji struktur przemysłowych, Rzeszów: Wyd. Oświat. FOSZE.
 • WSA (2011), Steel in figure, available at: http://www.worldsteel.org, accessed on 29.11.2011.
 • WSA (2011a), Worldsteel top producers 2010, available at: http://www.worldsteel.org, accessed on 03.12.2011.
 • WSA (2011b), Sustainability indicators, available at: http://www.worldsteel.org/steel-by-topic/ sustainable-steel/sustainability-indicators.html, accessed on 16.12.2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304323

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.