PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 8 | 22--29
Tytuł artykułu

Skłonność Polek w Wielkiej Brytanii do posiadania potomstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Tendency to Have Children of Polish Women in the United Kingdom
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Migracja ma być okolicznością sprzyjającą zakładaniu rodziny oraz decyzji o posiadaniu dzieci i według dostępnych danych statystycznych imigrantki polskiego pochodzenia częściej decydują się na posiadanie dzieci niż mieszkanki Polski. Wielka Brytania była jednym z pierwszych krajów, które otworzyły swój rynek pracy dla obywateli nowych państw członkowskich w 2004 r. i stała się głównym krajem docelowym migrantów z Polski. Polacy stali się największą mniejszością narodową w UK i jednocześnie tą, która posiada najwięcej dzieci. Na Wyspy emigrują przede wszystkim osoby w wieku 25-34 lat, w związku z czym różnice w cząstkowych współczynnikach płodności sięgają 15%, a ogólny współczynnik dzietności Polek w UK jest 64% większy niż wśród Polek mieszkających w kraju. Ta różnica może być wyjaśniana między innymi działaniem systemu dopłat i zasiłków oraz opieki instytucjonalnej nad dziećmi, na jaki mogą liczyć rodzice w Wielkiej Brytanii, który pomimo ograniczeń jest bardziej szczodry od tego w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
Migration is said to be a favourable circumstance for the establishment of family and for making decision to have children and, according to latest data, Polish women in the United Kingdom have more children than those living in Poland. UK was one of the first countries to open its labour market to citizens of the new EU Member States in 2004, and it has become the major destination for migrants from Poland. Poles have become the largest minority in the UK, as well as the one having the most children. Among Poles emigrating to UK are mainly people of 25-34 years of age, and therefore the differences in the fertility rate by age of mother reach 15 percent, and the total fertility rate of Polish women in the UK is 64 percent greater than among Polish women residing in Poland. This difference can be explained, among other things, by the system of subsidies and allowances, as well as the institutional child care, to which parents in UK are entitled. This system, despite its limitations, is much more generous than that in Poland.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
22--29
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Polityka INSIGHT
Bibliografia
 • Balcerzak-Paradowska В. (2004), Rodzina i polityka rodzinna na przełomie wieków, IPiSS, Warszawa.
 • Balcerzak-Paradowska В., Kołaczek В., Głogosz D. (2009), Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej - wnioski dla Polski, "Biuletyn RPO - Materiały nr 67. Zeszyty Naukowe. Polityka rodzinna w krajach Unii Europejskiej" nr 67, http://www.brpo.gov.pl/sites/default/files/Biuletyn_RPO_Materialy_nr_67_-_Polityka_rodzinna_w_krajach_Unii_Europejskiej_-_wnioski_dla_Polski.pdf, [dostęp 11.12.2013].
 • Baranowska-Rataj A., Matysiak A. (2012), Czy znamy lekarstwo na niską dzietność? Międzynarodowe badania ewaluacyjne na temat polityki rodzinnej, "Polityka Społeczna" nr 7.
 • Burell K., red. (2009), Polish Migration to the UK in the "new" European Union: After 2004, Ashgate Publishing Limited, Surrey.
 • CBOS (2013), Postawy prokreacyjne kobiet BS/29/2013, Warszawa.
 • Czarnik M., Kot M., Urmański J. (2012), Polityka prorodzinna w wybranych krajach Unii Europejskiej, Fundacja Republikańska, http://republikanie.org/wp-content/uploads/2013/01/Polityka-prorodzinna-w-wybranych-krajach-Unii-Europejskiej.pdf, [dostęp 11.12.2013].
 • Dragan A., Woronowicz S. (2013), Wybrane zagadnienia polityki prorodzinnej w niektórych państwach Unii Europejskiej, Opracowania tematyczne - OT 617, Kancelaria Senatu, Warszawa.
 • Duszczyk M. (2007), Doświadczenia wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie migracji powrotnych, "CMR Working Papers" nr 21/(79), OBnM UW, Warszawa.
 • Fihel A., Piętka E. (2007), Funkcjonowanie polskich migrantów na brytyjskim rynku pracy, "CMR Working Papers" nr 23/(81), OBnM UW, Warszawa.
 • Golinowska S. (2007), Polityka rodzinna a przemiany rodziny, gospodarki i państwa. Głos w debacie o polityce rodzinnej w Polsce, "Polityka Społeczna" nr 8.
 • GUS (2002), Migracje zagraniczne ludności 2002, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/migracje_zagraniczne_ludnosci_2002.pdf, [dostęp 11.12.2013].
