PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 | nr 3 | 133--148
Tytuł artykułu

Szanse i zagrożenia rozwoju gospodarczego Polski w kontekście poszukiwania i wydobywania gazu z łupków

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Opportunities and Threats for Polish Economic Growth in the Context of the Exploration and Extraction of Shale Gas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest próba prezentacji potencjalnych szans i zagrożeń rozwoju gospodarczego Polski w kontekście poszukiwania i późniejszego wydobycia gazu z łupków. Temat jest w obecnym czasie bardzo aktualny ze względu na realizację odwiertów poszukiwawczych na Pomorzu i Lubelszczyźnie, panujące niepokoje społeczne na obszarach objętych koncesjami, jak również brak wystarczających podstaw naukowo-prawno-gospodarczych, opartych na analizach i prognozach dla obszarów koncesjonowanych w Polsce, do wejścia w fazę wydobycia. Można poważyć się na tezy, iż: a) potencjalne zagrożenia rozwoju gospodarczego (ekonomiczne, społeczne, środowiskowe, zdrowia publicznego) spowodowane wydobyciem gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego nie są na tyle zbadane, b) potencjalne szanse rozwoju gospodarczego Polski, oparte na dotychczasowych, sprzecznych prognozach dotyczących wydobycia, nie skonfrontowane z prawdopodobnymi stratami spowodowanymi wydobyciem gazu z łupków metodą szczelinowania hydraulicznego nie zostały dostatecznie zanalizowane, aby bez ryzyka podjąć się produkcji przemysłowej gazu. W artykule zastosowano metody analizy literaturowej, studia przypadków, metody analizy statystycznej w oparciu o dane GUS i PIG oraz indukcji-dedukcji i porównań. Na podstawie dotychczasowych analiz gospodarczych dla Polski, doświadczeń amerykańskich, jak również obecnie prowadzonych badań nad wprowadzeniem innych metod wydobycia gazu z łupków, rekomendacji Unii Europejskiej nie można jednoznacznie stwierdzić, że produkcja gazu niekonwencjonalnego w Polsce nie wywoła negatywnych skutków środowiskowych i społecznych, czego konsekwencją będą zagrożenia rozwoju gospodarczego.(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to present the potential opportunities and threats for Polish economic growth in the context of exploration and future extraction of shale gas. This topic is at the present time very timely because of the implementation of the exploration wells in Pomerania and Lublin, the prevailing unrest in the areas of concessions, as well as the lack of scientific, law and business base, confirmed by analyzes and forecasts for the licensed areas in Poland, to enter in the production phase. It could be dare to claim that: a) potential risks of economic development (economic, social, environmental, in public health) from the extraction of shale gas using hydraulic fracturing are not so examined; b) potential Polish economic development opportunities, based on the existing, conflicting forecasts regarding production, not confronted with the probable losses caused by shale gas extraction using hydraulic fracturing method has not been sufficiently analyzed, to take on the industrial production of gas without risk. The paper used the methods of literature analysis, case studies, statistical analysis based on GUS and PGI data and the methods of induction-deduction and comparisons. On the basis of economic analysis for Polish, American experience, as well as current research on the introduction of other methods of shale gas production, the European Union recommendations cannot be concluded that the production of unconventional gas in Poland will not cause negative environmental and social impacts, resulting in will risks in economic development.(original abstract)
Rocznik
Tom
4
Numer
Strony
133--148
Opis fizyczny
Twórcy
 • Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Bibliografia
 • Albrycht I., Boyfield K., Jankowski J.M. i inni (2011), Gaz niekonwencjonalny - szansa dla Polski i Europy, Analiza i rekomendacje, Instytut Kościuszki, Kraków.
