PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 11 | 9--20
Tytuł artykułu

Interdyscyplinarny charakter pielęgniarstwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Interdisciplinary character of nursing
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawą do zrozumienia złożoności współczesnego pielęgniarstwa jest poznanie tendencji rozwojowych związanych z pojęciem zdrowia i pojęciem opieki. Uwarunkowania zdrowia i rozwoju człowieka skutkują wykroczeniem poza kryteria medyczne. Profesjonalizm zawodowy wymaga od pielęgniarki /pielęgniarza szerokiego przygotowania do świadczenia pomocy jednostce, grupie, społeczności, korzystając z najnowszych praktyk i teorii naukowych. Konieczne staje się zapewnienie pacjentom /podopiecznym / klientom takiej pomocy, która pozwoli na kształtowanie postaw zdrowotnych i odpowiedzialności za zdrowie własne i swoich bliskich. Świadczenia pielęgniarskie realizowane poprzez rozpoznanie warunków i potrzeb zdrowotnych, rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych, sprawowanie opieki wymagają uwzględnienia aspektów społecznych, kulturowych, ekonomicznych i wielu innych. Proces pielęgnowania wymaga stosowania naukowych metod identyfikacji i zaspokajania potrzeb zdrowotnych oraz korzystania z dorobku innych nauk i praktyk zawodowych. Współczesna praktyka zawodowa wskazuje na konieczność posiadania szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy, adekwatnej do podejmowanych interwencji pielęgniarskich, posiadanych umiejętności psychospołecznych i komunikacyjnych oraz umiejętności korzystania z tej wiedzy. (abstrakt oryginalny)
EN
The basis for understanding the complexity of modern nursing is the understanding of the developmental tendencies connected with the notion of health and the notion of care. The determinants of human health and development result in the transgression of medical criteria. Occupational professionalism requires from nurses a wide preparation to render help to individuals, groups, communities using the latest practice and scientific theories. It becomes necessary to provide the patients/charges/customers with such help which will allow them to foster health behaviour and responsibility for health of their own and of their relatives. Nursing ministrations implemented through identification of health conditions and needs, determining care problems or providing care involve considering social, cultural, economic, and many other aspects. The process of nursing requires employing scientific methods of identification, fulfilling health needs and using the achievements of other branches of science and professional practices. Contemporary professional practice in nursing indicates the necessity of having a broad interdisciplinary knowledge, adequate to the undertaken nursing interventions as well as both having the psychosocial and communicative skills and the skills to use this knowledge.(original abstract)
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Bibliografia
 • Kawczyńska - Butrym Z., Diagnoza pielęgniarska, PZWL, Warszawa 2009.
 • Kiliańska D. Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej, tom I, Makmed, Lublin 2010.
 • Kwiatkowska A., Krajewska - Kułak E., Pank W., Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie, Wyd. Czelej, Lublin 2003.
 • Lesińska - Sawicka M., Metoda case study w pielęgniarstwie, Wyd. Med. Borgis, Warszawa 2009.
 • Majda A., Zalewska - Puchała J., Ogórek - T ę c z a B.: Pielęgniarstwo transkulturowe, Wyd. PZWL Warszawa 2010.
 • Pedagogika, red. W. Ciechanowicz, PZWL, Warszawa 2008.
 • Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, red. K. Kędziora - Kornatowska, M. Muszalik, E. Skolimowska, PZWL, Warszawa 2010.
 • Poznańska S., Płaszewska - Żywko L., Wybrane modele pielęgniarstwa, Wyd. Uniwerstetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
 • Ślusarska B., Zarzycka D., Sadurska A., Zastosowanie meta analizy w pielęgniarstwie na przykładzie analizy pojęcia "stan obecności"w pielęgnowaniu, "Pielęgniarstwo XXI wieku" 2008, nr 1 (22).
 • Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K. Podstawy pielęgniarstwa, tom I, PZWL, Warszawa 2011.
 • Urbanek B., Zawód pielęgniarki na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, Makmed, Warszawa 2008.
 • Władarczyk W., Pielęgniarstwo w Polsce i na świecie, PWSZ w Pile, Piła 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304407

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.