 • GUS (2013), Migracje zagraniczne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/L_migracje_zagraniczne_ludnosci_NSP2011.pdf, [dostęp 11.12.2013].
 • Iglicka K. (2008), Kontrasty migracyjne Polski. Wymiar transatlantycki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Iglicka K. (2011), Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku - przykład Wielkiej Brytanii. Wyzwania dla statystyki i demografii państwa, "Centrum Stosunków Międzynarodowych Raporty i Analizy" nr 5, http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka_CSM/Raporty_i_analizy/2011/CSM_Raporty_i_Analizy_Migracje_dlugookresowe.pdf, [dostęp 11.12.2013].
 • Janeta M. (2012), Polacy w Wielkiej Brytanii - emigracja powojenna i poakcesyjna. Różnice, podobieństwa, wzajemne relacje, "Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny" nr 3, http://www.kbnm.pan.pl/images/Studia_migracyjne_3-2012.pdf [dostęp 11.12.2013].
 • Kaczmarczyk P. (2007), Współczesne procesy migracyjne - stan wiedzy, "Przegląd Polonijny", Nr XXXIII(2).
 • Kobiałka M. (2013), Gowin w Rzeszowie: Dlaczego Polki wyjeżdżają rodzić do Wielkiej Brytanii?, "Gazeta Wyborcza", http://wyborcza.pl/1,75248,14852557,Gowin_w_Rzeszowie Dlaczego_Polki_wyjezdzaja_rodzic.html, [dostęp 11.12.2013].
 • Księżopolski M. (1999), Modele polityki społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • Lanzieri G. (2013), Towards a "baby recession" in Europe? Differential fertility trends during the economic crisis, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-13-013/EN/KS-SF-13-013-EN.PDF, [dostęp 11.12.2013].
 • Łukowski W. (2001), Społeczny sens ruchliwości niepełnej (biwalentnej), w: M. Okólski, E. Jaźwińska (red.), Ludzie na huśtawce. Migracje między peryferiami Polski i Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Marczuk B. (2011), Polki rodzą na Wyspach najwięcej dzieci ze wszystkich mniejszości - donoszą brytyjskie media. To policzek wymierzony naszej polityce, "wPolityce.pl", http://wpolityce.pl/artykuly/15262-polki-rodza-na-wyspach-najwiecej-dzieci-ze-wszystkich-mniejszosci-donosza- brytyjskie-media-to-policzek-wymierzony-naszej-polityce [dostęp 11.12.2013].
 • OECD (2011), Doing Better for Families, http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/doing-better-for-families_9789264098732-en, [dostęp 11.04.2014].
 • ONS (2012), Childbearing Among UK Born and Non-UK Born Women Living in the UK, http://www.ons.gov.uk/ons/rel/fertility-analysis/childbearing-of-uk-and-non-uk-bornwomen-living-in-the-uk/2011/childbearing-amonguk-born-and-non-uk-born-women-living-in-the-uk.html, [dostęp 11.04.2014].
 • ONS (2013a), 71% of foreign nationals economically active in England and Wales, http://www.ons.gov.uk/ons/rel/census/2011-census/detailed-characteristics-for-regions-in-england-and-for-wales/sty-economic-activity.html, [dostęp 11.12.2013].
 • ONS (2013b), Population by Country of Birth and Nationality Report, August 2013, http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171776_324663.pdf, [dostęp 11.12.2013].
 • ONS (2014), Childbearing of UK and Non-UK Born Women Living in the UK, http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171766_350433.pdf, [dostęp 11.04.2014].
 • Radosmka M. (2013), Po brytyjski paszport, "Biuletyn Migracyjny" 41/kwiecień 2013, http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/41-kwiecien-2013/po-brytyjski-paszport, [dostęp 11.04.2014].
 • Stelmach K. (2013), Współczynnik płodności cząstkowy; GUS, http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm?id=POJ-85.htm [dostęp 11.12.2013].
 • Szafraniec K. (2011), Młodzi 2011, redakcja naukowa i rekomendacje dla polityk publicznych M. Boni, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, http://kprm.gov.pl/Mlodzi_2011_alfa.pdf, [dostęp 11.12.2013].
 • Wóycicka I. i inni (2013), Dobry Klimat dla Rodziny. Program polityki rodzinnej Prezydenta RP, Kancelaria Prezydenta, http://www.prezydent.pl/download/gfx/prezydent/pl/defaultopisy/3691/1/1/polityka_rodzinna_internet_0913.pdf, [dostęp 11.12.2013].
 • http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ [baza danych online].
 • http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks [baza danych online].
 • http://www.data-archive.ac.uk/ [baza danych online].
 • http://data.worldbank.org/ [baza danych online].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305345

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.