PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 5 | 663--684
Tytuł artykułu

Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich - przegląd wyników badań

Warianty tytułu
Determinants of the Effectiveness of Foreign Direct Investments - A Review Article
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych determinant efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich (ZIB) jako zaawansowanej formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Autorzy dokonują przeglądu wyników dotychczasowych badań poświęconych wynikom zagranicznych filii, wyróżniając cztery grupy czynników określających ich efektywność: formy ZIB, uwarunkowania zasobowe, cechy krajów goszczących oraz strategia przedsiębiorstwa macierzystego. Analiza wyników dotychczasowych badań wskazuje, iż poszczególne determinanty w różnym stopniu i w różnym kierunku wpływają na różne wymiary efektywności ZIB, takie jak rentowność, ogólna ocena wyników, zdolność przetrwania zagranicznej filii, wzrost sprzedaży, wydajność, udział w rynku i eksport. Mimo częstych analiz takich determinant efektywności jak forma ZIB, wielkość przedsiębiorstwa, doświadczenie w kraju goszczącym czy wielkość i wiek filii, ich wpływ na konkretne wymiary efektywności jest różnie oceniany w poszczególnych badaniach. W dalszych badaniach nad efektywnością ZIB należałoby dążyć do połączonej oceny efektywności zagranicznych filii i przedsiębiorstwa macierzystego, a w szczególności do wydobycia wpływu BIZ na efektywność przedsiębiorstwa macierzystego. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to identify key determinants of the effectiveness of foreign direct investments as an advanced form of foreign expansion of enterprises. The authors give a comparative review of the findings of various empirical studies made hitherto, which were devoted to the analysis of the results achieved by foreign subsidiaries created by FDI. They distinguish four group of factors affecting effectiveness: the form of FDI, resource conditions, characteristics of host countries, and the strategy performed by the mother enterprise. The analysis of the results of the research available in the existing literature indicates that individual determinants may influence quite differently various dimensions of the FDI effectiveness, such as rentability, productivity, sales increase, exports, market share, and the ability of the subsidiary to survive. Even if such factors affecting effectiveness as the form of FDI, size of the investing enterprise, its experience in the host country, and the subsidiary's age have been often analysed, their impact on the various dimensions of the FDI effectiveness differs between various studies. Future research on the subject should try to combine the assessment of the effectiveness of foreign subsidiaries and their mother companies, with special consideration of the effect of FDI on the effectiveness of the investing anetrprise. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
663--684
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Anderson A., Gatignon H., Modes of Foreign Entry: A Transaction Cost Analysis and Propositions, "Journal of International Business Studies" 1986, nr 17(3).
 • Beamish P.W., Lee C, The Characteristics and Performance of Affiliates of Small and Medium-Size Multinational Enterprises in an Emerging Market, "Journal of International Entrepreneurship" 2003, nr 1.
 • Brouthers K.D., Institutional, Cultural and Transaction Cost Influences on Entry Mode Choice and Performance, "Journal of International Business Studies" 2002, nr 33(2).
 • Brouthers L.E., Brouthers K.D., Werner S., Perceived Environmental Uncertainty, Entry Mode Choice and Satisfaction with EC-MNC Performance, "British Journal of Management" 2000, nr 11.
 • Brouthers K.D., Brouthers L.E., Werner S., Transaction Cost-enhanced Entry Mode Choices and Firm Performance, "Strategie Management Journal" 2003, nr 24.
 • Brouthers K.D., Brouthers L.E., Werner S., Resource-Based Advantages in an International Context?, "Journal of Management" 2008, nr 34(2).
 • Brouthers L.E., Brouthers K.D., Werner S., Is Dunning's Eclectic Framework Descriptive or Normative?, "Journal of International Business Studies" 1999, nr 30(4).
 • Buckley P., Pass C.L., Prescott K., Measures of International Competitiveness: A Critical Survey, "Journal of Marketing Management" 1988, nr 4(2).
