PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 9 | 7--11
Tytuł artykułu

Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Unused Potential Labour Resources in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Celem pracy była ocena struktury rynku pracy w Polsce z uwzględnieniem grup na rynku pracy tworzących według nowej metodologii Eurostatu populację niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy. Dotychczasowy tradycyjny podział ludności według kryterium aktywności zawodowej został poszerzony o trzy nowe populacje znajdujące się na pograniczu między pracą, bezrobociem a biernością zawodową. Osoby je tworzące z okresu na okres mogą zmieniać swój status na rynku pracy, płynnie przechodząc do populacji bezrobotnych oraz z niej wychodzić. Analizowano liczebność wyodrębnionych populacji, wskaźniki odzwierciedlające nową strukturę ludności w wieku aktywności zawodowej, wskaźniki dynamiki zmian poszczególnych populacji w perspektywie horyzontu lat 2008 - 2012. Stosując analogię do konstrukcji stopy bezrobocia obliczono także wskaźniki struktury, w których odniesiono populację niewykorzystanych potencjalnych zasobów pracy do liczby aktywnych zawodowo. Analizy były prowadzone dla Polski, ich wyniki odniesiono do danych dla ogółu krajów unijnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper is of theoretical and empirical character. The aim of the paper was assessment of the structure of the labour market in Poland with regard to groups at the labour market which create according to the new Eurostat methodology population of unused potential labour resources. Former, traditional division of population according to criterion of occupational activity was broaden by three new populations which are on the border between work, unemployment and occupational passivity. People who create them, can change their status at the labour market moving from and out of the unemployed population smoothly. The number of distinguished populations, as well as indexes reflecting new structure of the population at the age of occupational activity and indexes of dynamics of changes of respective populations in 2008-2012 were analyzed. Indexes of the structure in which population of unused potential labour resources to number of occupationally active ones were calculated by way of analogy to construction of unemployment rate. Analyses were conducted for Poland, their results were referred to data concerning all EU member states.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--11
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Cyrek M., Cyrek Р. (2008), Wykształcenie jako czynnik różnicujący aktywność zawodową ludności w gospodarce opartej na wiedzy, "Nierówności społeczne i wzrost gospodarczy", nr 13.
 • Czarny B. (2011), Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa.
 • De la Fuente M. (2011 a), 3 new Eurostat indicators to supplement the unemployment rate, "Statistics in Focus", No. 56.
 • De la Fuente M. (2011b), New measures of labour market attachment, "Statistics in Focus", No. 57.
 • GUS (2011), Niewykorzystane potencjalne zasoby pracy (na podstawie BAEL), materiał na konferencję prasową 22.12.2011, Warszawa.
 • GUS (2011), Notatka informacyjna poprzedzająca publikację wskaźników uzupełniających stopę bezrobocia MOP, materiał na konferencję prasową 25.10.2011, Warszawa.
 • GUS (2014), Kwartalna informacja o rynku pracy - I kwartał 2014 r., Warszawa.
 • Jarecki W., Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E., Zwiech P. (2010), Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Economicus, Szczecin.
 • Komisja Europejska (2012), W kierunku odnowy gospodarczej sprzyjającej zatrudnieniu, Bruksela.
 • Kunasz M., Mazur-Wierzbicka E. (2013), Zmiany w wybranych populacjach uczestników rynku pracy w gospodarkach unijnych, w: Zróżnicowanie gospodarek unijnych - aspekty ekonomiczne, Red. P. Zwiech, Economicus, Szczecin.
 • Męcina J. (2013), Niewykorzystane zasoby. Nowa polityka rynku pracy, ASPRA-JR, Warszawa.
 • Strawiński P. (2013), Uzupełniające miary statusu osób na rynku pracy, "Wiadomości Statystyczne", nr 3.
 • Zwiech P. (2007), Niestandardowe formy zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, w: Przemiany rynku pracy w kontekście procesów społecznych i gospodarczych, Red. J. Poteralski, Katedra Mikroekonomii US, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305361

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.