PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 55--77
Tytuł artykułu

Makroekonomiczne czynniki ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Macroeconomic Credit Risk Factors In Poland's Banking Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przegląd głównych czynników mikro- i makroekonomicznych wpływających na ryzyko kredytowe oraz analiza modelu ryzyka kredytowego w sektorze bankowym w Polsce. Ryzyko kredytowe jest jednym z najważniejszych rodzajów ryzyka jakie podejmuje się w sektorze bankowym. Zarządzanie tym ryzykiem powinno podlegać ścisłej kontroli zarówno ze strony właścicieli, jak i poprzez działania o charakterze regulacyjno-nadzorczym. Na podstawie kwartalnych danych statystycznych w okresie od I kw. 1997 r. do II kw. 2013 r. oszacowano model korekty błędem dla zagregowanego ryzyka kredytowego w Polsce, mierzonego za pomocą odsetka kredytów z utratą wartości w kredytach ogółem. Za najważniejsze czynniki makroekonomiczne przyjęto PKB, stopę procentową, stopę bezrobocia oraz kurs walutowy. Przeprowadzono symulację ex post w latach 2008-2012 opierając się na scenariuszu makroekonomicznym obrazującym głęboką recesję gospodarczą w Polsce. Pokazano, że jego realizacja mogłaby spowodować wyraźny wzrost ryzyka kredytowego zarówno w odniesieniu do przedsiębiorstw niefinansowych, jak i gospodarstw domowych. W wyniku materializacji tego scenariusza sektor bankowy mógłby zostać dotknięty znacznym spadkiem aktywności i pogorszeniem się wyniku finansowego. Oznaczałoby to mniejsze możliwości inwestycyjne banków i pogorszenie się ich pozycji kapitałowej, co zmniejszyłoby ich zdolność do absorpcji strat. Sytuacja taka mogłaby doprowadzić do efektów "drugiej rundy" polegających na ograniczeniu finansowania sfery realnej gospodarki wskutek wzrostu ryzyka kredytowego i wzrostu marż kredytowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article explores key micro- and macroeconomic factors with an impact on credit risk and analyzes the credit risk model prevalent in Poland's banking sector. Credit risk is one of the most important risks in the banking sector, the author says. He adds that risk management should be subject to strict owner control and regulatory and supervisory measures. On the basis of quarterly data for a period from the first quarter of 1997 to the second quarter of 2013, Wdowiński estimated an error correction model for aggregate credit risk in Poland, as measured by the proportion of non-performing loans (NPLs) in total loans. The key macroeconomic factors considered by the author were GDP, the interest rate, the unemployment rate, and the exchange rate. An ex post simulation for the 2008-2012 period, based on an adverse macroeconomic scenario for Poland, showed that such a scenario could lead to a marked increase in credit risk for non-financial enterprises and households, Wdowiński says. As a result of this scenario, the banking sector could be affected by a significant decline in activity and its financial position would deteriorate. This would mean fewer investment opportunities for banks and a decline in their capital position, which would reduce their ability to absorb losses. Such a situation, the author concludes, could lead to "second-round" effects based on limiting financing for the real economy due to increased credit risk and increased lending margins.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
55--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ali A., Daly K. [2010], Macroeconomic determinants of credit risk: recent evidence from a cross country study, "International Review of Financial Analysis", no. 19, s. 165-171.
 • Bańbuła P. [2013], Polityka makroostrożnościowa: przesłanki, cele, instrumenty i wyzwania, "Materiały i Studia", Zeszyt nr 298, NBP.
 • Beck R., Jakubik P., Piloiu A. [2013], Non-performing loans. What matters in addition to the economic cycle?, "ECB Working Paper Series", no.1515.
 • Berger A.N., De Young R. [1997], Problem loans and cost efficiency in commercial banks, "Journal of Banking and Finance", no. 21.
 • Bofondi M., Ropele T. [2011], Macroeconomic determinants of bad loans: evidence from Italian banks, "Banca D'Italia Ocassional Papers", no. 89.
 • Boss M. [2002], A macroeconomic credit risk model for stress testing the Austrian credit portfolio, "OeNB Financial Stability Report", no. 4, s. 64-82.
 • Breuer T., Jandačka M., Rheinberger K., Summer M. [2009], How to find plausible, severe and useful stress scenarios, "International Journal of Central Banking", vol. 5, no. 3, September, s. 205-224.
 • Castro V. [2013], Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: the case of the GIPSI, "Economic Modelling", no. 31, s. 672-683.
 • Čihák M. [2007], Introduction to applied stress testing, "IMF Working Paper", WP/07/59.
 • Égert B., Backé P., Zumer T. [2006], Credit growth in Central and Eastern Europe: new (over) shooting stars, "ECB Working Paper" no. 687.
 • Espinoza R., Prasad A. [2010], Nonperforming loans in the GCC banking system and their macroeconomic effects, "IMF Working Paper", no. 224.
