PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 10 Inwestowanie na rynku kapitałowym | 554--569
Tytuł artykułu

Hierarchia źródeł finansowania w mikroprzedsiębiorstwach rolniczych

Warianty tytułu
The Pecking Order Theory in Agriculture Micro Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem badań jest określenie opinii rolników w zakresie hierarchii źródeł finansowania wykorzystywanych w działalności rolniczej według atrakcyjności oraz kosztu kapitału. Przedstawiono także opinie rolników dotyczące pożądanej struktury kapitału. Badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu zostały przeprowadzone w 2008 na grupie 100 rolników prowadzących indywidualne gospodarstwa rolnicze uczestniczące w systemie FADN w województwie mazowieckim. Według hierarchii źródeł finansowania wskazanej przez rolników najbardziej korzystnym źródłem finansowania o najniższym koszcie kapitału były środki własne. W opinii rolników długoterminowe kredyty preferencyjne są bardziej atrakcyjne i wiążą się z niższą kosztochłonnością niż źródła finansowania krótkoterminowego. W hierarchii kapitału obcego najgorszą ocenę według metody rang otrzymały kredyty komercyjne.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to qualify the opinion of farmers in range of the Pecking Order Theory in the agricultural activity according to the appeal and the cost of the capital. I was also introduced the opinions of farmers concerning the most desirable structure of the capital. The research were conducted with the questionnaire interview usage and it was became passed in 2008 on the group of 100 farmers leading individual agricultural farms in the FADN system in the Mazowsze province. According to the hierarchy of financing sources farmers indicated as a most profitable and the lowest capital cost the internal funds. In the opinion of farmers long-term preferential credits are more attractive and charge the farms financial cost in lower degree than the short-term sources of financing. In the hierarchy of the outside capital the worst estimation received commercial credits.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Brigham E. F., Podstawy zarządzania finansami. PWE, Warszawa 1996.
 • Czarecki J., Sytuacji rynkowa mikro i małych przedsiębiorstw w województwie lubelskim w świetle badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 492, Szczecin 2008.
 • Duliniec A., Finansowanie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Goraj L., Osuch D., Suska M., Bańkowska K., Grabowska K., Madej P., Malanowska B., Smolik A., Żurakowska J., Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w polskim systemie FADN w 2005 roku, Wydawnictwo IERIGŻ-PIB, Warszawa 2006.
 • Jóźwiak W., Potrzebna jest rewizja pojęcia gospodarstwo rolne oraz związanych z nim praw i obowiązków. Wieś i Rolnictwo, nr 2(127), Warszawa 2005.
 • Kisgen D.J., Credit ratings and capital structure. The Journal of Finance, volume LXI, no. 3, June 2006.
 • Kubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Kulawik J., Makro- i mikroekonomiczne przesłanki oraz skutki interwencjonizmu państwowego w sferze kredytowania rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2000.
 • Lisowski R., Bariery rozwoju firm sektora MSP w Polsce i możliwości ich pokonania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 492, Szczecin 2008.
 • Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomiczne, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2000.
 • Mądra M., Stola E., Struktura oraz poziom kredytów gospodarstw rolniczych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej, [w:] ZN SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 • Myers S.C., The Capital Structure Puzzle. Journal of Finance no. 39, 1984.
 • Myers S.C., Capital structure. Journal of Economic Perspetives - volume 15, no. 2, spring 2001.
 • Osuch D., Goraj L., Skarżyńska A., Grabowska K., Plan wyboru próby gospodarstw rolnych polskiego FADN. Wydawnictwo lERIGŻ-PIB, Warszawa 2004.
 • Piotrowska M., Finanse spółek, krótkoterminowe decyzje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 1997.
 • Pluta W., Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2003.
 • Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2005.
 • Szopa A., Wycena aktywności mikroprzedsiębiorstwa - próba empirycznej weryfikacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 492, Szczecin 2008.
 • Wasilewski M., Mądra M., Efektywność gospodarstw indywidualnych w zależności od zadłużenia i siły ekonomicznej. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 64, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 • Wymysłowski S., Kryteria wyboru źródeł finansowania działalności rozwojowej -teoria i praktyka, [w:] Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych, Difin, Warszawa 2004.
 • Zawadzka D., Struktura finansowania majątku mikro i małych przedsiębiorstw. [w:] Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw, nr specjalny, maj. Wydawnictwo ORGMASZ, Warszawa 2008.
 • Zawadzka D., Kredyt kupiecki w teoriach struktury kapitału w warunkach finansowania małego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1200, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Zygmunt A., Wpływ branży na strukturę kapitału w przedsiębiorstwie, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1042, Wrocław 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.