 • Carlsson J., Nordegren A., Sjoholm E, International Experience and the Performance of Scandinavian Firms in China, "International Business Review" 2005, nr 14.
 • Chan C, Isobe T., Makino S., Which Country Matters? Institutional Development and Foreign Affiliate Performance, "Strategie Management Journal" 2008, nr 29.
 • Chiao Y.-C, Yu C.-M. J., Li P.-Y., Chen Y.-C, Subsidiary Size, Internationalization, Product Diversification and Performance in an Emerging Market, "International Marketing Review" 2008, nr 25(6).
 • Child J., Chung L., Davies H., The Performance of Cross-Border Units in China: A Test of Natural Selection, Strategic Choice and Contingency Theories, "Journal of International Business Studies" 2003, nr 34(3).
 • Christmann P., Day D., Yip G.S., The Relative Influence of Country Conditions, Industry Structure and Business Strategy on Multinational Corporation Subsidiary Performance, "Journal of International Management" 1999, nr 5.
 • Cuervo-Cazurra A., Gene M., Transforming Disadvantages into Advantages: Developing--Country MNEs in the Least Developed Countries, "Journal of International Business Studies" 2008, nr 39.
 • Cui A., Griffith D., Cavusgil D., The Influence of Competitive Intensity and Market Dynamism on Knowledge Management Capabilities of Multinational Corporation Subsidiaries, "Journal of International Marketing" 2005, nr 13(3).
 • Delios A., Experience and a Firm's Performance in Foreign Markets: A Commentary Essay, "Journal of Business Research" 2011, nr 64.
 • Delios A., Beamish P.W., Survival and Profitability: The Roles of Experience and Intangible Assets in Foreign Subsidiary Performance, "Academy of Management Journal" 2001, nr 44(5).
 • Delios A., Makino S., Timing of Entry and the Foreign Subsidiary Performance of Japanese Firms, "Journal of International Marketing" 2003, nr 11(3).
 • Delios A., Xu D., Beamish P.W., Within-Country Product Diversification and Foreign Subsidiary Performance, "Journal of International Business Studies" 2008, nr 39(4).
 • DelSol P., Kogan J., Regional Competitive Advantage Based on Pioneering Economic Reforms: The Case of Chilean FDI, "Journal of International Business Studies" 2007, nr 38.
 • Demirbag M., Tatoglu E., Glaister K.W., Factors Influencing Perceptions of Performance. The Case of Western FDI in an Emerging Market, "International Business Review" 2007, nr 16.
 • Dikova D., Performance of Foreign Subsidiaries: Does Psychic Distance Matter?, "International Business Review" 2009, nr 18.
 • Dow D., Larimo J., Psychic Distance and Foreign Subsidiary Survival: A Paradox or a Contingent Relationship?, Proceedings of the 37th EIBA Annual Conference, Bucharest 8-10 December 2011.
 • Erramilli M.K., Agarwal S., Kim S.-S., Are Firm-specific Advantages Location-specific Too?, "Journal of International Business Studies" 1997, nr 28(4).
 • Fang Y., Jiang G.-J., Makino S., Beamish P.W., Multinational Firm Knowledge, Use of Expatriates, and Foreign Subsidiary Performance, "Journal of Management Studies" 2010, nr 47(1).
 • Fang Y., Wade M., Delios A., Beamish P.W., International Diversification, Subsidiary Performance and the Mobility of Knowledge Resources, "Strategie Management Journal" 2007, nr 28(10).
 • Fang Y., Wade M., Delios A., Beamish F.W.,An Exploration of Multinational Enterprise Knowledge Resources and Foreign Subsidiary Performance, "Journal of World Business" 2012, http://dx.doi.Org/10.1016/j.jwb.2012.06.004
 • Gao G., Pan Y., Performance of Multinational Firms' Subsidiaries: A Learning Perspective, "American Marketing Association" 2007, Winter.
