PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 35 Marketing Przyszłości. Trendy.Strategie. Instrumenty Wieloaspektowość problemów marketingu w jednostkach samorządu terytorialnego i instytucjach publicznych | 97--108
Tytuł artykułu

Samorząd gospodarczy jako partner samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki lokalnej i regionalnej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Self-Government as a Partner of Local Government in the Development of Local and Regional Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obecnym systemie prawnym w Polsce odpowiedzialny za tworzenie warunków życia gospodarczego w skali lokalnej i regionalnej jest przede wszystkim samorząd terytorialny. Natomiast w niewielkim stopniu wpływ na rozwój życia gospodarczego, innowacyjność i konkurencyjność gospodarki ma samorząd gospodarczy, który (poza izbami rolniczymi) funkcjonuje w systemie prawa prywatnego. W rezultacie ogromny potencjał wiedzy i doświadczenia najbardziej kompetentnego w sprawach gospodarczych czynnika obywatelskiego (przedsiębiorców, rzemieślników) nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany. Jest wiele obszarów, które stanowią naturalną i konieczną płaszczyznę współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego. Istnieje zatem potrzeba równoprawnego traktowania wszystkich form samorządu, w tym samorządu gospodarczego, którego upodmiotowienie publicznoprawne służyć będzie wzmocnieniu jego pozycji ustrojowej i efektywności działań na rzecz dobra publicznego. Artykuł ma stanowić głos w dyskusji na temat współpracy tych podmiotów.(abstrakt autora)
EN
Local self-government in the first place is responsible for creating living conditions in the local and regional scale in the present legal system in Poland. However, a self-regulatory organization has a little influence on the development of business life, innovativeness and competiveness of economy, what is more this organization (beside chambers of agriculture) functions in the system of private law. As a result huge potential of knowledge and experience which is the most competent civil factor (entrepreneurs, craftsmen) in economic matter is not fully used in Poland. There are many areas, which compose natural and essential ground of local self-government and self-regulatory organization cooperation. There is therefore a need of equal treatment of all selfgovernments'form, including self-regulatory organization, which public-law empowerment will be used for strengthen its structural position and effectiveness of operations for the benefit of the public good. The paper constitutes an input for the discussion about cooperation of these entities.(author's abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Bibliografia
 • Innovation Union Scoreboard 2014, European Commission, http://ec.europa.eu/enter prise/policies/innovation/files/ius/ius-2014_en.pdf.
 • Innowacyjność 2010, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2010.
 • Kmieciak R., Antkowiak P., Walkowiak K., Samorząd gospodarczy i zawodowy w systemie politycznym Polski, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
 • Komunikat z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2001-2020 z 7 grudnia 2010 r.
 • Maćkowiak J., Istota samorządu gospodarczego i jego organizacji, "Rzeczpospolita" 1994, nr 254 (31 października).
 • Matysiak A., Rola samorządu gospodarczego w koordynacji działań zbiorowych w gospodarce rynkowej, w: Spór o samorząd gospodarczy w Polsce, red. S. Wykrętowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2005.
 • Nowakowska A., Przygodzki Z., Sokołowicz M., Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki - innowacje - korporacje transnarodowe, Difin, Warszawa 2011.
 • Obywatelski projekt ustawy o izbach przemysłowo-handlowych w Polsce, red. S. Wykrętowicz,Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2012.
 • Piekara A., Samorząd terytorialny a kreatywność społeczna i rozwój lokalny, w: Samorząd terytorialny drogą do demokracji, red. P. Buczkowski, R. Sowiński, Krajowy Instytut Badań Samorządowych, Poznań 1994.
 • Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, lipiec 2009, s. 339.
 • Regulski J., Kocoń W., Ptaszyńska-Wołoczkowicz M., Władze lokalne a rozwój gospodarczy, PWE, Warszawa 1988, za: Z. Blok, Teoria polityki, Poznań 1998.
 • Samorząd lokalny w sieciach gospodarczych, red. K. Szmigiel-Rawska, W. Dziemianowicz, J. Szlachta, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010.
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu, http://www.pozytek.gov.pl/Spoleczna,odpowie dzialnosc,biznesu,464.html.
 • Ustawa z 22 marca 1989 r. o rzemiośle, DzU nr 17, poz. 92 z późn. zm.
 • Ustawa z 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych, DzU nr 35, poz. 194, z późn. zm.
 • Ustawa z 30 maja 1989 r.o izbach gospodarczych, DzU z 1989, nr 35, poz. 195 z późn.zm
 • Wykrętowicz S., Funkcjonowanie samorządu gospodarczego w wybranych krajach europejskich, Opinie i ekspertyzy Oe-200, Kancelaria Senatu, luty 2013.
 • Wykrętowicz S., Samorząd jako wyraz demokracji obywatelskiej, w: Samorząd w Polsce.Istota , formy, zadania, red. S. Wykrętowicz, Wyd. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171306027

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.