PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 3 | 121--132
Tytuł artykułu

Aktywność władz lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego w pozyskiwaniu i promocji terenów inwestycyjnych w kontekście współpracy z ANR

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Activity of Local Authorities in Warmia and Mazury Region in Attracting and Promoting Investment Areas in the Context of Cooperation with Agricultural Property Agency
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Aktywność władz lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego w pozyskiwaniu i promocji terenów inwestycyjnych w kontekście współpracy z Agencją Nieruchomości Rolnych Słowa kluczowe: władze lokalne, tereny inwestycyjne, Agencja Nieruchomości Rolnych Głównym celem artykułu była ocena aktywności władz lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań związanych ze współpracą z innymi podmiotami (w tym ANR) w celu opracowywania i realizacji wspólnej strategii pozyskiwania terenów inwestycyjnych - także działań podejmowanych w celu promocji terenów inwestycyjnych. Wykorzystano wyniki badań przeprowadzonych w 2011 r. wśród 61 gmin woj. warmińsko-mazurskiego oraz w 2012 r. - wśród 36 gmin (na obszarze których znajdowały się tereny inwestycyjne z zasobu ANR). Średni poziom aktywności władz lokalnych wyniósł 2,05 (w skali 1-5). Władze lokalne 26 z nich zadeklarowały, że współpracuje z innymi podmiotami w celu opracowywania i realizacji wspólnej strategii pozyskiwania nowych terenów inwestycyjnych. Najwyżej oceniono współpracę realizowaną z Agencją Nieruchomości Rolnych (ocena 2,1 w skali 1-5). Działania podejmowane przez władze lokalne w celu promocji terenów inwestycyjnych to głównie wykorzystanie pasywnego instrumentu - Internetu.(abstrakt oryginalny)
EN
The main objective of this paper was to evaluate the activity of local authorities, particularly cooperation activities with other entities (including APA) to develop and implement a common strategy of obtaining investment areas - including actions taken to promote investment areas. Uses the results of research conducted in 2011 of 61 municipalities of Warmia and Mazury region and in 2012 - among the 36 municipalities (where there were areas of resource investment ANR). The average level of local authorities' activity was 2.05 (on a scale of 1-5). Local authorities have declared that 26 of them cooperate with others to develop and implement a common strategy for attracting new investment areas. Cooperation with the Agricultural Property Agency was top evaluated (score 2.1 on a scale of 1-5). Among actions taken by local authorities in order to promote investment areas is mainly used passive instrument - the Internet.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
121--132
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Brol R. (red.) (1998), Zarządzanie rozwojem lokalnym - studium przypadków, AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Czaplewski L. (2005), Działania samorządów lokalnych województwa kujawskopomorskiego na rzecz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu w celu pozyskania bezpośrednich inwestycji zagranicznych [w:] W. Karaszewski (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w podnoszeniu konkurencyjności polskiej gospodarki, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 • Dorożyński T., Urbaniak W. (2011), Rola instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu inwestorów zagranicznych w województwie łódzkim [w:] J. Świerkocki (red.), Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 • Dziemianowicz W., Jałowiecki B. (2004), Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Karaszewski W. (2004), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo TNOiK, Toruń.
 • Komorowski J. (2005), Kształtowanie poziomu atrakcyjności inwestycji w polityce rozwoju regionalnego [w:] A. Kopczuk, M. Proniewski (red.), Atrakcyjność inwestycyjna regionu, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok.
 • Kot J. (2001), Rozwój lokalny - jego istota, cele i czynniki [w:] T. Markowski D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
 • Lechicka-Kostuch M. (2000), Samorząd terytorialny w procesie przepływu światowego kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich [w:] K. Dziworska, E. Ostrowska (red.), Inwestycje i nieruchomości. Procedury decyzyjne, finansowanie, ryzyko, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Lizińska W. (2012a), Klimat inwestycyjny jako czynnik bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce (studium na poziomie układów terytorialnych), Wydawnictwo Naukowe UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 • Lizińska W. (2012b), Ocena ofert inwestycyjnych woj. warmińsko-mazurskiego oraz sposobów ich promocji "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 20, No. 3.
 • Lizińska W. (2012c), Rola Agencji Nieruchomości Rolnych jako zarządcy potencjalnymi terenami inwestycyjnymi i władz samorządowych w pozyskiwaniu na poziomie lokalnym terenów inwestycyjnych w woj. warmińsko-mazurskim [w:] R. Kisiel, R. Marks-Bielska (red.), Przemiany w rolnictwie i na obszarach wiejskich z udziałem Agencji Nieruchomości Rolnych na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego, Wydawnictwo Naukowe UWM w Olsztynie, Olsztyn.
 • Stachowiak K. (2007), Instytucjonalne uwarunkowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań.
 • Wojciechowski E. (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.