 • Albrycht I., Boyfield K., Jankowski J.M. (2011), Wpływ wydobycia gazu łupkowego na rozwój społeczno-ekonomiczny regionów - amerykańskie success story i potencjalne szanse dla Polski, Instytut Kościuszki, Kraków.
 • Gwiazdowicz M., Krzak J., Pyzder B. Sobolewski M., Stachurska-Waga M., Perspektywa Wydobycia gazu łupkowego w Polsce (2011), Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa. http://gazlupkowy.pl/koncesje, (13.02.2013) http://polskielupki.wordpress.com., (01.03.2013).
 • http://www.euractiv.pl/wersja-do-druku/artykul/raport-w-sprawie-gazu-upkowegopo- wykonaniu-100-odwiertow-004263, (01.03.2013).
 • http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0443&language=PL&ring=A7-2012-0283, (01.03.2013).
 • http://www.gazzlupkow.org/3prgn/aktualnosci/?r,news,newsId=33523, (01.03.2013).
 • http://www.pgi.gov.pl, (01.03.2013).
 • http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in/cat_view/234-kopalnia-wiedzy/287-gazupkowy/289-prezentacje.html,pdf, dostęp 01.03.2013.
 • http://www.pwc.pl/pl/biuro-prasowe/assets/pwc_lewiatan_pismo_do_premiera_ws_weglowodorow.pdf, (01.03.2013).
 • Izba Gospodarcza Gazownictwa, http://www.igg.pl/1/node/91, dostęp 01.03.2013.
 • Jakiel M., Poszukiwanie i wydobycie gazu z łupków, materiały PGNiG, www.pgnig.pl, (01.03.2013).
 • Kaźmierska A., Przyszłość gazu łupkowego w Polsce, SKN Equili-brium, http://www.eksoconline.uni.lodz.pl, (01.03.2013).
 • Klawitter M.M., Kumięga J. (2011) Uwarunkowania i możliwości wykorzystania gazu ze złóż łupkowych - szanse i zagrożenia oraz znaczenie dokumentów strategicznych w tym zakresie, Urząd Marszałkowski woj. pomorskiego, Gniewino.
 • Lechtenböhmer S., Altmann M, Capito S., Matra Z., Weindrorf W., Zittel W., (2011), Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, http://www.europarl.europa.eu/committees/pl/studiesd ownload.html?languageDocument=PL&file=44392, (01.03.2013).
 • Macuda J. (2010), Środowiskowe aspekty potencjalnej produkcji gazu ziemnego z niekonwencjonalnych złóż, "Przegląd Geologiczny", nr 1.
 • Macuda J. (2011), Środowiskowe aspekty potencjalnej produkcji gazu ziemnego z nie konwencjonalnych złóż, http://www.pgi.gov.pl/pl/dokumenty-in/cat_view/234-kopalnia-wiedzy/287-gaz-upkowy/289-prezentacje.html, (01.03. 2013).
 • Michaels C., Simpson J. L., Wegner W. (2010), Fractured Communities: Case Studies of the Environmental Impacts of Industrial Gas Drilling, http://www.riverkeeper.org/wp-content/uploads/2010/09/Fractured- Communities-FINAL-September-2010.pdf, (01.03.2013).
 • OBOP, TNS, (2011) Oczekiwania społeczne wobec wydobycia gazu łupkowego, 06.2011, http://www.caewse.pl, (01.0.2013).
 • Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Zestawienie Koncesji Na Poszukiwanie, Rozpoznanie i Wydobywa-nie Złóż Ropy i Gazu Ziemnego w Polsce - wg stanu na dzień 1 czerwca 2012 r.
 • Państwowy Instytut Geologiczny (2012), Ocena zasobów gazu ziemnego i ropy naftowej w formacjach łupkowych dolnego paleozoiku w Polsce. Raport pierwszy, Warszawa.
 • Parlament Europejski (2011), Wpływ wydobycia gazu łupkowego na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, Parlament Europejski, Bruksela.
 • Raport EBE/Inicjatywa CK (2011), Lobbing przeciw wydobyciu gazu łupkowego w UE - wnioski dla Polski, www. http://ebe.org.pl, (01.03.2013).
 • Strzała-Osuch K. (2012a), Socio-economics dilemmas of shale gas production on the example of selected EU countries [w:] The International Masaryk Conference III 2012 Journal of Interdisciplinary Reserarch, Praga.
 • Strzała-Osuch K. (2012b), Akceptacja społeczności lokalnych wobec poszukiwań i wydobycia gazu ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce [w:] Uwarunkowania rozwoju poszukiwań gazu ze złóż nie niekonwencjonalnych w Polsce, Izba Gospodarcza Gazownictwa, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305157

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.