PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 27--54
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie procykliczności sektora bankowego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prevention of Procyclicality in the Banking Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest omówienie i ocena zgłaszanych przez ekonomistów i polityków gospodarczych propozycji przeciwdziałania procykliczności sektora bankowego, a następnie konfrontacja z tymi propozycjami reform już realizowanych oraz zapowiadanych. Procykliczność jest tutaj rozumiana, jako takie funkcjonowanie sektora bankowego, które przyczynia się do wzmacniania wahań koniunktury gospodarczej. Dla zrealizowania tego zamierzenia najpierw pokrótce przytaczane są argumenty przemawiające za tezą o procykliczności sektora bankowego. Następnie przedstawiane są różne propozycje przeciwdziałania tej procykliczności. Wreszcie, z omawianymi propozycjami konfrontowane są reformy, zarówno już realizowane jak i zapowiadane. Podstawowym wnioskiem z przeprowadzonej analizy jest, iż nie ma jednego, cudownego remedium na problem procykliczności sektora bankowego. Optymalnym rozwiązaniem, które mogłoby pozwolić na istotne ograniczenie tej procykliczności, wydaje się połączenie różnych działań obejmujących zarówno reformy strukturalne, zmiany regulacji, jak i zmiany w sposobie prowadzenia polityki stabilizacyjnej. Podjęte w ostatnich latach reformy strukturalne i regulacyjne sektora bankowego, a także zmiany w sposobie prowadzenia antycyklicznej polityki makroekonomicznej zmierzają we właściwym, postulowanym przez wielu ekonomistów kierunku. Jednocześnie są one zdecydowanie nie dość daleko idące i pozostają odległe od przedstawionej w niniejszym artykule kombinacji tych reform, uznanej za optymalną z punktu widzenia przeciwdziałania procykliczności sektora bankowego. Tym samym trudno oczekiwać w dającej się przewidzieć przyszłości istotniejszego ograniczenia tej procykliczności.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses and evaluates proposals from various economists and politicians on how to reduce procyclicality-or behaviors positively correlated with the overall state of the economy-in the banking sector. The author juxtaposes these proposals with specific reform measures, both those that have already been implemented and those planned in the future. Małecki defines procyclicality as "such operations of banking sector entities that contribute to more intense fluctuations in the business cycle." The author reviews arguments that either support or counter the proposition that the banking sector is procyclical. He then looks at these arguments in the context of reforms that have already been implemented or are expected to take effect in the future. The key conclusion that can be drawn from the analysis is that there is no single miracle remedy for the problems arising from the procyclicality of the banking sector, Małecki says. An optimal measure that could help significantly reduce the procyclicality effect is a combination of various measures involving structural reforms as well as changes in banking regulation and in how stabilization policy is pursued, the author adds. Structural and regulatory reforms carried out in the banking sector in recent years have generally followed the path recommended by many economists, according to Małecki. The same goes for changes in how countercyclical macroeconomic policy has been pursued, the author says. However, these changes have not been radical enough and leave a lot to be desired in terms of an optimal mix of reforms designed to prevent procyclicality in the banking sector, the author concludes. Thus, it is hardly possible to expect that procyclicality will be substantially limited any time in the foreseeable future, Małecki says.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
27--54
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
Bibliografia
 • Barczyk R., Lubiński M., Małecki W. [2014], Banki a cykl koniunkturalny, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Berger A.N., Udell G.F. [2003], The Institutional Memory Hypothesis and the Procyclicality of Bank Lending Behaviour, "BIS Working Papers", no. 125.
 • Bernanke B.S., Gertler M., Gilchrist S. [1998], The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework, "NBER Working Paper", no. 6455.
 • Borio C. [2011], Rediscovering the Macroeconomic Roots of Financial Stability Policy: Journey, Challenges and a Way Forward, "BIS Working Papers", no. 354.
 • Borio C. [2012], The Financial Cycle and Macroeconomics: What Have We Learnt?, "BIS Working Papers", no. 395.
 • Chmielewski T., Sławiński A. [2010], Wykorzystanie instrumentów nadzorczych w polityce makrostabilizacyjnej, "Zarządzanie Publiczne", nr 3 (13).
 • Chmielewski T., Sławiński A. [2012], Ochronka dla wielkich banków, "Rzeczpospolita", 18 lipca.
 • Consultation by the High-level Expert Group on Reforming the Structure of the EU Banking Sector [2012], "Finance Watch", June 1, 2012, www.finance-watch. org (27.10.2012).