 • Gao G., Pan Y., Lu J., Tao Z., Performance of Multinational Firms' Subsidiaries: Influences of Cumulative Experience, "Management International Review" 2008, nr 48(6).
 • Gaur A.S., Lu J. W, Ownership Strategies and Survival of Foreign Subsidiaries: Impacts of Institutional Distance and Experience, "Journal of Management" 2007, nr 33(1).
 • Georgopoulos A., Preusse H.G., Cross-border Acquisitions vs. Greenfield Investment: A Comparative Performance Analysis in Greece, "International Business Review" 2009, nr 18.
 • Ghahroudi M., Ownership Advantages and Firm Factors Influencing Performance of Foreign Affiliates in Japan, "International Journal of Business and Management" 2011, nr 6(11).
 • Glaum M., Oesterle M.-J., 40 Years of Research on Internationalization and Firm Performance: More Questions than Answers?, "Management International Review" 2007, nr 47(3).
 • Gomes L., Ramaswamy K.,An Empirical Examination of the Form of the Relationship Between Multinational^ and Performance, "Journal of International Business Studies" 1999, nr 30(1).
 • Gorynia M., Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postso-cjalistycznej gospodarki polskiej, Zeszyty Naukowe - Seria II, Zeszyt 141, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1995.
 • Gorynia M., Związki między ekonomią a naukami o zarządzaniu, w: Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych, red. M. Sławińska, H. Witczak, PWE, Warszawa 2008.
 • Gorynia M., O klasyfikacji nauk zajmujących się międzynarodową działalnością gospodarczą, w: Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej: księga jubileuszowa z okazji 45-lecia pracy naukowej Profesora Jana Rymarczyka, red. B. Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Gorynia M., Jankowska B., Owczarzak R., Zarządzanie strategiczne jako próba syntezy teorii przedsiębiorstwa, "Ekonomista" 2005, nr 5.
 • Gorynia M., Trąpczyński P., Determinanty efektywności zagranicznych inwestycji bezpośrednich, w: Polska w Unii Europejskiej i globalnej gospodarce, red. M. Gorynia, S. Rudolf, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 • Gorynia M., Nowak J., Wolniak R., Motives and Modes of FDI in Poland: An Exploratory Qualitative Study, "Journal for East European Management Studies" 2007, nr 2.
 • Gugler K., Kalkbrenner E., Mueller D.C., Peev E., Institutional Determinants of Domestic and Foreign Subsidiaries' Performance, 10th Workshop on Corporate Governance and Investment, Copenhagen Business School, Porcelaenshaven 2009.
 • Jaworek M., Szóstek A., Ocena efektywności bezpośrednich inwestycji zagranicznych, w: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw, red. W. Karaszewski, Dom Organizatora, Toruń 2008.
 • Jean R.-J., Tan D., Sinkovics R.R., Ethnic Ties, Location Choice and Firm Performance in Foreign Direct Investment: A Study of Taiwanese Business Groups FDI in China, "International Business Review" 2011, nr 20(6).
 • Johanson J., Vahlne J.E., The Mechanism of Intemationalisation, "International Marketing Review" 1990, nr 7(4).
 • Kim Y., Gray S.J., The Impact of Entry Mode Choice on Foreign Affiliate Performance: The Case of Foreign MNEs in South Korea, "Management International Review" 2008, nr 48(2).
 • Kirca A.H., The Effects of Market Orientation on Subsidiary Performance: Empińcal Evidence from MNCs in Turkey, "Journal of World Business" 2011, nr 46.
 • Koronowski A., Koszty transakcyjne a efektywność ekonomiczna, w: Nowa ekonomia instytucjonalna wobec kryzysu gospodarczego, red. S. Rudolf, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012.
 • Li L., Multinationality and Performance: A Synthetic Review and Research Agenda, "International Journal of Management Reviews" 2007, nr 9(2).
 • Li L., Multinationality and Technical Efficiency: A Neglected Perspective, "Management International Review" 2008, nr 48(1).
