PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 35 Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych | 29--38
Tytuł artykułu

Badania nad Marką szkoły wyższej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Research on Higer Education School Brand
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania nad marką szkoły wyższej wydają się niezwykle istotne w kontekście pojawiających się i nasilających zmian na rynku edukacyjnym. Badania te mogą być prowadzone w różnych grupach (kandydatów na studia, studentów, pracodawców), z wykorzystaniem różnych metod i technik badań (ilościowych i jakościowych) i obejmować różne problemy badawcze (znajomość marki szkoły wyższej, satysfakcja studentów, badania losów absolwentów itp.). Niektóre kierunki badań są wymuszone regulacjami prawnymi, inne natomiast zależą od potrzeb zarządzających szkołą wyższą. Niewątpliwie konieczność wprowadzenia do szkół wyższych elementów zarządzania rynkowego wymusza też konieczność prowadzenia badań marketingowych i wykorzystywania ich wyników w procesie zarządzania szkołami wyższymi.(abstrakt autora)
EN
Research on higher education school brand seems to be very important in the context of emerging and intensifying changes in the education market. The research may be conducted in different groups (candidates for studies, students, employers), with the use of different methods and techniques of research (both quantitative and qualitative) and include various research problems (brand awareness, student satisfaction, survey following up graduates etc.). Some research directions are enforced by legal regulations, while others depend on the needs of the management of higher education school. Undoubtedly, the need for the introduction of market management to higher schools forces the necessity of conducting marketing research and using the results in the management of higher schools.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
  • Art. 13a i art. 132 Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw z 18 marca 2011 r., DzU z 2011, nr 84, poz. 455
  • Bartel A., Góralczyk-Modzelewska M., Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu "Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych", http://olza.ahe.lodz.pl/sites/default/files/Raport%20z%20bada%C5%84%20przepro wadzonych%20w%20ramach%20projektu%20Obserwatorium%20los%C3%B3w% 20zawodowych%20absolwent%C3%B3w%20uczelni%20wy%C5%BCszych_0.pdf.
  • Drapińska A., Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyŜszych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2011.
  • Gorbaniuk O., Personifikacja marki. Perspektywa psychologiczna i marketingowa, Wyd. KUL, Lublin 2011.
  • Keller K.L., Strategiczne zarządzanie marką. Kapitał marki - budowanie, mierzenie i zarządzanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.
  • Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2012.
  • Pawłowski K., Zarządzanie marketingowe szkołą wyższą w warunkach silnej konkurencji na rynku edukacyjnym - refleksje z perspektywy rektora uczelni niepublicznej, http://www.krzysztofpawlowski.pl/okiem.php?mode=okiem.
  • Penar D., Szczepańska-Woszczyna K., Marka szkoły wyższej - w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej, w: Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej,red. G. Nowaczyk, D. Sobolewski, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305489

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.