PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 3 | 255--273
Tytuł artykułu

Rola edukacji finansowej w racjonalizowaniu zachowań konsumentów

Warianty tytułu
The Role of Financial Education in Rationalising Consumers' Behaviour
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem rozważań jest ukazanie stanu wiedzy oraz potrzeby podjęcia edukacji polskich konsumentów w zakresie finansów na rynku usług bankowych w Polsce. Edukacja finansowa daje konsumentom możliwość prawidłowej identyfikacji szans i zagrożeń, które stwarzają nie tylko podstawowe produkty finansowe, ale zwłaszcza te nowoczesne, o wysokim stopniu skomplikowania. Dla osiągnięcia założonego celu posłużono się metodą analizy literatury przedmiotu oraz przedstawiono wyniki badań wtórnych i badania pierwotnego. W lipcu i sierpniu 2012 Autorka za pośrednictwem profesjonalnej firmy badawczej przeprowadziła badanie ilościowe składające się z dwóch części. W części pierwszej przeprowadzono wywiady przy wykorzystaniu ustrukturyzowanego kwestionariusza techniką wywiadu bezpośredniego. Podmiotem badania byli celowo dobrani dorośli Polacy, mężczyźni i kobiety, o różnym wykształceniu, posiadający kredyt hipoteczny i przynajmniej jeden kredyt konsumpcyjny. Celem przeprowadzonego badania było dokonanie diagnozy rodzaju posiadanej przez konsumentów wiedzy na temat praw przysługujących im na rynku usług bankowych. Badanie przeprowadzono w 5 miastach wojewódzkich Polski: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu. Wielkość próby wyniosła 430 osób. Badanie zostało uzupełnione ankietą on-line, w której wzięło udział 77 respondentów. Jak wynika z pozyskanych danych, polskie społeczeństwo zmierza w kierunku stworzenia cywilizacji osób wyedukowanych finansowo, ubankowionych na coraz wyższym poziomie, świadomych swoich praw na rynku bankowym, które będą w stanie osiągnąć bieżącą stabilizację finansową i zabezpieczyć własną przyszłość. Artykuł ma charakter badawczy. (abstrakt oryginalny)
EN
An aim of the author's considerations is to show the state of knowledge and the need to undertake education of Polish consumers as regards finance in the market for banking services in Poland. Financial education provides consumers with an ability to correctly identify opportunities and threats posed by financial products, not only by the basic ones but particularly by those up-to-date, with a high degree of complication. In order to achieve the assumed goal the author used the method of review of the subject literature and presented findings of secondary surveys and primary research. In July and August 2012, the author carried out, through a professional research company, a quantitative survey comprised of two parts. In the first part, there were carried out interviews with the use of a structured questionnaire by the technique of face-to-face interview. A subject of the research was purposely selected adult Poles, men and women, with different education, having mortgage credit and at least one consumer credit. An aim of the varied out research was to diagnose the type of knowledge possessed by consumers on the rights they are entitled to in the market of banking services. The research was carried out on 5 voivodeship cities of Poland: Warsaw, Krakow, Wroclaw, Gdansk and Poznan. The sample size amounted to 430 individuals. The research was supplemented by the method of on-line survey with 77 respondents. As the findings show, the Polish society aims at formation of the civilisation of individuals financially educated, having access to and using banking services at a higher and higher level, aware of their rights in the market for banking services, who will be able to achieve their current financial stabilisation and to secure their future. The article is of the research nature. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
255--273
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Appleyard L. (2011), Community development Finance Institutions (CDFIs): Geographies of financial inclusion in the US and UK, "Geoforum", Vol. 42, Issue 2.
 • Białowolski P. (2012), Rynek firm pożyczkowych w Polsce: Charakterystyka Sektora i Profil Klienta, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Warszawa, http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/userfiles/_public/k8/komisje/2012/kbfp/materialy/47pospozy.pdf [dostęp: 10.09.2013].
 • Cohen M, Lee J. (2008), No customer left behind: financial education for long term adoption for branchless banking, "Microfinance Insight", Vol. 8, Sept/Oct, http://www.globalfinancialeducation.org/documents/Microfinance_Insights_No_Customer_Left_Behind.pdf [dostęp: 11.03.2012].
 • Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Raport, Czapiński J., Panek T. (red.), http://www.diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2011.pdf [dostęp: maj 2014].
 • Financial Education Initiatives for the Poor (2011),, Report, Taking Stock, The MasterCard Foundation, Canada, http://microfinanceopportunities.org/wp-content/uploads/2011/08/MasterCard-Foundation-Report_RevJan11.pdf [dostęp: 17.09.2012].
 • Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion (2008), Directorate - General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Inclusion, Social Policy Aspects of Migration, Streamlining of Social Policies, European Commission.
 • Fundacja Kronenberga (2014), Edukacja finansowa, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polski/6557.htm [dostęp: maj 2014].
 • Golec M.M. (2011), Usługi bankowe podstawowe zagadnienia, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Poznań.
 • Hipsz N. (2012), Korzystanie i zadowolenie z usług bankowych, CBOS, Warszawa.
 • Improving consumer education and awareness on credit and finance (2008), "Official Journal of the European Union", P6_TA 0539.
 • ING International Consumer Resourcefulness Study (2010), ING Group, Corporate Communications, https://cz.ingfondy.eu/download/14097/2011%20Summary%20ING%20consumer%20resourcefulness%20study.pdf [dostęp:17.09.2012].
 • Improving Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies (2005), OECD Publishing, http://www.oecd-ilibrary.org/content/book/9789264012578-en [dostęp: 15.03.2013].
 • Iwanicz-Drozdowska M., Błędowski P. (2010), Społeczno-ekonomiczne aspekty nadmiernego zadłużenia, "Bezpieczny Bank", nr 3(43).
 • Iwanicz-Drozdowska M., Nowak A. K. (2011), Rola i znaczenie edukacji finansowej, (w:) Iwanicz-Drozdowska M. (red.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Kisiel M. (2014a), Czy da się przeżyć bez portfela?, http://michalkisiel.blogbank.pl/2012/07/20/czy-da-sie-przezyc-bez-portfela/ [dostęp: 23.09.2012].
 • Kisiel M. (2014b), Dzień pierwszy: co zamiast portfela?, http://michalkisiel.blogbank.pl/2012/07/23/co-zamiast-portfela/ [dostęp: 23.09.2012].
 • Komisja propaguje dostęp do podstawowych i tanich kont bankowych dla wszystkich obywateli (2011), Komisja Europejska - Komunikat prasowy, IP/11/897, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/897&format=HTML&aged=1&language=PL&guiLanguage=en [dostęp: 27.09.2012].
 • Koźliński T. (2009), Porównanie wyników badań ubankowienia Polaków przeprowadzonych przez NBP w 2006 i 2009 r., NBP, http://www.nccert.com.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/ubankowienie_polakow.pdf [dostęp: 30.04.2011].
 • Koźliński T. (2013), Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, http://pbs.pl/repository/files/Wyniki/zwyczaje_platnicze_Polakow.pdf [dostęp: 18.07.2014].
 • Kto w Polsce nie korzysta z usług bankowych? (2012), Ipsos, http://www.ipsos.pl/node/1125 [dostęp: 05.04.2013].
 • Lusardi A., Mitchell O.S. (2007), Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education, "Business Economics", Vol. 42, No. 1.
 • Łukasiewicz-Kamińska A. (2012), Po co nam edukacja finansowa?, "Gazeta Bankowa", nr 6.
 • Nasze długi (2009), Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi, http://www.strefabiznesu.pomorska.pl/sites/default/files/Raport_naszedlugi.pdf [dostęp: 05.07.2012].
 • Quantitive Research on Financial Literacy Levels in Singapore (2005), Singapore Monetary Authority of Singapore, Singapore.
 • Postawy Polaków wobec pieniędzy oraz instytucji i instrumentów finansowych (2011), Money Track, Dom Badawczy Maison, http://www.bankier.pl/static/att/84000/2275610_MoneyTrack2011prezentacja19012011.pdf [dostęp: 12.11.2011].
 • Shambare R., Rugimbana R. (2011), Financial literacy: implications for South African microfinance providers, Wellington, Proceedings of MAG Scholar Conference.
 • Smyczek S. (2012), Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 • PAP (2012), http://finanse.wp.pl/kat,7071,title,NBP-cieszy-sie-zaufaniem-62-proc-Polakow-TNSOBOP, wid,13865314,wiadomosc.html [dostęp: 21.01.2012].
 • Stan wiedzy finansowej Polaków (2009), Raport z badania ilościowego, Fundacja Kronenberga, Citi Handlowy, Warszawa, http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/files/fk_badania_01.pdf [dostęp: 17.09.2012].
 • Strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 (projekt) (2009), Narodowy Bank Polski, Związek Banków Polskich, Koalicja na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.
 • Williams O. J., Satchell S.E. (2011), Social welfare issues of financial literacy and their implications for regulation, "Journal of Regulatory Economics", Vol. 40, No. 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.