 • European Central Bank [2011], "Financial Stability Review", December, s. 132-139.
 • Financial Stability Forum [2008], Report of the Financial Stability Forum on enhancing market and institutional resilience, FSB, April.
 • Fofack H.L. [2005], Nonperforming loans in Sub-saharan Africa: causal analysis and macroeconomic implications, "World Bank Policy Research Working Paper", no. 3769.
 • Foglia A. [2009], Stress testing credit risk: a survey of authorities' approaches, "International Journal of Central Banking", vol. 5, no. 3, September.
 • Glen J., Mondragón-Vélez C. [2011], Business cycle effects on commercial bank loan portfolio performance in developing economies, International Finance Corporation, World Bank Group.
 • Głogowski A. [2008], Macroeconomic determinants of Polish banks' loan losses - results of panel data study, "National Bank of Poland Working Paper", no. 53.
 • Hryckiewicz A., Pawłowska M. [2013], Czy nowy nadzór spełni swoje zadanie? Zmiany w nadzorze finansowym w Europie oraz ich konsekwencje dla Polski, "Materiały i Studia", Zeszyt nr 289, NBP.
 • International Monetary Fund [2006], Spain: Financial Sector Assessment Program - Technical Note - Stress Testing Methodology and Results, "IMF Country Report", no. 216.
 • International Monetary Fund and theWorld Bank [2003], Analytical tools of the FSAP.
 • Jajuga K. [2004], O systematyzacji modeli ryzyka kredytowego, w: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka, red. D. Appenzeller, Wydawnictwo AE, Poznań.
 • Jajuga K. (red.) [2007], Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jiménez G., Saurina J. [2005], Credit cycles, credit risk, and prudential regulation, Banco de Espana, January.
 • Kalirai H., Scheicher M. [2002], Macroeconomic stress testing: preliminary evidence for Austria, "OeNB Financial Stability Report", no. 3, s. 58-74.
 • Khemraj T., Pasha S. [2009], The determinants of non-performing loans: an econometric case study of Guyana, Presented at the Caribbean Centre for Banking and Finance Bi-annual Conference on Banking and Finance, St. Augustine, Trinidad.
 • Klein N. [2013], Non-performing loans in CESEE: determinants and impact on macroeconomic performance, "IMF Working Paper", no. 72.
 • Louzis D.P., Vouldis A.T., Metaxas V.L. [2010], Macroeconomic and bank-specific determinants of non-performing loans in Greece: a comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios, "Bank of Greece Working Paper", no. 118.
 • Nkusu M. [2011], Nonperforming loans and macro financial vulnerabilities in advanced economies, "IMF Working Paper", no. 161.
 • Novikov I. [2012], The empirical estimation of the influence of credit risk determinants in Baltic States' banking sector, "Journal of Modern Accounting and Auditing", vol.8, no.1, s.113-127.
 • Pesola J. [2001], The role of macroeconomic shocks in banking crises, "Bank of Finland Discussion Papers", no. 6.
 • Pesola J. [2007], Financial fragility, macroeconomic shocks and banks' loan losses: evidence from Europe, "Bank of Finland Research Discussion Papers", no. 15.
 • Podpiera J., Weill L. [2007], Bad luck or bad management? Emerging banking market experience, "Czech National Bank Working Paper Series", no. 5.
 • Quagliariello M. [2006], Bank's riskiness over the business cycle: a panel analysis on Italian intermediaries, "Banca d'Italia", no. 599.
 • Rinaldi L., Sanchis-Arellano A. [2006], Household debt sustainability. What explains household non-performing loans? An empirical analysis, "ECB Working Paper Series", no. 570.
 • Salas-Fumás V., Saurina J. [2002], Credit risk in two institutional regimes: Spanish commercial and savings banks, "Journal of Financial Services Research", vol. 22, no. 3, s. 203-224.
 • Sinkey J.F., Greenawalt M.B. [1991], Loan-loss experience and risk-taking behavior at large commercial banks, "Journal of Financial Services Research", no. 5, s. 43-59.
 • Sławiński A. [2013], Institutional causes of the global banking crisis and the emergence of macroprudential countercyclical policy, in: Financial markets and macroprudential policy, eds. W. Milo, P. Wdowiński, "Folia Oeconomica", no. 295, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Szpunar P.J. [2012], Rola polityki makroostrożnościowej w zapobieganiu kryzysom finansowym, "Materiały i Studia", Zeszyt nr 278, NBP.
 • Wdowiński P. [2013], Banking sector and real economy of Poland - analysis with a VAR model, in: Financial markets and macroprudential policy, eds. W. Milo, P. Wdowiński, "Folia Oeconomica", no. 295, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zeman J., Jurča P. [2008], Macro stress testing of the Slovak banking sector, "Working Paper", no. 1, National Bank of Slovakia.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305055

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.