PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 12(27) | z. 1 | 7--17
Tytuł artykułu

Wybrane determinanty rozwoju innowacyjnych powiązań integracyjnych w agrobiznesie w dobie globalizacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Determinants of Development of Innovative Integration Relations in Agribusiness Related to Globalization Processes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Podstawowym celem niniejszego opracowania jest prezentacja teoretycznych podstaw, zasad funkcjonowania oraz korzyści płynących z efektywnie funkcjonujących innowacyjnych powiązań integracyjnych, jakimi są struktury klastrowe. W opracowaniu podjęto próbę oceny wpływu w/w form powiązań na rozwój regionalny i lokalny, jak też próbę wskazania uwarunkowań rozwoju tych związków w obliczu zachodzących procesów globalizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The primary objective of this paper is to present theoretical foundations, principles of operation and benefits resulting from efficiently functioning innovative integration relations such as cluster structures. This study attempts to assess the impact of above-mentioned forms of relations on the regional and local development, as well as to indicate the conditions for development of these relations in the ongoing globalization processes. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
Numer
Strony
7--17
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • ABC Jak założyć klaster? Przewodnik dla przedsiębiorcy [2009]. ECORYS, Wrocław.
 • Czym jest klaster? [2012.] [Tryb dostępu:] www.managinginnovation.pl. [Data odczytu: kwiecień 2012].
 • Czyżewski A. [2004]: Proces globalizacji oraz jego wpływ na wewnętrzną i zewnętrzną integrację rolnictwa. [W:] Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji. W. Łuczka-Bakuła (red.). Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
 • Dobrzański K. [2010]: Klastry jako forma współpracy w warunkach globalizacji. [W:] Skrzynka narzędziowa menedżera. H. Witczak (red.). Zeszyty Naukowe nr 148, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Dyrda-Maciałek S. [2010]: Badanie marketingowych uwarunkowań funkcjonowania klastrów turystycznych [praca doktorska], Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwice.
 • Gorynia M., Jankowska B. [2008]: Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa. Centrum Doradztwa i Informacji, Difin, Warszawa.
 • Idea klasteringu. [2012]. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe. [Tryb dostępu:] www.biznesklaster.pl. [Data odczytu: maj 2012].
 • Kamycki J. [2007]: Klastry - nowe powiązania w branży rolno-spożywczej, Biuletyn informacyjno-handlowy nr 4, s. 25-26.
 • Knop L. [2012]: Szanse i bariery rozwoju klastrów technologicznych w Polsce. [Tryb dostępu:] dlafirmy.info.pl. [Data odczytu: kwiecień 2012].
 • Łoboda M. [2007]: Lokalne przedsiębiorstwa na rynkach globalnych. [W:] Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna. A. Sitko-Lutek (red.). Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Łuczka-Bakuła W. [2004]: Znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych w dobie globalizacji. [W:] Gospodarka żywnościowa i obszary wiejskie wobec procesu globalizacji. W. Łuczka-Bakuła (red.). Wyd. AR w Poznaniu, Poznań.
 • Małysz J. [1996]: Procesy integracyjne w agrobiznesie. Poznań.
 • Małysz J. [2001]: Rozwój agrobiznesu a procesy integracyjne. Cz. I. Wieś i Rolnictwo nr 7.
 • Matlegiewicz M. [2006]: Klastry jako czynnik aktywizujący rynek lokalny na obszarach wiejskich. [W:] Potencjał rozwojowy obszarów wiejskich w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Tworzenie i poprawa struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Tom 2. L. Pałasz (red.). AR w Szczecinie, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Ostrołęce, Szczecin.
 • Messner D. [2002]: The Concept of the World Economic Triangle: Global Governance Patterns and Options for Regions. IDS Working Paper nr 173.
 • Mikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J. [2009]: Klastry na świecie. Studia przypadków. Wyd. Difin, Warszawa.
 • Palmen L., Baron M. [2008]: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce. PARP, Warszawa.
 • Perspektywy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wysokich technologii w Polsce do 2020 roku. [2006]: E. Wojnicka., P. Klimczak, M. Wojnicka, J. Dąbrowski (red.). PARP, Warszawa.
 • Portal Innowacji. [2012]. [Tryb dostępu:] www.pi.gov.pl [Data odczytu: maj 2012].
 • Porter M. [2001]. Porter o konkurencji. PWE, Warszawa, ss. 246.
 • Schmitz H. [2004]: Globalized Localities: Introduction. [W:] Local Enterprises in the Global Economy. H. Schmitz, (red.). E. Elgar, Chaltenham, Northampton.
 • Strożek P. [2012]: Wpływ inicjatyw klastrowych na wdrażanie innowacji. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego "Zarządzanie i Finanse" rok 10, część 2, ss. 20.
 • Szulc P. [2012]: Pomorski Klaster ICT jako przykład klastra gospodarczego. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego "Zarządzanie i Finanse" rok 10, część 2, ss. 8-9.
 • Szultka S. [2004]: Klastry-innowacyjne wyzwania dla Polski. IBnGR, Gdańsk.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171305763

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.