PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 1 (44) | 143--155
Tytuł artykułu

Zarys problematyki nawożenia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Outline of the Problem of Fertilization in the Sustainable Development of Agriculture in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest przedstawienie aktualnej problematyki nawożenia na tle koncepcji zrównoważonego rozwoju rolnictwa w Polsce. Artykuł ma charakter przeglądowy, stanowi próbę syntetycznego ujęcia zmian w zakresie nawożenia w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju. Analizą objęto wybrane, zdaniem autora, najważniejsze aspekty zrównoważonego nawożenia w Polsce (bilans materii organicznej w glebie, zakwaszenie i wapnowanie gleb, zużycie nawozów mineralnych). W pracy przyjęto następującą hipotezę: do głównych problemów związanych ze zrównoważonym nawożeniem w Polsce należy zaliczyć spadek zawartości materii organicznej gleb, silne zakwaszenie gleb oraz bardzo niskie zużycie nawozów wapniowych. Przy obliczaniu zmian w zużyciu nawozów mineralnych i wapniowych wykorzystano dane liczbowe publikowane przez Główny Urząd Statystyczny oraz Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Analiza obejmuje lata 2000-2010(fragment tekstu)
EN
Fertilization is one of the most important and most diffi cult processes in agriculture. This is due to the specifi c character of fertilizers, which on the one hand shape the economic effi ciency of agricultural production, on the other hand, may constitute a threat to the natural environment. The issues related to the fertilization of plants not only regard the aspects of crop production. They are related to widely perceived food security and protection of the natural environment. Fertilization plays a key role in shaping sustainable agriculture. The paper presents the selected issues concerning the problems of fertilization and the main problems regarding the implementation of the principles of balanced fertilization in Poland(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
143--155
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • B. Piontek, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 16-26.
 • F. Piontek, Aksjologiczne podstawy kategorii rozwój i ich znaczenie dla teorii i praktyki, w: Zrównoważony rozwój w teorii ekonomii i w praktyce, red. A. Graczyk, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2007, s. 117-135.
 • M. R. Redclift, Sustainable Development (1987-2005) - an Oxymoron Comes of Age, "Problemy Ekorozwoju" 2009, t. 4, nr 1, s. 33-50.
 • B. Poskrobko, Podstawy polityki ekologicznej, w: K. Górka, B. Poskrobko, W. Radecki, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, PWE, Warszawa 1998, s. 75.
 • J. Wilkin, Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce, "Wieś i Rolnictwo" 2004 nr 2, s. 157-170.
 • J. Smagacz, Rola zmianowania w rolnictwie zrównoważonym, "Pamiętnik Puławski" 2000, z. 120, s. 411-414.
 • J. Mosiej, Działania rolnośrodowiskowe szansą zrównoważonego rozwoju sektora rolniczego, wsi i gospodarstw rolnych, w: Zasoby przyrodnicze szansą zrównoważonego rozwoju, red. P. Hewelke, Wyd. Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa 2007, s. 87.
 • S. Krasowicz, Sposoby realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie rolniczym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, "Rolnictwo" 2006 nr 540, s. 256-257.
 • J.C. Katyal, S.P. Datta, Role of micronutrients in ensuring optimum use of macronutrients, IFA International Symposium on Micronutrients, 23-25 II 2004, New Delhi, India, s. 12.
 • W. Grzebisz, Nawożenie roślin uprawnych. Podstawy nawożenia, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 2008, s. 146
 • P. Mikołowicz, Nawożenie jako czynnik plonotwórczy, "Wieś Jutra" 2007 nr 7, s. 18-19.
 • Z. Przeździecki, Biologiczne skutki chemizacji środowiska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1980, s. 138
 • Z. Spiak, Jak należy nawozić mikroelementami - warunki stosowania i doboru mikroelementów, "Wieś Jutra" 2001 nr 11, s. 15-17.
 • E. Grzyś, Rola i znaczenie mikroelementów w żywieniu roślin, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych" 2004 z. 502, s. 89-99.
 • A. Podleśna, Nawożenie mikroelementami jako czynnik decydujący o jakości plonów, "Wieś Jutra" 2007 nr 7, s. 20.
 • S. Kukuła, J. Igras, Nawożenie w krajach Europy Zachodniej i w Polsce. Stan i prognoza, "Wieś Jutra" 2004 nr 10, s. 1.
 • ^W. Grzebisz, Nawożenie roślin uprawnych. Podstawy nawożenia, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Poznań 2008, s. 146.
 • G. Żurek, Zasoby wodne Polski - obecne i przyszłe wyzwania dla praktyki rolniczej, "Problemy Inżynierii Rolniczej" 2008 nr 2, s. 33-40.
 • J. Kuś, S. Krasowicz, J. Kopiński, Ocena możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw bezinwentarzowych, w: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, red. J. St. Zegar, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2008, s. 10-38.
 • J. Kwiatkowska, Ocena możliwości wykorzystania węgla brunatnego jako efektywnego źródła materii organicznej w gruntach przekształconych antropogenicznie, "Inżynieria i Ochrona Środowiska" 2007, t. 10, nr 1, s. 82.
 • A. Tujak, Prognozowanie zużycia nawozów mineralnych w oparciu o wymagania nawozowe roślin, "Nawozy i Nawożenie" 2006 nr 1, s. 186.
 • A. Podleśna, Źródła składników pokarmowych dla roślin we współczesnym rolnictwie, "Wieś Jutra" 2006 nr 7, s. 6-8.
 • S. Gosek, Rola nawożenia w kształtowaniu żyzności gleby oraz wielkości i jakości plonów, "Wieś Jutra" 2007 nr 7, s. 16-17.
 • J. Kopiński, S. Krasowicz, Efektywność ekonomiczna nawożenia mineralnego w gospodarstwach rolnych, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 2000, s. 13-23.
 • S. Urban, Zmiany w zużyciu środków do produkcji rolnej w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, w: Rozwój obszarów wiejskich po akcesji Polski do Unii Europejskiej, red. R. Jończy, Wyd. Instytut Śląski, Wrocław-Opole 2008, s. 48.
 • T. Jadczyszyn, P. Ochal, Gleby Polski wymagają wapnowania, "Wieś Jutra" 2009 nr 3, s. 32.
 • T. Stuczyński i in., Przyrodnicze uwarunkowania produkcji rolniczej w Polsce, z. 7, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy 2007, s. 77-115.
 • ---
 • A. Piwowar, Zużycie i relacje cenowe wybranych nawozów mineralnych do ziarna pszenicy, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2010 z. 2, s. 106-107.
 • I. Duer, M. Fotyma, A. Madej, Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, FAPA, Warszawa 2004, s. 92.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.