 • Crockett A. [2000], Marrying the Micro - and Macroprudential Dimensions of Financial Stability, "BIS Speeches", September 21.
 • Drehmann M., Borio C., Tsatsaronis K. [2012], Characterising the Financial Cycle: Don't Lose Sight of the Medium Term, "BIS Working Papers", no. 380.
 • Financial Sector Procyclitality. Lessons from the Crises [2009], Banco d'Italia Occasional Paper, no. 44.
 • Galati G., Moessner R. [2011], Macroprudential Policy - a Literature Review, "BIS Working Papers", no. 337.
 • Gali J., Valles J., Loppez-Salido J. [2007], Understanding the Effects of Government Spending on Consumption, "Journal of the European Economic Association", vol. 5, no. 1.
 • Gambacorta L., Rixtel A. van [2013], Structural Bank Regulation Initiatives: Approaches and Implications, "BIS Working Papers", no. 412.
 • Goodhart C. [2011], The Macroprudential Authority: Powers, Scope and Accoutability, "Special Paper", no. 203, LSE Financial Market Group Paper Series.
 • Hausner J., Sławiński A. [2012], Chwiejna piramida nad Europą, "Rzeczpospolita", 19 stycznia.
 • Heming R., Kell M., Mohfouz S. [2002], The Effectiveness of Fiscal Policy in Stimulating Economic Activity - A Review of the Literature, "IMF Working Paper", WP/02/208, International Monetary Fund.
 • http [2013], http://www.cnb.cz/en/supervision financial market/conduct of supervision (20.09.2013).
 • Iwanicz-Drozdowska M. (red.) [2002], Kryzysy bankowe. Przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa.
 • Kay J. [2010], Should We Have "Narrow Banking"?, in: The Future of Finance. And the Theory That Underpins It, London School of Economics and Political Sciences, London.
 • Kiyotaki N., Moore J. [1997], Credit Cycles, "Journal of Political Economy", no. 2.
 • Kotlikoff L.J. [2010], Jimmy Stewart is Dead. Ending the World's Ongoing Financial Plague with Limited Purpose Banking, John Wiley & Sons, New Jersey.
 • Kozłowski T. [2010], Akcelerator finansowy jako koncepcja mechanizmu amplifikacji zewnętrznych zakłóceń gospodarczych, "Ekonomia i Prawo", t. VI.
 • Liikanen E. (ed.) [2012], High-level Expert Group on Reforming the Structure of the EU Banking Sector, Final Report, Brussels, October 2.
 • Lubiński M. [2012], Wpływ akceleratora finansowego na przebieg wahań koniunkturalnych, "Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH", nr 88.
 • Małecki W. [2014], Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje, "Ekonomista", przyjęty do druku.
 • Miklaszewska E., Mikołajczyk K., Pawłowska M. [2013], Post-crisis Regulatory Architecture and Central and East European Banks, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 • Minsky H.P. [1986], Stabilizing an Unstable Economy, Yale University Press, London.
 • Orłowski W. [2008], Stan świata, czyli dlaczego to, co się świetnie dotąd rozwijało, raptem padło, http://www.gw.pl (6.10.2008).
 • Roubini N., Mihn S. [2011], Ekonomia kryzysu, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Siemiończyk G. [2013a], Puchną bilanse banków centralnych, http://www.ekonomia24.pl (15.04.2013).
 • Siemiończyk G. [2013b], Banki centralne walczą z globalnym kryzysem, http://www.ekonomia24. pl (15.04.2013).
 • Sławiński A. (red.) [2011], Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa.
 • Soto J. de [2009], Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne, Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 • The Fundamental Principles of Financial Regulation [2009], Geneva Reports on the World Economy, June 11.
 • To End All Crises? Implementing Basel III In the European Union. A Position Paper on CRD IV/CRR [2012], "Finance Watch", February.
 • Turner A. [2010], What Do Banks Do? Why Do Credit Booms and Bust Occur and What Can Public Policy Do About It?, in: The Future of Finance. And the Theory That Underpins It, London School of Economics and Political Sciences, London.
 • Tymoczko D. [2010], Działania banków centralnych w czasie kryzysu, Seminarium BRE-CASE, "Banki centralne w zarządzaniu kryzysem - strategie wyjścia", Warszawa, 25 listopada.
 • Wojtyna A. [2013], Kontrowersje wokół charakteru ożywienia po kryzysie finansowym i recesji, "Gospodarka Narodowa", nr 11-12 (267-268).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305053

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.