 • Luka konkurencyjna na poziomie przedsiębiorstwa a przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Implikacje dla strategii firm i polityki gospodarczej, red. M. Gorynia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002.
 • Luo Y., Industry Attractiveness, Firm Competence and International Investment Performance in a Transitional Economy, "Bulletin of Economic Research" 1998a, nr 50(1).
 • Luo Y., Timing of Investment and International Expansion Performance in China, "Journal of International Business Studies" 1998b, nr 29(2).
 • Luo Y., Time-based Expenence and International Expansion: the Case of an Emerging Economy, " Journal of Management Studies" 1999a, nr 36(4).
 • Luo Y., International Strategy and Subsidiary Performance in China, "Thunderbird International Business Review" 1999b, nr 41(2).
 • Luo Y., Park S.H., Strategic Alignment and Performance of Market-seeking MNCs in China, "Strategie Management Journal" 2001, nr 22.
 • Luo Y., Peng M.W., Learning to Compete in a Transition Economy: Expenence, Environment and Performance, "Journal of International Business Studies" 1999, nr 30(2).
 • Magnusson P., Westjohn S.A., Boggs D.J., Order-of-Entry Effects for Service Firms in Developing Markets: An Examination of Multinational Advertising Agencies, "Journal of International Marketing" 2009, nr 17(2).
 • Makino S., Beamish P.W., Local Ownership Restńctions, Entry Mode Choice and FDI Performance: Japanese Overseas Subsidiaries in Asia, "Asia Pacific Journal of Management" 1998, nr 15(2).
 • Makino S., Beamish P.W., Zhao N.B., The Characteństics and Performance of Japanese FDI in Less Developed and Developed Countńes, "Journal of World Business" 2004, nr 39.
 • Makino S., Isobe T., Chan C. M., Does Country Matter?, "Strategie Management Journal" 2004, nr 25(10).
 • Matysiak L., Bausch A., Antecedents ofMNE Performance: Blinded by the Obvious in 35 Years of Literature, "Multinational Business Review" 2012, nr 20(2).
 • Meyer K.E., Peng M.W., Probing Theoretically into Central and Eastern Europe. Transactions, Resources and Institutions, "Journal of International Business Studies", nr 36(2).
 • Miller S.R., Eden L., Local Density and Foreign Subsidiary Performance, "Academy of Management Journal" 2006, nr 49(2).
 • Mulok D., Azimah R., Ainuddin R.O., Foreign Entry Mode, Cultural Distance and Subsidiary Performance of Malaysian Mnes, "International Journal of Business and Management" 2010, nr 5(2).
 • Najlepszy E., Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000.
 • Nguyen Q.T.K., The Empirical Literature on Multinational Enterprises, Subsidiaries and Performance, "Multinational Business Review" 2011, nr 19(1).
 • Nitsch D., Beamish P.W., Makino S., Entry Mode and Performance of Japanese FDI in Western Europe, "Management International Review" 1996, nr 36(1).
 • Ogasavara M.H., Hoshino Y., The Impact of Ownership, Internalization and Entry Mode on Japanese Subsidiaries' Performance in Brazil, "Brazilian Administration Review" 2007, nr 7(1).
 • Ogasavara M.H., The Role of Expenential Knowledge and Subsequent Investment Decisions on the Profitability of Japanese Companies in Brazil, "Japan and the World Economy" 2010, nr 19.
 • Otta W.J., Gorynia M., Regulacja sfery turystyki zagranicznej. Przyczynek do teorii regulacji systemów gospodarczych, Instytut Turystyki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań 1991.
 • Pan Y., Chi P.S.K., Financial Performance and Survival of Multinational Corporations in China, "Strategie Management Journal" 1999, nr 20(4).
 • Pan Y., Li S., Tse D.K., The Impact of Order and Mode of Market Entry on Profitability and Market Share, "Journal of International Business Studies" 1999, nr 30(1).
 • Pangarkar N., Lim H., Performance of Foreign Direct Investment from Singapore, "International Business Review" 2003, nr 12.
