PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 335 Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka | 77--92
Tytuł artykułu

Ujmowanie przychodów w usługach budowlanych w kontekście proponowanych zmian międzynarodowego standardu rachunkowości 18 "Przychody"

Warianty tytułu
Revenue Recognition in Construction Services in the Context of the Proposed Amendments to International Accounting Standard 18 "Revenue"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Usługi budowlane to typowe usługi długoterminowe w myśl przepisów polskiego prawa bilansowego i międzynarodowych standardów rachunkowości. Są one na tyle charakterystyczne, że w przepisach prawnych uregulowania umów dotyczących usług budowlanych zostały oddzielone od umów dotyczących innych usług. Wycena takich usług będących w trakcie realizacji wiąże się z koniecznością dokonywania szacunków stopnia ich zaawansowania i następnie wyceny przychodów i ewentualnie kosztów na dzień bilansowy. Wycena ta została uregulowana w polskim prawie bilansowym oraz międzynarodowych uregulowaniach. Proponowane zmiany ujmowania przychodów zaprezentowane w projekcie Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 18 "Przychody" (MSR 18) miałyby znaczący wpływ na wycenę usług długoterminowych, w szczególności usług budowlanych. Efektem tych zmian byłaby możliwość zastosowania dodatkowej metody, która obecnie nie jest dopuszczona do stosowania oraz jeszcze większa uznaniowość w ujmowaniu przychodów w rachunku zysków i strat.(abstrakt oryginalny)
EN
Construction services are typical long-term services under the provisions of the Polish law of the balance sheet date and international accounting standards. They are so characteristic that laws regulating contracts for construction services have been separated from contracts for other services. The valuation of such services being in progress relates to the need to make estimations of its stage of progression and the valuation of income and possibly its cost at the balance sheet date. This valuation has been regulated in ther Polish balance sheet law and international regulations. Proposed changes to revenue recognition described in the draft of an international accounting standard 18 "Revenue" (IAS 18) would have a significant impact on the valuation of long-term services, in particular of the construction services. The effect of these changes would be the ability to use an additional method that is not currently approved for use and even greater leeway in the recognition of income in the profit and loss account.(original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
  • Ernst & Young, 2005, International GAAP, LexisNexis, London.
  • Kowalak R. (red.), 2007, Koszty w zarządzaniu małym i średnim przedsiębiorstwem usługowym, Wydawnictwo Akademii ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  • Revenue from Contracts with Customers, Exposure Draft ED/2011/6.
  • SKwP, 1994, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Warszawa.
  • SKwP, 1999, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Warszawa.
  • SKwP, 2011, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Warszawa.
  • Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2013 poz. 1409.
  • www.stat.gov.pl/Klasyfikacje/ (16.12.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304743

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.