PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 35 Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych | 39--48
Tytuł artykułu

Teoretyczne aspekty konkurencyjności regionu

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Theoretical ASpects of Competitiveness of the Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Konkurencyjność regionu można definiować jako pewną formę przewagi konkurencyjnej nad innymi regionami, która jest wypadkową atrakcyjności oferty kierowanej do obecnych i potencjalnych mieszkańców regionu. Celem opracowania jest przybliżenie zagadnień związanych z konkurencyjnością regionu, które stanowią przedmiot zainteresowania wielu autorów zajmujących się problematyką rozwoju regionalnego i marketingu terytorialnego. W jego realizacji wykorzystano analizę różnorodnych poglądów przedstawianych w licznych krajowych i zagranicznych publikacjach. Ich weryfikacja pozwala na stwierdzenie, że badana problematyka rozwoju obejmuje kilka kluczowych elementów. Są nimi przede wszystkim poziom życia mieszkańców, warunki prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstw oraz możliwości przyciągnięcia inwestorów,a także umiejętności adaptowania pozytywnych trendów pojawiających się w otoczeniu,kreujących korzyści wewnętrzne i zewnętrzne (kreowanie wzrostu regionalnego, rozwój przedsiębiorczości).(abstrakt autora)
EN
Competitiveness of the region can be defined as a form of competitive advantage over other regions, which is the result of the attractiveness of the offer addressed to current and potential inhabitants of the region. The aim of this paper is to discuss issues related to the competitiveness of the region, which are the subject of consideration by many authors dealing with regional development and territorial marketing. In order to accomplish the objective, various views presented in numerous national and international publications, were discussed. Conducted considerations lead to the conclusion, that problem connected with the issues of development includes several key elements. They are mainly: standard of living, business conditions, opportunities to attract investors, as well as ability to adapt positive trends in the environment, that create internal and external benefits (creation of regional growth, entrepreneurship).(author's abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Bałtromiuk A., Regiony peryferyjne w perspektywie polityki strukturalnej UE, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Białostockiego, Białystok 2003.
 • Bury P., Oceny w planowaniu urbanistycznym a gospodarność w rozwoju miast, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1993.
 • Daszkiewicz N., Konkurencyjność podmiotów - ujęcie teoretyczne, w: Konkurencyjność. Poziom makro, mezo i mikro, red. N. Daszkiewicz, PWE, Warszawa 2008.
 • Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse procedury. Wyd. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Gorynia M., Korzenie konkurencyjności w ekonomii, w: Kompendium wiedzy o konkurencyjności, red. M. Gorynia, E. Łaźniewska, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010
 • Gorzelak G., Polityka państwa w obliczu przekształceń strukturalnych polskiej przestrzeni, w: Przemiany polskiej przestrzenni, red. G. Gorzelak, Studia Regionalne i Lokalne 19 (52), Wyd. Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa 1997.
 • Góralski P., Łazarek M., Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów, http://www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_nr_50_2009_s307.pdf.
 • Kilduff G.J., Elfenbein H.A., Staw B.M., The psychology of rivalry: a relationally dependent analysis of competition, "Academy of Management Journal" 2010, Vol. 53,No. 5.
 • Konkurencyjność regionu, http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/slownik/strony/konkurencyjnosc_regionu.aspx.
 • Kot J., Raport zbiorczy z badań przeprowadzonych w zespole badawczym I - Gospodarka i Przedsiębiorstwa, http://www.ujk.edu.pl/iekon/zporr/raport/calosc%20raport.doc
 • Maniak G., Mikro-, mezo- i makroekonomiczne poziomy konkurencyjności - uwarunkowania i miary, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 408, Prace Katedry Mikroekonomii nr 10, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005
 • Mantura W., Systematyzacja czynników konkurencyjności przedsiębiorstwa przemysłowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Wyd. Naukowe Politechniki Poznańskiej, Poznań 2001.
 • Markowski T., Stawasz D., Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
 • Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich,Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Stawasz D., Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju regionu - teoria i praktyka, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wyd. Naukowe Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
 • Zielińska-Głębocka A., Podstawowe koncepcje teoretyczne, w: Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka, red. A. Zielińska-Głębocka, Wyd. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305505

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.