 • Peng M. W., The Resource-based View of International Business, "Journal of Management" 2001, nr 27(5).
 • Peng M. W, Identifying the Big Question in International Business Research, "Journal of International Business Studies" 2004, nr 35(2).
 • Qin C, Ramburuth P., Wang Y., A Conceptual Model of Cultural Distance, MNC Subsidiary Roles and Knowledge Transfer in China-based Subsidiaries, "Organization and Markets in Emerging Economies" 2011, nr 2(2).
 • Robbins L.Ch., Introduction, w: The Common Sense of Political Economy, and Selected Papers on Economic Theory, Wicksteed PH., Routledge and Sons, London 1933.
 • Robbins L.Ch., An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Miles Institute Auburn, Alabama 2007.
 • Schmid S., Kotulla T, Standardization and Adaptation in International Marketing and Management - From a Critical Literature Analysis to a Theoretical Framework, w: Strategies and Management of Internationalization and Foreign Operations, red. J. Larimo, Vaasan Yliopiston Julkaisuja, Vaasa 2009.
 • Seuring S., Gold S., Conducting Content-analysis Based Literature Reviews in Supply Chain Management, "Supply Chain Management: An International Journal" 2012, nr 17(5).
 • Sharma A., Mode of Entry and Ex-post Performance, "Strategie Management Journal" 1998, nr 19.
 • Shaver J .M., Accounting for Endogeneity When Assessing Strategy Performance: Does Entry Mode Choice Affect FDI Survival?, "Management Science" 1998, nr 44(4).
 • Siripaisalpipat P., Hoshino Y., Firm-specific Advantages, Entry Modes, and Performance of Japanese FDI in Thailand, "Japan and the World Economy" 2000, nr 12(1).
 • Slangen A.H.L., Hennart J.-F., Do Foreign Greenfields Outperform Foreign Acquisitions or Vice Versa? An Institutional Perspective, "Journal of Management Studies" 2008, nr 45(7).
 • Sousa CM., Martínez-López F.J., Coelho F, The Determinants of Export Performance: A Review of the Research in the Literature between 1998 and 2005, "International Journal of Management Reviews" 2010, nr 10(4).
 • Uhlenbruck K., Entry Motives and Firm Capabilities: Performance Implications for Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe, w: Academy of Management Best Paper Proceedings, red. L.N. Dosier, J.B. Keys, Boston 1997.
 • Vega-Cespedes C, Hoshino Y., Effects of Ownership and Internalization Advantages on Performance: The Case of Japanese Subsidiaries in the United States and Latin America, "Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies" 2001, nr 4(1).
 • Venkatraman N., Ramanujam V, Measurement of Business Performance in Strategy Research: A Comparison of Approaches, "The Academy of Management Review" 1986, nr 11(4).
 • Verbeke A., Brugman P., Triple-testing the Quality of Multinationality-Performance Research: An Internalization Theory Perspective, "International Business Review" 2009, nr 19.
 • Woodcock P.C., Beamish P.W., Makino S., Ownership-based Entry Mode Strategies and International Performance, "Journal of International Business Studies" 1994, nr 25(2).
 • Wu W, Lin C, Experience, Environment and Subsidiary Performance in High-tech MNEs, "Journal of Business Research" 2010, nr 63.
 • Xia Y., Qiu Y., Zafar A.U., The Impact of Firm Resources on Subsidiary's Competitiveness in Emerging Markets: An Empirical Study of Singaporean SMEs' Performance in China, "Multinational Business Review" 2007, nr 15(2).
 • Yu M.-C, Taiwan Multinational Companies and the Effects Fitness Between Subsidiary Strategic Roles and Organizational Configuration on Business Performance: Moderating Cultural Differences, "The Journal of American Academy of Business", Cambridge 2005, nr 7(1).
 • Zou S., Stan S., The Determinants of Export Performance: A Review of the Empirical Literature between 1987 and 1997, "International Marketing Review" 1998, nr 15(5).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.