PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | nr 9 Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie | 133--142
Tytuł artykułu

Próba oceny wpływu kapitalizacji i płynności na opłacalność inwestowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Warianty tytułu
The Assessment of the Influence of Capitalization and Liquidity on the Rate of Return of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W analizach spółek giełdowych analiza fundamentalna należy do jednej z najbardziej istotnych i zaawansowanych grup metod. Jest ona ściśle związana z długoterminowym inwestowaniem wykorzystującym badanie kondycji ekonomiczno-finansowej spółki. W ramach tej analizy ważną rolę na rozwiniętych rynkach kapitałowych odgrywają wskaźniki rynkowe. W praktyce ogranicza się tę grupę do dwóch wskaźników, którymi są P/S i P/B V. Aby poprawnie przeprowadzić analizę fundamentalną z punktu widzenia długiego horyzontu inwestycji kluczowe jest odpowiednie dobranie i badanie wskaźników ekonomiczno-finansowych. Interesująca jest odpowiedź na pytanie, czy na polskim rynku kapitałowym występują w tym zakresie prawidłowości statystyczne. Wśród miar, które praktycznie w tego typu analizach nie są wykorzystywane przez inwestorów na szczególną uwagę zasługują płynność i kapitalizacja spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W literaturze przedmiotu stawia się hipotezę, że zarówno płynność, jak i kapitalizacja w istotny sposób wpływają na opłacalność inwestycji mierzoną stopą zwrotu oraz ryzyko inwestycji. Celem prezentowanych w artykule wyników badań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy na polskim rynku kapitałowym na obecnym etapie jego rozwoju występują prawidłowości statystyczne w zakresie zależności stopy zwrotu z inwestycji z takimi miarami rynkowymi jak płynność obrotu akcjami i kapitalizacja spółki. Uzupełnienie zbioru wskaźników rynkowych o te miary pozwoliłoby zwiększyć wiarygodność takich analiz jak fundamentalna, czy portfelowa i prowadzi do zwiększenia opłacalności inwestycji w papiery wartościowe oraz zmniejsza ryzyko inwestycji. W artykule proponuje się właśnie takie badanie wykorzystując do tego celu podstawowe elementy statystyki i ekonometrii. Badanie przeprowadzono dla okresu od 02.02.2007 roku do 30.03.2007 roku na podstawie spółek giełdowych, które wchodziły w tym okresie w skład indeksu giełdowego WIG20 i były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)
EN
In the analyses of stock-exchange companies, the fundamental analysis belongs to the most essential and most advanced method groups. The analysis is strictly connected with long-term investment which makes use of the study of a company's economic/financial condition. Within this analysis, on developed capital markets an important role is played by market indicators. In practice, this group is limited to two indicators; P/E and P/BV. In order to carry out the fundamental analysis correctly and from the point of view of the long time horizon, it is crucial to select and study the economic indicators properly. It is interesting to ask whether there are statistical regularities in this scope on the Polish capital market. Among metrics practically not used by investors in this type of analyses are liquidity and capitalization of companies listed on the Warsaw Stock Ex-change deserve particular attention. In the subject bibliography, a hypothesis is put forward which states that both liquidity as well as capitalization have a fundamental influence on the investment's profitability, measured by the rate of return, and on the risk of investment. The aim of the research results presented in the article is an attempt to answer the question whether on the Polish capital market, at its current development stage, it is possible to observe statistical regularities in correlations between the rate of investment return with such market metrics as liquidity of share turnover and company capitalization. Supplementing the collection of market indicators with these metrics would allow to increase the reliability of such analyses as the fundamental or the portfolio analysis and would lead to the increase of profitability in securities investments as well as to the reduction of the investment risk. Such a study with the use of basic elements of statistics and econometrics is proposed in this article. The study was carried out for the period 02.02.2007 - 30.03.2007 on the basis of companies included in the WIG20 index and listed on the Warsaw Stock Exchange in that period. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Szczeciński
  • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
  • Richie J.C., Analiza fundamentalna, WIG PRESS, Warszawa 1997.
  • Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994.
  • Tarczyński W., Rynki kapitałowe. Metody ilościowe, vol. 1, Placet, Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.