PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 3 | 42--48
Tytuł artykułu

Rozwój zawodowy członków korpusu służby cywilnej

Warianty tytułu
Members of Civil Service Corp Professional Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł omawia proces profesjonalizacji pracy socjalnej w Polsce po 1989 r. Uwzględnione są cztery aspekty profesjonalizacji: (1) instytucjonalny (tworzenie miejsc pracy dla pracowników socjalnych w ramach systemu pomocy społecznej), (2) edukacyjny (budowanie systemu kształcenia do pracy socjalnej), (3) praktyczny (akumulacja doświadczeń praktycznych, zwłaszcza przez podmioty trzeciego sektora), (4) ekspansyjny (wyłanianie się nowych specjalności w pracy socjalnej i nowych zawodów pomocowych). Nurty te nie są zintegrowane i nie tworzą "kultury profesjonalizacji".(abstrakt oryginalny)
EN
Paper describes process of social work processionalization in Poland after 1989. Four aspects of professionalization are distinguished: institutional (creating job placements for social workers), (2) educational (building system of education for social work), (3) practical-oriented (accumulation of practical experiences, especially in the framework of NGOs), (4) expansion (appearance of new social work specializations and new helping profession). These tensions are not integrated and do not create a 'culture of professionalization'.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
42--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
Bibliografia
 • Armstrong M. (2003), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 • CBiAR (2011), Ewaluacja wybranych działań szkoleniowych realizowanych w ramach projektu "Wdrażanie strategii szkoleniowej", Centrum Badań i Analiz Rynku. Spółka z o.o., Kutno.
 • Czajka Z. (2009), Zarządzanie wynagrodzeniami w Polsce, PWE, Warszawa.
 • Czajka Z. (2010), Aktualne problemy kapitału ludzkiego w administracji rządowej, "Polityka Społeczna", nr 1.
 • Czajka Z. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej, IPiSS, Warszawa.
 • DSC (2011 a), Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej na lata 2011-2020 (projektz 29.07.2011), www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 2.02.2014].
 • DSC (2011 b), Sprawozdanie Szefa Służby Cywilnej za 2011 r., www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 2.02.2014].
 • DSC (2012a), Indywidualny program rozwoju zawodowego członka korpusu służby cywilnej, www.dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/ [dostęp 2.02.2014].
 • DSC (2012b), Wytyczne dotyczące polityki szkoleniowej w służbie cywilnej, www.dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/pliki/ [dostęp 2.02.2014].
 • DSC (2012c), Zatrudnienie i wynagrodzenia w Służbie Cywilnej w 2012 r., www.dsc.kprm.gov.pl [dostęp 2.02.2014].
 • Filipowicz G. (2004), Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa.
 • Frączkiewicz-Wronka A., red. (2009), Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • GUS (2010), Rocznik Statystyczny Pracy 2010, Warszawa.
 • Hancewicz R. (2012), Jak podnieść efektywność szkoleń w administracji?, "KSAP. Biuletyn Informacyjny", nr 5.
 • Itrich-Drabarek J., Mroczka K. (2011), Administracja rządowa XXI wieku. Szanse, wyzwania, zagrożenia, Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa.
 • Jawor-Joniewicz A. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej - studium przypadku, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
 • Kaliński M. (2011), Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 5.
 • Lisiecka K., Papaj T. (2010), Modele kompetencyjne instrumentem zarządzania personelem w urzędach administracji publicznej, "Współczesne Zarządzanie", nr 2.
 • Listwan T. (2006), Zarządzanie kadrami, С.H. Beck, Warszawa.
 • Marciniak J. (2006), Standaryzacja procesów zarządzania personelem, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Pawlak Z. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
 • Radwan A. (2011), Urząd bez złych urzędników, "Dziennik. Gazeta Prawna" z 15-17 kwietnia.
 • Radwan A. (2013), Urzędnicze zarobki spadają do minimum, "Dziennik. Gazeta Prawna" z 5 grudnia.
 • Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej przez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport (2011), Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Rostkowski T. (2012), Strategiczne ZZL w administracji publicznej, Oficyna a Wolters Kluwer, Warszawa.
 • Rybak A. (2012), Wygaszanie kuźni elit, "Rzeczpospolita" z 21-22 kwietnia.
 • Sobocka-Szczapa H. (2011 ), Determinanty instytucjonalne tworzenia miejsc pracy w podmiotach woj. mazowieckiego, w: Kryńska E. (red.), Rozwój zasobów i miejsc pracy na Mazowszu. Uwarunkowania społeczno-gospodarcze, IPiSS, Warszawa.
 • Staruchowicz W. (2003), Najważniejsi są pracownicy, "Rzeczpospolita", dodatek "Moja Kariera" z 22 stycznia.
 • Zieliński W. (2011), Efektywność ZZL w sektorze publicznym, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 3-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.