PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (40) | 182--208
Tytuł artykułu

Reguła odwróconego optimum

Autorzy
Warianty tytułu
Rule of a Reversed Optimum
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autor artykułu stara się odpowiedzieć na pytanie dotyczące mechanizmu wydarzeń historycznych, które z początku wyglądają na nie mające znaczenia, ale z późniejszej perspektywy układają się w logikę swego rodzaju optimum, które dla animatorów rewolt okazuje się odwrotnością ich pierwotnych zamierzeń. Autor eksponuje dającą się odnotować prawidłowość, którą określa mianem "reguły odwróconego optimum": cechą wielkich społecznych przemian jest przerwanie ciągłości powszechnie uznawanych dotąd wartości, ale w ich następstwie nowe wcale nie muszą tworzyć wyższego poziomu, a optymalizacja poszczególnych części systemu przestaje iść w parze z utrzymaniem optimum dla jego całości. Na tym też polega społeczny mechanizm wielkich przełomów. Ich treścią jest to, że wiążą się głównie z wielką redystrybucją majątkową, czyli przesunięciem dóbr od dawnych właścicieli do nowych. Beneficjenci odczuwają satysfakcję nawet wtedy, gdy z makroekonomicznego punktu widzenia efektywność całego systemu się pogarsza. Wbrew moralizatorskiej interpretacji dziejów, podejrzewającej istnienie jakiejś "historycznej myśli przewodniej" prącej rzekomo do osiągania coraz wyższego poziomu społecznego optimum, rzeczywiste przemiany odbywają się skokowo i dosyć bezładnie, wedle szczególnej reguły odwróconego optimum, będącej zaprzeczeniem optimum makrospołecznegp. Reguła odwróconego optimum stawia je raczej w roli przedmiotów wydarzeń, aniżeli ich animatorów. (abstrakt oryginalny)
EN
The author tries to answer the question about the mechanism of historic events, which initially look unimportant but from the time perspective form a logic of some kind of optimum, which for the revolt initiators turns out to be the reverse of their initial intentions. The author highlights a noticeable regularity, which he calls a 'rule of a reversed optimum': a characteristic feature of great social changes is that they disrupt the commonly accepted values but in consequence the new ones do not have to create a higher level and optimization of individual parts of the system does not go hand in hand with maintaining the optimum for it as a whole. That is what the social mechanism of great breakthroughs consists in. Their essence is that they are mainly connected with great property redistribution from former owners to the new ones. The beneficiaries feel satisfied even if from the macro-economic point of view the effectiveness of the whole system deteriorates. Contrary to the moralistic interpretation of history, which suspects the existence of some kind of 'historic keynote' supposedly aimed at achieving higher and higher social optimum, the real changes take place abruptly and rather disorderly, in accordance with a particular rule of a reversed optimum being a denial of a macro-social optimum. The rule of a reversed optimum makes them play the role of objects rather than initiators. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
182--208
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Dramat Rodezji, http://historieodklamane.salon24.pl.
 • Gospodarka Egiptu, http://cairo.trade.gov.pl/pl/egypt/article/detail,479, Gospodarka_Egiptu.html.
 • Harris S., Free Will, New York 2012.
 • Heather P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, Poznań 2010.
 • Heather P., Imperia i barbarzyńcy. Migracje i narodziny Europy, Poznań 2012
 • http://www.brainyquote.eom/quotes/authors/r/robert_mugabe.html.
 • Krawczyk R., Islam jako system społeczno-gospodarczy, Warszawa 2013.
 • Laliwala J., Theories of Interest, Money and Banking Secular and Islamic, Ahmedabad 1994.
 • Mc Świat rządzi, rozmowa z Benjaminem Barberem, Wprost Nr 1/2013.
 • Moser J., Rewolucja chrześcijańska (Cz. 1), Fronda.pl, http://www.fronda.pl/aZmoser-rewolucja-chrzescijanska-cz-1,17101.html.
 • Scruton R., Zachód i cała reszta, Poznań 2003.
 • Shermer M., Wolność zdeterminowana, Scientific American/Świat Nauki nr 9/2012.
 • Stark R., The Rise of Christianity: How the Obscure, Marginal Jesus Movement Became the Religious Force in the Western World in a Few Centuries, Princeton University Press, 1996.
 • The World Factbook 2012, https://www.cia.gov/library/publications/the-world- factbook/geos/zi.html.
 • Zieliński T., Chrześcijaństwo starożytne a filozofia rzymska, Zamość 1921.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171304801

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.