PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 4 | 165--177
Tytuł artykułu

Gospodarka jako system generujący rzeczy użyteczne

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Economy as a System of Useful Production
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie propozycji fenomenologicznej metody badań ekonomicznych. Artykuł rozwija teoremat Saya: "Produkcja nie jest tworzeniem materii, lecz tworzeniem użyteczności". Pojęcie użyteczności zostało rozbudowane na podstawie walrasowskiego pojęcia rzeczy użytecznej i jej cechy konstytutywnej - serwisu, oraz heideggerowskiej interpretacji rzeczy użytecznej jako pragmata; serviceability for-. Bezpośrednie odniesienie do propozycji sformułowanych przez Walrasa, Heideggera i Chomsky'ego pozwoliło zdefiniować podstawowy moduł systemu gospodarki. Zestawione zostały dwa walrasowskie modele działania gospodarki: tabelaryczno-kategorialny, polegający na wprowadzeniu porządku do całości agregatu produkcji, opartego na sformułowanych kategoriach ekonomicznych, oraz syntaktyczny, traktujący gospodarkę jako całość znaczeń (koncepcji użyteczności) i jednocześnie całość konstrukcji syntaktycznej. Operacjonalizacja przedstawionych schematów była możliwa dzięki rozwiązaniom zaczerpniętym z teorii gramatyki generatywnej Chomsky'ego (paradygmaty NP^VP), oraz heideggerowskiej konstrukcji relacyjnej wiążącej całość koncepcji rzeczy użytecznych. Zasadniczym problemem jaki rozwiązuje gospodarka jest generowanie jej własnego rozwoju. Analiza użyteczności - pierwotnej, warunkującej powstanie produktu, koncepcji funkcjonowania rzeczy w określonych zastosowaniach determinowanych praktyczną aktywnością człowieka (jedność aspektów pragmata i praxis) - jest niezbędnym warunkiem wiedzy o procesach rozwoju. Koncepcja użyteczności poprzedza wszelkie konkretne zastosowania produktu, jest aprioryczna w stosunku do każdego procesu wytwarzania, oraz wyznaczenia możliwych ścieżek wymiany produktu. Wskazana metoda pozwala na uchwycenie momentów formowania, aktywności oraz potencjału rozwojowego projektowanych i realizowanych przedsięwzięć gospodarczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The author proposes a "phenomenological method of economic research" based on a theory developed by French economist Jean-Baptiste Say and holding that "production is the creation, not of matter, but of utility." Mazurkiewicz draws from the concepts of utility offered by French mathematical economist Léon Walras and German philosopher Martin Heidegger. Direct references to Walras and Heidegger as well as the ideas of American linguist and philosopher Noam Chomsky helped the author define what he calls the basic module of an economic system. The author examines two Walrasian models of how the economy works: a model based on bringing order to aggregate production using economic categories and a syntactic model that treats the economy as a totality of concepts of useful things and at the same time as the totality of syntactic structures. The operationalization of these models was made possible by solutions derived from the theory of generative grammar, Mazurkiewicz says, and from Heidegger's relational construction of the wholeness of concepts of useful things. The fundamental problem of an economy is how to generate its own development, Mazurkiewicz says. He adds that the concept of usability-governing "the functioning of things in each application embedded into practical human activity (the unity of pragmata and praxis aspects)"-is essential to getting an insight into the processes of economic development. "The concept of usability precedes any specific use of the product," the author says. "It is an a priori principle for every production and exchange process and as such a constitutive substance of the economic system." Mazurkiewicz says the method he proposes in the article makes it possible to "capture moments of formation, activity, and the development potential of both planned and ongoing business ventures." (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
165--177
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktorant
Bibliografia
 • Chomsky N. [1957], Syntactic Structures, Mouton de Gruyter.
 • Chomsky N. [1964], Aspects of the Theory of Syntax, The MIT Press.
 • Chomsky N. [1981], Knowledge of language: its elements and origins, published by Royal Society, http://www.jstor.org/stable/2395737
 • Descartes R. [2006], Meditations and Other Metaphysical Writings, tł. D.M. Clarke, Penguin Classics.
 • Heidegger M. [1992], Parmenides, Indiana University Press.
 • Heidegger M. [1996], Being and Time, tł. J. Stambaugh, State University of New York Press.
 • Kant I. [2010], Critique of Pure Reason, tł. J.M.D. Meiklejohn, Project Gutenberg, http://www.gutenberg.org/files/4280/4280.txt
 • Kim C. [2005], Mauborgne Renee (Strategia błękitnego oceanu), MT Biznes, Warszawa.
 • Noga A. [2009], Teorie rozwoju przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 • Say J.B. [1960], Traktat o ekonomii politycznej, PWN (tłumaczenie pierwszego wydania z 1803 r.)
 • Schumpeter J. [1952], Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 • Walras L. [1874-1900], Elements of Pure Economics, tł. W. Jaffe, Rutledge (2010).
 • Walras L. [2005], Studies in Applied Economics, tł. J. van Daal, Routledge (1954).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305069

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.