PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | z. nr 39 W kierunku zintegrowanego rozwoju | 148--161
Tytuł artykułu

Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów UE w latach 1995-2008 : część 2: zmiana zróżnicowań rozwojowych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Coherence versus Incoherence of Economic Development of Regions of the EU in 1995-2008 : Part 2: Change in Differences of Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza spójności rozwoju ekonomicznego, mierzonego PKB per capita, regionów NUTS2 krajów UE w latach 1995-2008. W badaniu wykorzystano PKB per capita (wg PPP, USD, ceny stałe z 2000 roku) 189 regionów NUTS2 UE, którego dane statystyczne pozyskano z baz danych publikowanych przez OECD i Eurostat. W artykule przeanalizowano zróżnicowanie w latach 1995-2008 poziomów i stopy wzrostu PKB per capita badanych regionów. Przeprowadzono również analizę zróżnicowania względnego rozwoju ekonomicznego regionów UE, a także wewnątrz krajów członkowskich. Na podstawie przeprowadzonych badań trudno wyciągnąć jednoznaczny wniosek o konwergencji występującej między regionami UE. Zmniejszanie zróżnicowań w rozwoju ekonomicznym między regionami UE-27 wynikało z szybkiego wzrostu gospodarczego nowych krajów członkowskich. Co więcej, zmiany PKB per capita w regionach UE-15 nie ilustruje rosnącej spójności rozwoju ekonomicznego regionów tej grupy. Z kolei regiony UE-10 charakteryzowały się rosnącymi zróżnicowaniami PKB per capita, a więc pogłębiającą się niespójnością rozwoju ekonomicznego. Badając natomiast zmienności PKB per capita regionów wewnątrz krajów wynika, że większą spójnością regionalnego rozwoju ekonomicznego cechowały się regiony w krajach UE-15 w stosunku do UE-10. Zróżnicowanie regionów wewnątrz krajów w grupie UE-15, ze względu na PKB per capita, były niższe w stosunku do regionów krajów UE-10. Co więcej, zróżnicowania te w krajach UE-10 silniej pogłębiły się w stosunku do regionów starej piętnastki. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to analyze the regional cohesion in economic development of the EU between 1995 and 2008. The research was conducted on the value of GDP per capita (in PPP, constant prices in 2000) of 189 regions of the EU, taken from the OECD and UNECE databases. The article discusses the differences in level and rate of growth of regional GDP per capita, and relative differences of regions across the EU and across EU-member states. The research does not provide strong enough evidence for regional convergence in economic development between EU regions. Closing development gap in economic development between regions of the EU-27 was a result of fast economic growth of regions of new-member states. Moreover, changes in GDP per capita within the EU-15 does not show the growing coherence of economic development of regions of this group. The regions of the EU-10 was characterized by growing differences (lack of cohesion) in GDP per capita, so in other words - increasing divergence of economic development. The analysis of GDP per capita changes of the regions within countries indicates that the EU15 countries were more coherent in terms of the economic development comparing to the EU-10. The differences of the GDP per capita between regions within the countries of the EU-15 were lower than within EU-10. Moreover, these disparities within countries of the EU-10 grew more rapidly in comparison to the EU-15. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
  • Fisher M.M., Strumper P., 2007, Income distribution dynamics and cross-region convergence in Europe, Spatial filtering and novel stochastic kernel representations, "Journal of Geographical Systems", Vol. 10.
  • Jóźwiak J., Podgórski J., 2000, Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
  • Pittau M.G., Zelli R., 2006, Empirical evidence of income dynamics across EU regions, "Journal of Applied Economics", Vol. 21.
  • Próchniak M., Rapacki R., 2009, Konwergencja typu beta (β) i sigma (σ) w krajach transformacji w latach 1990-2005 [w:] Wzrost gospodarczy w krajach transformacji. Konwergencja czy dywergencja?, red. R. Rapacki, PWE, Warszawa.
  • Jabłoński Ł., Misiak T., 2014, Spójność vs. niespójność rozwoju ekonomicznego regionów Unii Europejskiej w latach 1995-2008. Część 1: Zróżnicowanie poziomu i stóp wzrostu PKB per capita, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", z. 38.
  • OECD, 2012, OECD statistics portal, http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx, (dostęp 27.12.2012).
  • Eurostat, 2012, Dane Eurostatu, http://epp.eurostat.ec.europa.eu, (dostęp 27.12.2012).
  • UNECE, 2012, UNECE Statistical Division Database, www.unece.org, (dostęp 27.12.2012).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305415

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.